• 24 Pesulan seurantaohjelmisto 

   Lumme, Tristan (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Insinöörityö tehtiin 24 Pesula Oy:n projektista, joka suoritettiin Helsingissä. Projektin tarkoituksena oli luoda sovellus listaamaan yrityksen toimipisteiden koneet ja niiden käyttökerrat automatisoidusti tietokantaan. 24 ...
  • 3D-instrumentointisuunnittelun implementointi venttiiliyhdistelmätuotantoprosessiin 

   Jussila, Juha (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2011)
   Työssä tutkitaan ja suunnitellaan Metso Automation Helsingin toimituskeskuksen venttiiliyhdistelmäkokoonpanon tuotantoprosessiin kustannustehokas 3D-intrumentointisuunnittelun toimintamalli sekä selvitetään nykyisessä ...
  • 3D-suunnittelu automaatiotekniikassa 

   Välimäki, Jussi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Insinöörityön tarkoituksena on kartoittaa automaatiosolun valmistuksessa tarvittavia työvaiheita ja työskentely tapoja. 3D-ohjelmien valintaan kannattaa käyttää aikaa, ja laajasti käytettyyn ohjelmaan löytyy helpommin ...
  • 6 MW höyrykattilan säätöjen siirtäminen Metso DNA -automaatiojärjestelmään 

   Prokkola, Samu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Insinöörityön tarkoituksena oli suunnitella Vantaan Energia Oy:n Martinlaakson voimalaitoksen apukattilan säätöjen siirtäminen voimalaitoksen olemassa olevaan Metso DNA -automaatiojärjestelmään. Tavoitteena oli selvittää ...
  • ABB Oy Motors and Generators -yksikön energiansyöttöjen erotus- ja lukitusohjeet 

   Chi, Henri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä insinöörityö toteutettiin Quant Finland Oy:lle, joka vastaa Helsingin Pitäjänmäen ABB Motors and Generators -tehtaan kunnossapidosta. Insinöörityön tavoitteena oli luoda energiansyöttöjen lukitus- ja erotusohjeet ...
  • ABB:n instrumenttien esittelylaitteisto 

   Tervakangas, Joonas (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän työn tarkoituksena oli rakentaa ABB Oy:lle automaation instrumentteja esittelevä laitteisto. Laitteiston olisi tarkoitus olla helposti siirreltävissä, koska sitä käytetään messuilla esittelylaitteistona. Siirron ...
  • ACH580-Taajuusmuuttajan liittäminen rakennusautomaatiojärjestelmään 

   Moisio, Eemeli (2019)
   Tämä insinöörityö tehtiin Caverion Suomi Oy:lle. Insinöörityön tavoitteena oli testata ABB:n ACH580-taajuusmuuttajan suorituskykyä ja luoda valmiita ohjelmalohkoja, sekä parametritiedostoja. Tavoitteena oli myös käyttöönottaa ...
  • AEL-laboratoriolaitteiden CE-merkintäprosessi 

   Mehtonen, Tatu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä opinnäytetyössä tutustutaan opetuskäyttöön rakennettujen laboratoriolaitteiden CE- merkintäprosessiin. Opinnäytetyö käsittelee CE-merkintäprosessiin liittyvää teoriaosuutta ja tämän lisäksi on toteutettu riskinarviointi ...
  • AGV-vaunujen säädinten ja antureiden ohjelmoinnin ohjeistus 

   Pahkala, Lauri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä insinöörityössä perehdyttiin Rocla Oy:n vihivaunupuolen trukkien ohjelmointiin ja luotiin tästä työvaiheesta kattava työopastus. Vihivaunupuolelta on puuttunut tällainen työ-opas, johon olisi kerätty kaikki yleisimmät ...
  • Ajoneuvojen, opintojen ja opiskelijoiden automaattinen seurantajärjestelmä 

   Salonen, Arto (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tässä opinnäytetyössä tutustuttiin telemaattisiin järjestelmiin ja tutkittiin mahdollisuuksia yhdistää niitä toisiin tietojärjestelmiin oppilaitosympäristössä. Opinnäytetyöllä pyrittiin löytämään mahdollisuuksia eri ...
  • Ajosimulaatio-ohjelmiston vaihtaminen ambulanssisimulaattoriin 

