• A Cloud-Based Analysis Tool for Vibration Monitoring with Neural Networks 

   Toikkanen, Miika (2019)
   Insinöörityö-projektin tavoitteena oli tutkia koneoppimisen ja Azure Machine Learning service-pilvipalveluiden hyödyllisyyttä Protaconin Testing and Quality Assurance-tiimin projekteissa. Tämän lisäksi sen tarkoituksena ...
  • A Foxy Lady-lyhytanimaation hahmon kehittäminen ja suunnittelu 

   Kallinen, Laura-Mari (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia karismaattisen animaatiohahmon kehittämistä ja suunnittelua käytännön näkökulmasta, osana lyhytanimaation esituotantoa. Ensin käsittelen yleisemmin esituotannon eri osia, kuten ...
  • A Product Pricing Comparison Model and Data Visualization for Online Retailers 

   Menghwar, Parmanand (2019)
   As the internet continues to progress and online shopping is growing rapidly, more and more people are using internet to buy products and services. In online shopping consumers and retailers are always looking for a ...
  • A Real-Time PCR Method for the Detection of Greedy Scale (Hemiberlesia rapax) 

   Tukonen Pala, Irene (2019)
   Uudessa-Seelannissa tuholaisseurantaa toteutetaan manuaalisesti tarkkaillen hyönteisten populaatiokokoja hedelmätarhoissa. Tämä tapa vie aikaa, eivätkä tulokset välttämättä ole valideja, sillä suurin osa hyönteisistä on ...
  • A Study of Open Circuit Voltage Production of Organic Photovoltaic Modules in the Outdoor Environment 

   Khanh, Dao Le Cam (2019)
   Organic photovoltaic modules printed by the roll to roll technology is the resulting product of the Feathery facades for positive energy buildings project. It is demanding for the product to be tested before it can be ...
  • A&R-managerin työnkuva suomalaisessa musiikkiteollisuudessa 

   Laine, Oona (2019)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, millainen on A&R-managerin työnkuva suomalaisessa musiikkiteollisuudessa. A&R-manageri (engl. artist & repertoire) on levy- yhtiön työntekijä, jonka työtehtäviin ...
  • A/B-käyttäjätestauksen suunnittelu 

   Liljeblad, Bror-Alex (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Insinöörityön tarkoituksena oli tarkastella A/B-testauksen soveltuvuutta yrityksen asiakas-viestintätiimin arkeen yhden viestintäkanavan, henkilökohtaisten asiakasviestien tapauksessa.
  • Aalto-1-nanosatelliitin spektrikameran elektroniikan lämpövuorottelutestaus 

   Holmlund, Paula (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tässä insinöörityössä suunniteltiin ja toteutettiin Aalto-1-nanosatelliitin Aasi-spektrikameran pääpiirilevyn kiihdytetty lämpövuorottelutesti. Tavoitteena oli testata muovisten BGA-piirien juotosten kestävyyttä. Testiä ...
  • Aaltopahvin post-print-fleksopainatuksen laatuun vaikuttavat tekijat 

   Grotell, Kjell (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2012)
   Insinöörityössä tehtiin selvitys aaltopahvin post-print-fleksopainatuksen osavärien kohdis-tuvuuteen ja laatuun vaikuttavista tekijöistä jatkuvasti kiristyvien laatuvaatimusten vuoksi. Työssä vertailtiin konventionaalista ...
  • Aaltopahvin post-print-fleksopainatuksen laatuun vaikuttavat tekijät 

   Grotell, Kjell (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2012)
   Insinöörityössä tehtiin selvitys aaltopahvin post-print-fleksopainatuksen osavärien kohdistuvuuteen ja laatuun vaikuttavista tekijöistä jatkuvasti kiristyvien laatuvaatimusten vuoksi. Työssä vertailtiin konventionaalista ...
  • Aamutreenit työturvallisuusnäkökulmasta : Ergonomia ja työtehokkuus 

