• 10 myyttiä sähköautoista 

   Pienimäki, Milla (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Viime vuosina sähköautojen käyttö on laajalti yleistynyt, ja sähköauto on pikkuhiljaa nousemassa arkikäytössä perintesen polttomoottoriajoneuvon rinnalle. Tekniikan kehittyessä, päästö- ja ympäristötekijöiden lisääntyessä ...
  • 3D-mallinnusohjelmistojen vertailu ajoneuvotekniikan korkeakouluympäristössä 

   Särkisilta, Henri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tässä opinnäytetyössä vertaillaan kolmea eri ajoneuvoteollisuudessa käytettyä 3D-mallinnusohjelmistoa ja niiden soveltuvuutta ammattikorkeakoulukäyttöön. Vertailuun valitut ohjelmistot ovat CATIA V5, NX 10.0 ja Creo ...
  • 3D-tulostusmenetelmien käyttö auton osien valmistuksessa 

   Löfgren, Jani (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tavoitteena tässä insinöörityössä on tarkastella 3D-tulostusmenetelmiä ja niiden mahdollisuuksia valmistaa auton osia pienerissä tai kustomoituina. Työssä keskitytään kertomaan 3D-tulostusmenetelmistä ja materiaaleista, ...
  • 5S-menetelmän käyttöönotto Toyota Airportilla 

   Puhm, Gert (2019)
   Tämän insinöörityön tarkoituksena oli luoda Toyota Airportin yleis- ja korikorjaamotiloihin turvallinen, tehokas ja visuaalinen työympäristö. Toyota Airportin toimipiste on osa Metro-Auto Oy -konsernia, joka harjoittaa ...
  • ABS- ja ajonvakautusjärjestelmän tutkimustyö 

   Hirvonen, Valtteri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Insinöörityön aiheena oli selvittää ABS- ja ajonvakautusjärjestelmän toimintaa sekä selvittää mahdollisuuksia ajonvakautusjärjestelmän säätöön Metropolia Ammattikorkeakoulun BMW M3 -autossa. ABS- ja ajonvakautusjärjestelmiä ...
  • Adapterijohtosarjan rakentaminen Motec-moottorinohjainlaitteen asennusta varten 

   Bister, Toni (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Insinöörityössä rakennettiin adapterijohtosarja BMW M3:een Motec M880 -moottorinohjainlaitteen asennusta varten, laadittiin kytkennöistä kytkentäkaaviot ja tehtiin Moteciin säädöt, joilla BMW:n moottori toimii tyhjäkäynnillä ...
  • Ajojärjestelyn perehdyttämisen kehittäminen 

   Tengen, Jesse (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyössä tarkastellaan yleisimpiä perehdytyksen teorioita ja pyritään niiden avulla löytämään keinoja Keslog OY:n runkokuljetusten ja kaukojakelun ajojärjestelijöiden, sekä rahtikirjatulostajien perehdyttämisen ...
  • Ajojärjestelyn työohje 

   Karkia, Teemu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda Inex Partners Oy:n Sipoo PTDC -logistiikkakeskuksen ajojärjestelyn työohjeistus sekä kartoittaa ajotoimiston vastuualueet ja toimintamallit oleellisten sidosryhmien kanssa. Ohje on ...
  • Ajoneuvojen li-ion-akkujen palotutkimus 

   Hallikainen, Ville (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä opinnäytetyössä käsitellään litiumioniakkujen polttokokeita, joita Metropolia Ammattikorkeakoulu suoritti yhteistyössä Pelastusopiston ja Työterveyslaitoksen kanssa keväällä 2016. Tavoitteena oli tutkia nykyaikaisten ...
  • Ajoneuvojen turvalaitteiden merkitys kuolemaan johtaneissa liikenneonnettomuuksissa 

   Pikkarainen, Ville; Pitkänen, Aki (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tässä insinöörityössä tarkastellaan turvalaitteiden merkitystä henkilö- ja pakettiautoissa kuolemaan johtaneissa liikenneonnettomuuksissa. Tavoitteena oli selvittää, millaisilla turvalaitteilla onnettomuuksissa olleet ...
  • Ajoneuvokatsastajan koulutus Saimaan Ammattiopistossa 

