• Abilar®-pihkavoiteiden lämpötilan kesto ja koostumuksen stabiilius kohonneissa lämpötiloissa 

   Tuimala, Ulla (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämä insinöörityö tehtiin Repolar Pharmaceuticals Oy:lle, joka tutkii, kehittää, valmistaa ja markkinoi haavan- ja ihonhoitoon tarkoitettuja tuotteita. Työssä oli tarkoitus selvittää Abilar® 10% -pihkasalvan ja Abilar® 5% ...
  • Aistinvaraisten arviointimenetelmien käyttöönotto 

   Manninen, Piia (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tuotteiden aistinvarainen laadunarviointi on kasvanut merkittäväksi elintarvikkeiden hyväksyttävyyden arvioinnissa. Aistinvaraisen arviointimenetelmien hyödyntäminen yrityksen tuotteiden laadunseurannassa ja erityisesti ...
  • Alfa-amylaasientsyymiaktiivisuuden vaikutus ruis ja vehnäjauholeivonnassa 

   Tiitto, Johanna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Vehnä- ja ruisleivän laatuun vaikuttavia tekijöitä on useita; jauhoissa käytetyn viljan kasvatusolosuhteista aina leivontatekniikkaan. Tämän insinöörityön tavoitteena on selvittää ruis- ja vehnäjauhoissa luontaisestikin ...
  • Allergeenipesujen validointi 

   Lindman, Mia (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli validoida sekä yrityksen pää- että sivutoimipisteen tuotannossa käytettävä puhdistusmenetelmä allergeenien suhteen. Tarkoituksena oli selvittää toimiiko aikaisemmin tutkimaton puhdistusmenetelmä ...
  • Analysoinnin aikaisen suhteellisen kosteuden vaikutus kuivajauheinhalaattoreiden FPD- ja DD-tulostasoon 

   Sunabacka, Anna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Kuivajauheinhalaattoreiden analyysien tulostasoon voivat vaikuttaa monet muuttuvat tekijät valmistuksen ja analysoinnin aikana. Tämän insinöörityön aiheena oli tutkia analysoinnin aikaisen suhteellisen kosteuden vaikutusta ...
  • Annossalaattirasioiden sauman vahvuuden mittausmenetelmän kehittäminen 

   Koskinen, Janette (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Insinöörityön tavoitteena oli löytää Apetit Ruoka Oy:lle toimiva menetelmä annossalaattirasioiden sauman vahvuuden mittaamiseen. Menetelmällä tuli pystyä mittaamaan sitä voimaa tai painetta, jolla muovisen rasian kanneksi ...
  • Autoklaavien validointi ja optimointi 

   Elki, Niina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Insinöörityö tehtiin HKScan Finland Oy:lle. Vantaan tuotantolaitokselle tilattiin uusia autoklaaveja ja työn tarkoituksena oli niiden validointi, eli todentaa, että autoklaavien pastörointiohjelmat toimivat halutulla lailla. ...
  • Bakteerien tunnistaminen GEN III:lla ja vertailu referenssimenetelmiin 

   Häkkinen, Hanna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Mikro-organismien identifiointi on tärkeä osa monien laboratorioiden päivittäistä työskentelyä. Erityisen tärkeää on elintarvikealalla selvittää laadunvalvonnan puolella esimerkiksi ruokamyrkytystapauksissa taudinaiheuttaja, ...
  • BIB2-hanaviinisarjan pesuvälin pidentäminen 

   Lavonen, Noora (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön aiheena on Altia Oyj:n Rajamäen alkoholijuomatehtaan BIB2-sarjan CIP-pesuvälien pidentäminen. Työn alkaessa pesuväli oli 32 tuntia tai neljä viinisäiliötä. CIP-pesun kesto on noin kolme tuntia, ja ...
  • Biofilmipotentiaalin määritys vedenkäsittelyn seurannassa 

