Viitteet 2592-2611 / 19187

  • Doulien kokemuksia doulan ja kätilön yhteistyöstä synnytysosastolla 

   Halme, Tia; Muikku, Iina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata doulien näkökulmasta doulan ja kätilön yhteistyötä synnytysosastolla, sairaalan käytäntöjen vaikutusta yhteistyöhön sekä yhteistyön kehittämistä. Opinnäytetyön tavoitteena oli ...
  • DR-tekniikan käyttöönotto hydraulikorjaamolla 

   Kumpulainen, Juha (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä insinöörityössä perehdyttiin pulssiröntgenlaitteen ja digitaalisen detektoripaneelin käyttöönottoon Finnair Technical Operationsin hydraulikorjaamolla. Filmikuvaustekniikasta digitaalikuvaustekniikkaan siirtymisen ...
  • Dr16-veturin diagnostiikkajärjestelmän kehittäminen 

   Hartikainen, Petri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Insinöörityön tavoitteena oli kehittää korvaava ratkaisu Dr16-veturin ohjausjärjestelmän käyttöliittymälle ja samalla parantaa diagnostiikkatietojen hyödyntämistä. Nykyisessä järjestelmässä käyttäjä vastaanottaa tiedot ...
  • Draama ja oppiminen työpajaympäristössä 

   Riihijärvi, Kirsi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee työpajalla tapahtuvaa oppimista. Työ on työelämälähtöinen ja se pohjaa työhöni Pajaston Taidepajan työvalmentajana. Opinnäytetyössä pyritään selventämään, millaisia taitoja voi kehittää työpajan ...
  • Draama yhtyeopetuksessa : draaman integrointi yhtyesoiton opiskeluun ja opettamiseen 

   Nieminen, Eeti (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Työni tavoitteena on pohtia mahdollisuuksia soveltaa ja integroida draamapedagogiikan keinoja yhtyesoiton opetukseen ja oppia itse työn edetessä aiheesta enemmän. Luonteeltaan opinnäytteeni on kehittämistyö ja eräänlainen ...
  • Draamaa kulisseissa : teatteriin tutustumisen jäljillä 

   Heiskanen, Jukka (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyössä perehdytään teatteritaloissa järjestettäviin draamallisiin kulissikierroksiin. Kulissikierrokset kuuluvat teattereiden tekemään yleisötyöhön. Yleisötyön parissa kulissikierroksia on pidetty olennaisena osana ...
  • Draamaa vai komediaa : miten käsikirjoitetaan hienovaraista komiikkaa draamaelokuvaan 

   Autio, Vilja (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämä opinnäytetyö on toiminnallinen, se koostuu teososasta ja kirjallisesta osasta. Teososa on toistaiseksi salainen 28-minuuttinen elokuvakäsikirjoitus Oo aina mun. Se on tyylilajiltaan tragikomedia. Kirjallisessa osassa ...
  • Draamaa Vertaisvoimaa-ryhmässä : sosiokulttuurista innostamista draamamenetelmien keinoin 

   Saranpää, Kari; Sinisalo, Sampo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli draamamenetelmien avulla tukea ikäihmisten arkea, innostaa heitä sekä antaa valmiuksia ja välineitä jatkaa ryhmän toimintaa ilman ulkopuolista ohjausta. Kohderyhmänämme ...
  • Draamainterventioilla tulevaisuuksiin 

   Myllyoja, Jouko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytteen tavoitteena on tuottaa uutta ymmärrystä draamainterventioiden mahdollisuuksista osana i) ennakointia/tulevaisuuden tutkimusta, sekä ii) laadullista tutkimusta. Ensimmäisellä osa-alueella hahmotellaan erityisesti ...
  • Draamalliset menetelmät palvelumuotoilussa 

   Punkari, Mira (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä opinnäytetyössä tutkitaan draamallisten menetelmien käyttöä palvelu- ja bisnesmuotoilussa. Soveltavan draaman arvoa on vaikea mitata tai edes ennustaa. Työn tavoitteena on selvittää, onko draamallisten ...
  • Draaman avulla kohti kokonaisvaltaisempaa oppimista 

   Ikonen, Laura (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyö käsittelee toiminnallisten draamamenetelmien käyttöä osana peruskoulujen opetusta. Työssä tarkastellaan teorian ja käytännön kautta, miten draamamenetelmät mahdollistavat kokonaisvaltaisen oppimiskokemuksen. ...
  • Draaman kaarta etsimässä : tapaustutkimus dokumenttielokuvasta 

   Suorsa, Birgitta (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyö on toiminnallinen, ja sen teososa on dokumenttielokuva Kittilä ja Kiiruna, Kaksi kaivosta - kaksi tulevaisuutta (2012). Opinnäytetyön tekijä toimi dokumentissa oppilastuottajana, ohjaajana ja toisena ...
  • Draaman tuottaminen puhelimelle – Case Karma 

   Leppänen, Iisa-Noora (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Elokuussa 2017 Instagramissa julkaistiin Suomen ensimmäinen Instagram Stories - draamasarja Karma. Tässä opinnäytetyössä tutkitaan tämän puhelindraaman tuotantoprosessia aina ideoinnista kuvauksiin ja peilataan sitä ...
  • Draamasarjan tekeminen monikameratuotantona 

   Lohimäki, Aku (2019)
   Tämän opinnäytetyön aiheena on monikameratuotanto draamasarjassa. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten onnistuu valaisu ja tuotanto draamassa monikameratuotantona tehtynä. Yhtenä haasteena on selvittää, pystytäänkö ...
  • Draamatuokiot : pienten lasten osallisuuden tukeminen Montessori-leikkikoulussa 

   Unkari, Ronja-Lotta (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyöni tavoitteena oli pienten lasten osallisuuden tukeminen päiväkodin arjessa. Opinnäytetyön tiimoilta pyrittiin mahdollistamaan lasten kuulluksi tuleminen ja tila heidän omien ajatustensa ja ideoidensa esille ...
  • Dramaattista liediä pianolla 

   Koponen, Karoliina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyöni tavoitteena oli tutustua lied-musiikkiin ja tarjota yleisölle mahdollisuus samaan. Järjestin konsertin Annastiina Tahkolan kanssa, joka on lied-laulaja. Yli puolet ohjelman teemasta käsitti suomalaisten ...
  • Dramatic Structure of the Music of Rigoletto 

   Tushe, Sidrit (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   This thesis examines the dramatic structure of the music in the opera Rigoletto. First, I introduce the historical background of this opera, how it was created as well as the changes between the original text Le roi ...
  • Dreams and Seeds : The role of campuses in sustainable urban development 

   Schewenius, Maria; Keränen, Päivi; al Rawaf, Rawaf; Metropolia Ammattikorkeakoulu (Stockholm Resilience Centre and Helsinki Metropolia University of Applied Sciences, 2017)
   The role of universities is changing, expanding from one of being purely education and research institutions towards one of being active partners in local and regional urban development. As incubators for knowledge ...
  • Drive Module Testing Method Comparison : For Drive Service Workshop 

   Naukkarinen, Riku (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2012)
   This Bachelor’s thesis was made for ABB, Drives Service. The thesis explains different drive module testing methods in Drive Service Workshop environment. This thesis focuses on testing of the ACS800-104 R8i inverter module. ...
  • Driverless for Racecar Implementations 

   Bingol, Alp (2019)
   Autonomous cars are becoming a part of daily lives and changing the automobile. With these improvements, autonomy is making its way to motorsports. With this in mind Formula Student opened a new type of competition for ...