Viitteet 2057-2076 / 19086

  • D-luokan vahvistimen suunnittelu 

   Viljakainen, Mauri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2011)
   Insinöörityössä on tutkittu ajastinpiirin 555 mahdollisuuksia D-luokan audiovahvistin käytössä. Musiikin kuuntelussa käytettävä toistoalue on 20 Hz - 20 kHz. D-luokan audiovahvistin pyrittiin suunnittelemaan audioalueelle ...
  • D3-vitamiinin määrittäminen maidosta LC-MS/MS-menetelmällä: menetelmän käyttöönotto ja validointi 

   Nikonen, Soili (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyö tehtiin Elintarviketurvallisuusviraston (Evira) Kemian ja toksikologian tutkimusyksikössä, jonka laboratorio on FINAS-akkreditoitu standardin SFS-EN ISO/IEC 17025:2005 mukaan. Opinnäytetyössä oli tavoitteena ...
  • Dafo- ja Surestep-ortoosit - tyytyväisyyskysely käytettävyydestä, sekä apuvälinepalvelusta 

   Mäenpää, Tuomas (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä kattava asiakastyytyväisyyskysely, jossa kysyttiin kahden eri ortoosin käyttäjien ja heidän huoltajiensa tyytyväisyyttä apuvälineeseen sekä apuvälinepalveluun. Kysely tehtiin ...
  • DALI-integraatio rakennusautomaatiojärjestelmään 

   Siltanen, Tapani (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoitus oli toteuttaa rakennusautomaatiojärjestelmän DEOS OPEN 710 / 810 EMS + DALI -alakeskuksella valaistuksen ohjaus DALI-liitäntälaitteilla varustetuille valaisimille. Lisäksi opinnäytetyössä toteutettiin ...
  • DALI-valaistuksenohjausjärjestelmän suunnittelu ja toteutus 

   Pellikka, Toni (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Insinöörityö tehtiin PT-Sähkötekniikka Oy:n pyynnöstä. Tehtävänä oli suunnitella, toteuttaa, ohjelmoida ja käyttöönottaa digitaalinen valaistuksenohjausjärjestelmä täysin saneerattavaan toimistoon. Laajojen säätömahdollisuuksien ...
  • DALI-valaistusjärjestelmän sähkösuunnitteluohje 

   Hämäläinen, Ossi (2019)
   Työn tavoitteena oli tutkia mihin markkinoilla olevat järjestelmät pystyvät ja mitä niillä voidaan tehdä. Lisäksi työssä oli tavoitteena antaa ideoita järjestelmän monipuolisemmasta hyödyntämisestä. Tavoitteena oli antaa ...
  • DASH7-Based Indoor Navigation System 

   Shrestha, Hari (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   The population of senior citizens has been increasing steadily in most countries, which has resulted in various challenges in maintaining their living standards. Both private and government sectors are looking for the best ...
  • Dashboard-näkymän suunnitteluprosessi uuden pilvipalvelun kehityksessä 

   Tuominen, Aino (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyössä tutkin web-pohjaisen interaktiivisen raportointisivun eli dashboardin suunnitteluprosessia graafisen suunnittelijan näkökulmasta. Työn taustaksi olen kartoittanut käyttäjäkeskeisen suunnittelun sekä ...
  • Data analysis of a transportation company 

   Pavone, Davide (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   The purpose of this thesis project was to investigate the database of a Finnish taxi company in order to provide them a summary of their performance achieved in a specific three-month period. The scope of the research is ...
  • Data analytics in cloud data warehousing, case company 

   Ly, Duong Hai (2019)
   The objective of the final year project was to discover a solution for gathering and analyzing digital marketing service data from different sources such as Google ads, Facebook ads and internal database of case company. ...
  • Data Archive Project 

   Kemppainen, Timo-Pekka (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   In the modern world, digital data archiving and accessing is an issue that needs tailored solutions. This thesis gives one example of designing and implementing a data archiving solution using time tested technologies. Helsinki ...
  • Data Center Monitoring Using Nagios 

   Taina, Matti (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2011)
   The goal of this final year project was to document and further develop an existing Nagios monitoring installation at Otaverkko Oy. This report begins by going through the basics in network monitoring and the Nagios software ...
  • Data Collection in Virtual Reality Control Room Validation 

   Lucander, Henrik (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Virtual reality brings new promising possibilities to the field of control room design. An immersive virtual reality environment can be combined with a control room 3D-model and a simulation of the processes. This makes ...
  • Data Consolidation for Data Sources of Non-uniform Sample Rate 

   Mihaylov, Nikolay (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   The goal of the thesis was to create a web application which would allow users to configure different sources of time series data with a non-uniform sample rate, and to unify that data into a single output with a constant ...
  • Data Driven Digital Business: Transforming business models through emerging technology 

   Lahtinen, Ville (2019)
   The development of technology, digitalization and the growth of data is a driving force for businesses to transform. Businesses are facing multiple challenges in adapting their capabilities to better serve the markets. By ...
  • Data in Digital Advertising : Where goes the line between benefit and privacy? 

   Hauensuo, Annimari (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Data has never been as plentiful as it is today in our age of information and never has it been such a powerful tool for marketers as with digital advertising, but at what cost? Where does the line between benefit and ...
  • Data Management in an Elastic Storage Environment : Backup and Archive 

   Osazee-Obazee, Efe (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   This project aimed to implement a storage solution with a backup and archiving functionality in a scalable environment. An educational institution was used, processing large amount of data of both staff and student as a ...
  • Data Mining and Analysis 

   Marko, Erlis (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   This work was made for Roche Oy. Roche Oy is one of the leading pharmaceutical and diagnostic companies in the world. The purpose of this project was to create a database for sales department of the company, which will ...
  • A Data Mining Approach to Compare Java with Kotlin 

   Hellbrück, Simon (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2019)
   In early 2018, Google announced Kotlin to be one of the official languages for developing Android applications (next to Java). Moreover, several studies reveal that Kotlin is about to make its way to an important language ...
  • Data Mining Thesis Topics in Finland 

   Bajo Rouvinen, Ari (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   The Theseus open repository contains metadata about more than 100,000 thesis publications from the different universities of applied sciences in Finland. Different data mining techniques were applied to the Theseus dataset ...