Viitteet 1687-1706 / 19175

  • Calibration of environmental conductivity and turbidity prototype sensors : Langis OY 

   Li, Xinyang (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Langis OY intends to design sensors for measuring water solutions for environmental usages, for example, natural water and wastewater from mining site. From water quality point of view, environmental sensors help measure ...
  • Calibration of Water Quality Sensors; Pulp and Paper Mills 

   Dahal, Roshi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   This thesis is a study of product prototype and provides an overview for the prospective user. The provided two different sensors were calibrated to check the accuracy of their measurements; results were also compared with ...
  • Calibration Software for Laboratory Instruments : Requirements Engineering 

   Åke, Joni (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Laboratories have multiple devices that require maintenance and calibration performed on a regular basis. There are several standards concerning calibration of these devices and calibration is a fundamental part of good ...
  • Calibrations in Medical Device Development : Building a Foundation for Infor EAM 

   Silbereisen, Kevin (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   The goal of this work was to conduct a study on calibration in medical device technologies and investigate how calibrations are performed on medical devices by looking at the work-flow and tools available to GE Healthcare ...
  • Calling in nursing, students' perspective : A literature review 

   Yönlü, Selma (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Since the nursing profession has changed over time and the need of nurses is growing, there has also been discussion about nursing as a calling and what motivates students to go into nursing and also what motivates nurses ...
  • CAM-ohjelmistojen nykytila, haasteet ja tulevaisuus 

   Uutela, Väinö (2019)
   Työ tehtiin Rensi Finland Oy:lle. Tavoitteena oli selvittää, mikä on CAM-ohjelmistojen nykytilanne ja tulevaisuus. Rensi Finland Oy haluaa olla ajan tasalla CAM-ohjelmistojen nykytilanteesta koko ajan kasvavilla CAM-markkinoilla, ...
  • CAM-ohjelmointi 

   Pelkola, Jukka (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämä insinöörityö tehtiin Metropolia Ammattikorkeakoululle. Työn tavoitteena oli esitellä CAM-ohjelman tekeminen ja käyttöönotto PowerMILL-ohjelmaa käyttäen. Työ aloitettiin CAD-mallien piirtämisellä, joille CAM-ohjelmat ...
  • Camera Link -liityntä signaaliprosessoriin 

   Havu, Niko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   Camera Link on tehokas ja nopea, standardoitu liityntä kameroiden ja kuvankäsittelykorttien välille. Tämän päättötyön tarkoituksena oli tutkia, kuinka Camera Link -liitäntäinen kamera ja erillinen signaaliprosessori ...
  • Camflight x8:n RPAS-ilmakuvaus väylämäisessä kohteessa 

   Hagelberg, Markus (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä opinnäytetyössä on selvitetty Camflight x8 RPAS -järjestelmän tuottaman aineiston tarkkuutta, kun kuvataan kapeaa tiealuetta. Tarkkuutta tutkittiin kuvaamalla Turveradantietä alkaen Turunväylän ja Turveradantien ...
  • Can a Finnish SME gain competitive advantage through strategic CSR. : in the case of Finbow Ltd. 

   Hainari-Maula, Lotta (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   The thesis is researching if a Finnish small and medium-sized enterprise (SME) can gain competitive advantage through strategic corporate social responsibility (CSR). In order to give an understanding of the broad ...
  • Can Brexit Damage the European Derivative Market? 

   Maiorov, Jevgeni (2019)
   Brexit is a media term, referred to Britain leaving the European Union. His process has been initiated in March 2017 is still in progress. This research paper looks into financial consequences of Brexit, particularly the ...
  • Can cryptocurrency come to fulfil the functions of money? An evaluation of cryptocurrency as a global currency 

   Kuikka, Oona (2019)
   The research presented in this paper covers the developments regarding cryptocurrency in an attempt to understand the virtual currency’s role in monetary history, specifically with the intention of developing an in-depth ...
  • Can Entrepreneurship be taught? : Case: The Lean Start-up 

   Jesar, Hannes (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   The aim of this thesis was to identify whether entrepreneurship can be taught. Various commentators have noted that entrepreneurs are born and not made and this thesis had the purpose of reviewing whether educational methods ...
  • CAN-väylän lukeminen ja SAE J1939 -viestien tulkinta 

   Hyvämäki, Heikki (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Insinöörityö käsittelee raskaan kaluston CAN-väylästandardi SAE J1939:n ominaisuuksia sekä CAN-väylän yleistä toimintaperiaatetta. Insinöörityön tilaajana oli Kiitosimeon Oy. Insinöörityön tarkoituksena oli analysoida ...
  • CAN-väylärajapinnat taksiautoissa 

   Norrbacka, Vesa (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Insinöörityössä tutkittiin Suomessa yleisimmin taksiautoina käytettävien henkilöautojen CAN-väylärajapintoja ja suunniteltiin Semel Oy:n TM6000-taksamittarille ohjelmointirajapinta, jonka avulla auton lisälaiteväylään ...
  • CAN-väyläsimulaattori 

   Tukiainen, Tommi; Pirhonen, Jesse (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän insinöörityön aiheena oli rakentaa CAN-väyläsimulaattori Robert Bosch Oy:n koulutuskäyttöön. Työn tilaajan projektille asettamat vaatimukset olivat laitteen realistisuus, yksinkertaisuus sekä helppo mukanakuljetettavuus. ...
  • CAN-väylään perustuva ohjauspaneelikonseptin suunnittelu 

   Hajdini, Alban (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella CAN-väylätekniikkaan perustuva kosketusnäytöllinen ohjauspaneeli. Ohjauspaneelin kokoonpanossa käytetään Arduino- kehitysalustaan perustuvaan mikrokontrollereita sekä 4D ...
  • CANopen-tiedonsiirto-ohjelma Linux- käyttöjärjestelmälle: Metropolian ConceptCar- hanke 

   Nopri, Ville (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämä insinöörityö käsitteli CANopen-protokollaperheeseen perustuvan tiedonsiirto-ohjelman ja tiedonsiirtorajapintakirjaston suunnittelua ja toteutusta Linux-käyttöjärjestelmälle. Työn alussa tutustuttiin erilaisiin tapoihin ...
  • Capacitive Sensing: Water Level Application 

   Nguyen, Thao (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   In this thesis, the application of capacitive sensing technology in liquid level monitoring will be analyzed specifically. Applying the related techniques to design a sensor port of high sensitivity is the target which ...
  • Capacity Building for Clean Technology : Research and Education Design among Metropolia UAS, Finnish Cleantech Companies and Vantaa City in Asian Market (China) 

   Gao, Tongtong (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Nowadays, cleantech is a worldwide hot topic. The reason might be its features of high efficiency and minimal negative environmental impacts to the surroundings. By seeing that, private and governmental organization have ...