• 3D-tulostettujen rankojen istuvuus : tulosteiden tasalaatuisuus ja tukipalkkien vaikutus 

   Huusko, Inga; Loppukaarre, Kimmo; Nieminen, Katri; Nisula, Mari (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Metallirunkoisia osaproteeseja eli rankoja käytetään korvaamaan menetettyjä hampaita muovisia osaproteeseja sirommilla ja kestävämmillä rakenteilla. Istuva ranka on tukeva,mahdollisimman huomaamaton ja helppo pitää puhtaana. ...
  • 3D-tulostetun med610-biomateriaalin soveltuvuus purentakiskomateriaaliksi : Purentakiskomateriaalien kulutuskestävyysvertailu 

   Kähäri, Miika; Lager, Antti (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyössä tutkittiin eri purentakiskomateriaalien kulutuskestävyyttä. Vertailussa oli mukana neljä eri materiaalia, joista kolme oli erilaisia keitto- ja kylmäakryylejä ja yksi oli bioyhteensopiva 3D-tulostettava ...
  • Akryyli- ja deflex -osaproteesit : valmistusvaiheiden vertailu 

   Akhi, Mateen (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on vertailla akryyli- ja deflex-osaproteesien valmistusvaiheita ja tuoda esille niiden eroavaisuuksia. Akryyliä on käytetty pitkään hammasproteesien materiaalina, ja sillä on saatu hyviä ...
  • CAD-laitteistojen käytettävyys hammastekniikassa 

   Markkanen, Henri; Maury, Saul; Niinikoski, Elias; Westerholm, Jerker (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön tarkoitus on arvioida ja vertailla eri valmistajien CAD–ohjelmien ja skannereiden käytettävyyttä sekä eroavaisuuksia hammastekniikassa. Opinnäytetyön tehtävänä on helpottaa hammasteknikoita valitsemaan ...
  • Cad/cam-tekniikan kannattavuus hammastekniikassa 

   Kinnunen, Vilho (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2012)
   Hammaslaboratorioissa tehdään cad/cam-tekniikalla kiinteän protetiikan töitä. Opinnäytetyössäni tarkastelen, kuinka kannattavaa on valmistaa jyrsintekniikalla kiinteän protetiikan valmisteita. Selvitän millainen ...
  • Esteettinen hammashoito : nykytila ja tulevaisuus Suomessa 

   Rantanen, Eetu; Sormunen, Jukka (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön tarkoitus on selvittää esteettisen hammashoidon nykytilaa ja tulevaisuutta Suomessa. Otimme selvää nykypäivän ja tulevaisuuden esteettisen hammashoidon yleisimmistä hoitomenetelmistä ja materiaaleista ...
  • Hammaslaboratoriossa syntyvä jäte : lajittelukäytännöt ja asenteet 

   Leinonen, Eerika; Pyhälä, Johanna; Tuokko, Jenni (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2010)
   Yritysten ympäristöasioiden hoidosta puhuttaessa jäte ja sen käsittely nousevat vääjäämättä esiin, sillä jätettä syntyy tuotteiden ja materiaalien koko elinkaaren kaikissa vaiheissa. Jätteiden käsittelyllä on tutkimuksessa ...
  • Hammaslääkärin ja hammaslaboratorion välinen yhteistyö ja vuorovaikutus 

   Lammi, Jarkko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyö käsittelee hammaslääkärin ja hammasteknikon välistä yhteistyötä ja kommunikaatiota. Opinnäytetyö perustuu hammaslääkäreille ja hammasteknikoille suunnattuun kyselytutkimukseen. Tutkimuksen ...
  • Hammastekniikan koulutusohjelman harjoittelun kehittäminen 

   Jokela, Laura (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Hammastekniikan koulutusohjelmassa on oltava opetusministeriön mukaan vähintään 75 opintopistettä ammattitaitoa edistävää harjoittelua. Metropolia Ammattikorkeakoulussa harjoittelu tapahtuu koulussa tehden fantom-töitä ja ...
  • Hammastekniikan koulutusohjelman työharjoittelujaksojen kehittäminen 

   Merikallio, Miikka (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Vuoden 2013 keväällä Metropolia ammattikorkeakoulu ilmoitti lopettavansa hammastekniikan koulutusohjelman viimeisten opiskelijoiden valmistuessa joulukuussa 2016. Syksyllä 2015 Turun ammattikorkeakoulussa aloitettiin uusi ...
  • Hammastekniikan perustöiden opas : työkalu opiskeluun 