   Kinnunen, Harri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän insinöörityön pääasiallisena motiivina oli löytää automaatiotekniikan opiskelijoiden ensihoidon koulutusalalle aikaisemmin rakentamaan ambulanssisimulaattoriin, ambulanssin kuljettajan opetuskäyttöön paremmin soveltuva ...
  • AMS-ionilähteen kaasunsyöttölinjan automatisointi 

   Rantanen, Arto (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Helsingin yliopiston kiihdytinlaboratoriossa sijaitsevaan AMS-ionilähteen kaasunsyöttöjärjestelmään kuuluu 12 näytteille tarkoitettua varastoputkea sekä askelmoottoriohjattu injektioruisku näytteiden siirtämiseen ...
  • Antennijärjestelmän optimointi 

   Forsby, Visa (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tiedonsiirtojärjestelmien päivittyminen Merivoimien aluksissa on tuonut esiin jo aikaisemmin havaittuja ongelmia ja myös ennestään tunnistamattomia ongelmia. Tässä työssä perehdytään tiedonsiirtojärjestelmien problematiikkaan ...
  • Antennimaston suuntausjärjestelmä 

   Laine, Mikko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyö tehtiin GadSat-nimiselle sähkö- ja teleurakoitsijalle Tervakoskella. Työn tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa antennimaston suuntimiseen ohjausjärjestelmä Siemensin TIA Portalilla Siemensin G120C-sarjan ...
  • Asfalttiaseman tietokannan synkronointi ja datan hyötykäyttö 

   Saloranta, Tomi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Amomatic-asfalttiasemat ovat panosperiaatteella toimivia siirrettäviä tuotantolaitoksia. Näitä asemia on vuosien saatossa toimitettu ympäri maailmaa ja vanhimmat toimivat asemat ovat yli 20 vuotta vanhoja. Uusimpiin asemiin ...
  • Askelmoottoritoteutus hiukkaskiihdyttimen suihkukollimaattoreihin 

   Köhler, Jon (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän insinöörityön tarkoitus oli automatisoida Helsingin yliopiston 5MV:n hiukkaskiihdyttimen suihkukollimaattorien toiminta. Kollimaattorien toiminta muutettiin käsitoimisesta automaattiseksi askelmoottoritoteutuksen ...
  • Aurinko- ja tuulivoiman käyttö mobiilimastojen varavoimajärjestelmässä 

   Koistinen, Oskari (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Insinöörityössä tutkittiin aurinko- ja tuulivoimaloiden hyödyntämispotentiaalia langattoman viestinverkon eli mobiiliverkon tukiasemien varavoimajärjestelmissä. Työssä mitattiin kahden Etelä-Suomessa sijaitsevan ...
  • Aurinkosähkövaihtosuuntaajien väyläliitännät : Rakennusautomaation integraatio 

   Heikkilä, Teemu T. (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2011)
   Älykkäät sähköverkot ja kehittyvä energiatehokkuus luovat tarpeita aurinkosähkövaih-tosuuntaajien ja rakennusautomaation sovellus- ja laiteintegraatiolle. Opinnäytetyössä tutkitaan rakennusautomaation sekä aurinkosähköva ...
  • Auto-Navigation For Robots. Implementation of ROS 

   Jusuf, Fiki (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   The purpose of this thesis was to investigate how to perform and operate auto-navigation for robots. The best candidate to perform the navigation was based on Robot Operating System, ROS, developed by Willow Garage in 2007. ...
  • Automaatio osana modernin raitiovaunun kunnossapidon optimointia 

   Bärlund, Juha (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö toteutettiin Transtech Oy:lle syksyn 2017 aikana. Transtech Oy valmistaa raitiovaunuja Otanmäessä, Kajaanissa. Yrityksellä on myös kunnossapitoyksikkö Helsingissä. Tulevaisuuden projekteissa yksi yhtiön ...