   Peltola, Henri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tässä insinöörityössä tutkittiin työmaan aamutreenien vaikutusta työturvallisuuteen. Työssä otettiin kantaa myös ergonomiaan ja työtehokkuuteen. Työssä paneuduttiin aamutreenien kehitykseen ja toimintamallin muutokseen ...
  • Aaro-kulta – Tarinasäveltäminen näkövammaisen lapsen kanssa 

   Humpila, Katri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyössä esitellään tarinasäveltämistä neljävuotiaan näkövammaisen lapsen kanssa kohokuvionuotteja hyödyntäen. Aiempaa aineistoa tarinasäveltämisen tai kohokuvionuottien käytöstä leikki-ikäisen näkövammaisen lapsen ...
  • Aava - Wellness Spa 

   Poikolainen, Netta (2019)
   Opinnäytetyöni aiheena on konseptoida wellness spa kokonaisuus, jossa suunnittelun lähtökohtana on biofilia. Opinnäytetyöni esittelee vision siitä, kuinka biofiliaa hyödyntämällä voidaan tuoda elämyksiä ja kokemuksia suoraan ...
  • Aavemaisuutta värein : Disneyn värivalintojen analysointi ja hyödyntäminen 

   Hatanpää, Sonja (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyössä havainnoidaan Disneyn klassikkoanimaatioiden pelottavien kohtausten värivalintoja ja hyödynnetään havainnoinnin tuloksia konseptikuvan luonnissa. Käyttämällä lähteitä selvitetään, mitä lapset pelkäävät ja ...
  • Ab Suomen Herrainpukimo Oy:n pukukankaat ja asusteet 

   Vilska, Milla (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia, mitä sidosrakenteita kauppanimillä tunnetuissa pukukankaissa käytetään ja miten sidosrakenteet vaikuttavat pukukankaiden ominaisuuksiin. Työssä selvitettiin, mihin käyttötarkoitukseen ...
  • ABB Oy Marinen varaosien hinnoittelu 

   Rämö, Jukka (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tässä insinöörityössä käsiteltiin varaosien hinnoittelua. Opinnäytetyö koostuu kaikille avoimesta teoreettisesta viitekehyksestä sekä salaisesta osuudesta, joka sisältää yrityksen nykytilakartoituksen, hinnoitteluesimerkit ...
  • ABB Oy Motors and Generators -yksikön energiansyöttöjen erotus- ja lukitusohjeet 

   Chi, Henri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä insinöörityö toteutettiin Quant Finland Oy:lle, joka vastaa Helsingin Pitäjänmäen ABB Motors and Generators -tehtaan kunnossapidosta. Insinöörityön tavoitteena oli luoda energiansyöttöjen lukitus- ja erotusohjeet ...
  • ABB System Drivesin kaapituslinjojen asiakasosaprosessin kehitys 

   Gripenberg, Eva (2019)
   Tämän insinöörityön aiheena on ABB System Drivesin kaapituslinjojen asiakasosaprosessin nykytilan kuvaaminen, kehityskohteiden löytäminen ja prosessin parantaminen niiden pohjalta. Tavoitteena oli selvittää tilaus-toimitusketjussa ...
  • ABB – Wärtsilä takuuportaalin luonti ja käyttöönotto 

   Kemppainen, Aleksi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä insinöörityö on tehty ABB Oy:lle yhteystyössä Wärtsilä Oyj:n kanssa. ABB Oy on maailmanlaajuinen johtava sähkövoima- ja automaatioteknologiayhtymä. ABB Pitäjänmäki valmistaa suuria tahtigeneraattoreita sen suurimpiin ...
  • ABB:n instrumenttien esittelylaitteisto 

   Tervakangas, Joonas (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän työn tarkoituksena oli rakentaa ABB Oy:lle automaation instrumentteja esittelevä laitteisto. Laitteiston olisi tarkoitus olla helposti siirreltävissä, koska sitä käytetään messuilla esittelylaitteistona. Siirron ...