   Jokela, Tapio; Repo, Jonne (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa uutta suomenkielistä kirjallista oppimateriaalia hammastekniikan opiskelijoille ja muille hammastekniikan parissa työskenteleville. Ajankohtaista hammasteknistä materiaalia löytyy ...
  • Hammastekniikka tutuksi : esite hammastekniikasta 

   Lindström, Petra; Saario, Saila (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Hammastekniikka on melko pieni ja monille tuntematon ala, jota voi opiskella vain kahdessa oppilaitoksessa pääkaupunkiseudulla. Ihmiset eivät useinkaan tiedä, mitä hammasteknikot tekevät ja ammatti sekoitetaankin usein ...
  • Hammasteknikoiden työllistyneisyys omalla alallaan ja työllisyystilanteen kehitys 

   Kärkkäinen, Heidi; Raitmaa, Anna; Rissanen, Jooa; Suominen, Jere (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämä opinnäytetyö on tutkimus hammasteknisen alan työllisyystilanteesta. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, kuinka suuri osa koulutuksesta valmistuneista hammasteknikoista on edelleen alallaan työelämässä. Tutki ...
  • Hammasteknikoiden työvoimaennuste 2009 - 2050 

   Kaartinen, Olli; Rajapuro, Atte (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää hammasteknikoiden työvoimatilannetta nyt ja tulevaisuudessa vuoteen 2050 asti. Tutkimuksessa otettiin myös huomioon hammaslääkäreistä tehty vastaavanlainen tutkimus. Opinnäytetyön ...
  • Hammasteknisen zirkonian kierrätysmahdollisuudet 

   Jeon, Erin; Karilainen, Joonas; Naili, Edon; Tsomachvili, Natella; Tuomikoski, Mirva (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Zirkoniumdioksidia eli zirkoniaa käytetään hammastekniikassa kruunujen ja siltojen valmistuksessa. Zirkonian käyttö on lisääntynyt nopeasti proteettisessa hammashoidoissa johtuen sen hyvistä ominaisuuksista. Opinnäytetyön ...
  • Hammasteknisten töiden tilanne nyt ja tulevaisuudessa 

   Holmberg, Jon; Lahti, Susanna; Ruokolainen, Nikke (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tutkimuksen tarkoitus oli kartoittaa Suomessa tehtävien hammasteknisten kojeiden määriä nykyisin, sekä viiden vuoden kuluttua. Tarkoitus oli myös selvittää kuinka hammastekninen koulutus vastaa työmäärien osalta työelämän ...
  • Historialliset hammasteknikon kojeet & laitteet : laitteiden museointi ja tietokirjan toteutus 

   Markkanen, Niina; Määttä, Elisa; Tarkiainen, Henna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on ollut tallentaa Metropolian Ammattikorkeakoulun Viertotien pisteessä säilytyksessä olleiden vanhojen hammasteknisten laitteiden kokoelman dokumentointi. Laitteiden dokumentoinnin ohessa on ...
  • Implanttiabutmenttien valintaan liittyvät haasteet 

   Eskola, Emilia; Kilponen, Päivi; Määttä, Janiika (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää abutmentin valintaan liittyviä ongelmia. Tavoitteena oli löytää vastauksia kysymyksiin: Mitä abutmentin valinnassa tulee ottaa huomioon? Mitä vääränlainen abutmentti voi ...
  • Irrotettavan hammasproteesin huoltotuotekokonaisuus 

   Knuutila, Heli; Rissanen, Olli; Wallin, Sonja (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa irrotettavan hammasproteesin käyttäjälle huoltotuotekokonaisuus, joka sisältää kaikki irtoproteesin päivittäisessä huoltamisessa tarvittavat välineet. Sisällön suunnittelu tehtiin ...
  • Irrotettavien hammasproteesien puhdistusmenetelmät 

   Iltanen, Maiju; Rönkkö, Ninni; Salminen, Liisi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on puhdistustestin ja siihen liittyvän esitietolomakekyselyn avulla luoda tietoa irrotettavien hammasproteesien puhdistusmetodien toimivuudesta, ja lisätä sekä vanhustenhoitajien että proteesien ...