   Lehmusmetsä, Tiia (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän työn tarkoitus oli tutkia mahdollisuutta biofilmin kasvamiseen Vantaan energian jätevoimalaitoksen vesijärjestelmässä. Mielenkiinnon kohteena oli etenkin raakavesisäiliö ja vedenkäsittely. Laitos on niin uusi, että ...
  • Biohajoavan kartonkipakkauksen käyttöönotto 

   Hänninen, Pekka (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Insinöörityössä selvitettiin, onko Snafu Oy:llä mahdollisuutta ottaa käyttöön biohajoavaa Aegle Barrier Plus -kartonkipakkausta muovisen tuotepakkauksen tilalle Silmusalaatti -tuotteelleen. Tiedettiin, että uuden ...
  • bioMérieux TEMPO-menetelmän validointi : Valion maitotuotteet 

   Korte, Mikael (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Insinöörityössä tutkittiin, kuinka hyvin bioMérieux TEMPOn mikrobimääritysten tulokset vastaavat standardimenetelmän tuloksia. TEMPO-menetelmässä automatisoidaan useita työvaiheita, jolloin suurien näytemäärien analysoimiseksi ...
  • Bioreaktorikasvatusten monitorointi ja näytteenottolaitteen kehitys 

   Paasikallio, Toni (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2010)
   Insinöörityössä kehitettiin uutta bioreaktoreissa käytettävää näytteenottolaitteistoa, jolla voitaisiin suorittaa nopea dead-end-tyyppinen suodatus näytteenoton yhteydessä toistettavasti ja luotettavasti. Lisäksi selvitettiin ...
  • Bradykiniini endoteelin ja sileälihassolujen säätelijänä verisuonen tulehdustilassa 

   Ven, Katharina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Sydän- ja verisuonitaudit ovat suurin kuolinsyy länsimaissa. Tautien syntymekanismeja paremmin ymmärtämällä voitaisiin kehittää sairauksien varhaisvaiheiden tunnistamiseen tarvittavia spesifisempiä merkkiaineita, sekä ...
  • C-TPO-happimittarin käyttöönotto 

   Kasurinen, Inka (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin Oy Sinebrychoff Ab:lle. Työn tarkoitus oli käyttöönottaa uusi, optinen c-TPO-happimittari, jolla mitataan oluesta kokonaishappipitoisuutta. Oluen kokonaishappipitoisuuden mittaaminen on tärkeää, ...
  • COD-mittarin soveltuvuus biotehtaan jätevesille 

   Majuri, Mikko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Insinöörityön tavoitteena oli tutkia, soveltuuko s::can COD -mittausjärjestelmä Roal Oy:n biotehtaan jätevesille ja voidaanko sen avulla havaita mahdolliset häiriöpäästöt. Yritys joutuu maksamaan sanktiomaksuja, jos tehtaan ...
  • Comparison of Rhodes's and Helsinki's Drinking Water 

   Koufou, Evdokia (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   The quality and features of water mainly depend on the geographical location even though significant differences can be noticed in each country’s water. The most influencing causes of these differences are climate, water ...
  • Construction of cloning vectors for Spo20 mediated membrane anchoring of hyaluronic acid metabolic pathway enzymes in Pichia pastoris 

   Taskinen, Juuso (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   This thesis was done in collaboration with VTT’s production host engineering research team, and it was part of the academy of Finland funded SynBioPol project. Aim of the SynBioPol project was to investigate different types ...
  • Creating a DNA Metagenomics Library : Studies: Parkinson Disease Stool Samples 

   Soila, Simo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Extracting DNA from samples and creating a NGS library for metagenomics samples is a modern way of studying the genetic diversity within organisms and environments. Although the theoretical and practical details of these ...
  • Development of a Specific Cell-based Platform to Analyze Proteolytic Activity of Cancer Relevant Serine Proteases 

   Peltonen, Satu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Serine proteases modify the cell's internal and external environment, whereas their most important role is in activating or inactivating other proteins by cleavage and their dysregulation is one feature of cancer. They are ...