   Olkkonen, Jarmo; Pääkkönen, Heikki (2019)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ajoneuvokatsastajan koulutuksen järjestäminen Saimaan ammattiopisto Sampossa. Työssä selvitettiin, onko toisen asteen oppilaitoksessa mahdollista ja tarkoituksenmukaista ...
  • Ajoneuvomallin kehittäminen simulaattoriin 

   Forsblom, Eero (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyössä mallinnettiin ajoneuvo virkistys- ja harjoittelukäyttöön Foracer-ajosimulaattoriin. Ajosimulaattoria voidaan käyttää myös opetukseen ja mallinnettu etuvetoinen rallicross-sarjan ajoneuvo on hyvä työkalu ...
  • Ajoneuvon alumiinikorin alustava mitoitus 

   Ahomäki, Antti (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän työn tarkoituksena oli suunnitella alustavasti ajoneuvon kori, valita valmistusmateriaalit ja tarkastella korin käyttäytymistä ajotilanteissa. Kyseessä on Metropoliassa alkava uusi autoprojekti. Auton korin valmistuksessa ...
  • Ajoneuvon hinnoittelu sekä lunastus- prosessin eteneminen vakuutusyhtiössä 

   Veilo, Lauri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämä opinnäytetyö on toteutettu yhteistyössä OP Vakuutus Oy:n kanssa. Työssä kuvataan lunastuskuntoisten ajoneuvojen hinnoittelua sekä lunastusprosessin kulkua vakuutusyhtiössä. Tämän lisäksi selvitetään OP Vakuutuksen ...
  • Ajoneuvon ohjainlaitetietojen käyttö onnettomuustutkinnassa 

   Ojala, Jussi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämä insinöörityö toteutettiin yhteistyössä Liikennevakuutuskeskuksen liikenneturvallisuusyksikön ja Autovahinkokeskuksen kanssa. Opinnäytetyö lähti liikkeelle Liikennevakuutuskeskuksen liikenneturvallisuusyksikön tarjoamasta ...
  • Ajoneuvon sähköhybridimuunnoksen mitoitus ja optimointi 

   Bragge, Mikael (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Vaihtoehtoisten energialähteiden yleistyminen ajoneuvokäytössä on varsin hidasta, joten tähän apuun tulevat hybridiajoneuvot, joiden avulla voidaan hyödyntää vanhaa turvallista tekniikkaa ja saada lisähyötyä uusista ...
  • Ajoneuvon virtaussimulointi 

   Humalajoki, Onni (2019)
   Tässä insinöörityössä tutkittiin Metropolia Ammattikorkeakoulussa kehitteillä olevan sähköauton aerodynamiikkaa tietokoneavusteista virtauslaskentaa apuna käyttäen. Työn tavoitteena oli selvittää ajoneuvoon kohdistuvat ...
  • Ajoneuvotarkastuksen vauriohinnoittelun työohje 

   Jakola, Jesse (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Insinöörityön tavoitteena oli luoda palautuvien leasing-autojen ajoneuvotarkastukseen vauriohinnoittelun työohjeistus. Työohjeistuksen tarkoitus oli luoda pohja vauriohinnoitteluun ja täten yhdenmukaistaa ajoneuvojen ...
  • Ajoneuvotarkastusten työohje 

   Tverin, P (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tässä opinnäytetyössä luotiin työohje leasing-käytöstä palautuvien autojen tarkastamiseen. Lisäksi tutkittiin, miten tarkastusten korjausehdotukset ja kustannuslaskelmat korreloivat todellisten korjaustapojen ja kustannusten ...
  • Ajoneuvoteknisten järjestelmien tietoturvallisuusselvitys 

   Tervo, Janne (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän insinöörityön tavoitteena oli selvittää ajoneuvoteknisten järjestelmien tietoturvallisuutta Metropolia Ammattikorkeakoululle. Työssä käsitellään ajoneuvojen tietoturvallisuudesta laadittuja väitöskirjoja, ajoneuvoteknisen ...