• ARVO-mobiilikirjausjärjestelmän käytettävyystutkimus 

   Jääskeläinen Costa, Sara; Toijonen, Jiisa (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Insinöörityön tavoitteena oli tutkia ARVO-mobiilikirjausjärjestelmän käytettävyyttä ja sen käyttöön liittyviä ongelmakohtia sekä selvittää, mistä johtui järjestelmän toivottua vähäisempi käyttöaste Espoon sairaalassa. ...
  • B-Force : Voimantuoton mittaaminen langattomasti 

   Tauriainen, Kai (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tässä opinnäytetyössä ideoidaan kehoon liitettävä pienikokoinen laite, joka mittaa käyttäjän voimantuottoa. Laite koostuu kiihtyvyysanturista sekä Bluetooth-lähettimestä. Laite kytketään Android-matkapuhelimeen Bluetoothin ...
  • Biopac-laitteisto ja sen käyttö opetuksessa 

   Laakso, Kalle (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Ihmisen elimistössä tapahtuu jatkuvasti erilaisia fysikaalisia ilmiöitä, joiden toimintaa voidaan tutkia. Ilmiöiden perusteella voidaan päätellä asioita ihmisen elimistön tilasta ja havaita poikkeamia. Fysiologisilla ...
  • BKG-vuodeanturin soveltuvuus vanhuksille ja erilaisiin mittausolosuhteisiin 

   Liljeqvist, Anni (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän insinöörityön aiheena on ballistokardiografiaan (BKG) perustuvan vuodeanturin mittausolosuhteiden vaikutuksen tutkiminen sen tuottamaan signaaliin. Työssä tutkitaan myös anturin soveltuvuutta iäkkäiden henkilöiden ...
  • Bluetooth 4.0 hyvinvointiteknolgian keinona 

   Laamanen, Outi; Knuutila, Venla (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän insinöörityön aihe oli selvittää, kuinka Bluetooth 4.0 sopii käytettäväksi hyvinvointi-teknologiassa. Työ tehtiin osana PeopleNearMe-projektia, jossa tehtävänä oli selvittää, kuinka herkkä Bluetooth 4.0:n ominaisuus ...
  • Digitaalivalokuvauksen vaikutus valokuvan hyödyntämiseen terapiassa 

   Karlsson, Jani (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Insinöörityön aihe oli selvittää digitaalisuuden mahdolliset vaikutukset valokuvaa hyödyntävään terapiaan. Työn käytäntöön panevana voimana toimi insinööriopiskelijan mielenkiinto valokuvausta, digitaalisuutta ja terapiaa ...
  • EBMeDS-päätöksentukipalvelun käyttäjäkokemuksen arviointi 

   Kenkimäki, Heini (2019)
   Insinöörityön tavoitteena oli selvittää, miten Kustannus Oy Duodecimin kehittämän EBMeDS-päätöksentukipalvelun loppukäyttäjät eli terveydenhuollon ammattilaiset kokevat tuotteen käytön työssään. EBMeDS tulee sanoista ...
  • EMG-housut jalkapalloilijoiden nopeusominaisuuksien mittaamisen apuvälineenä 

   Sinisalo, Jukka (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön aiheena oli selvittää, miten lihasaktiivisuutta mittaavia EMG (elektromyografia) -housuja voitaisiin käyttää jalkapalloilijoiden harjoittelun tukena. Tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia jalkapalloilijoiden ...
  • Englannin markkinakartoitus: Cognituner Oy 

   Kankaanpää, Toni (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa Englantia toimintaympäristönä kognitiivisen kuntoutuksen työkalun, Cognitunerin näkökulmasta sekä tarjota suosituksia sitä kehittävälle yritykselle sen strategisen päätöksenteon ...
  • Etähoito kotihoidossa - hankkeesta palveluksi 

   Tarvainen, Saana (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa Vantaan kaupungin kotihoitoon etähoitopalvelun toimintamalli ja etsiä vaikuttavia tekijöitä, jotka huomioon ottamalla etähoito voidaan viedä onnistuneesti hankkeesta palveluksi. ...
  • Etämittauspalvelun tarvekartoitus 

   Åberg, Ville (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tyypin 2 diabeetikot ja verenpainetautia sairastavat kirjaavat tyypillisesti mittaustuloksensa paperilapulle tai vihkoon. Lääkäri käyttää kirjauksia apuna määritettäessä sairauden vakavuutta sekä lääkitystä. Tällaisen ...
  • Evaluation of Accuracy and Usability of Optical Heart Rate Sensor in Daily Life and Sports 

   Seraste, Valtteri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   The subject of this thesis was to test and evaluate the accuracy in heart rate monitoring and the usability of the optical heart rate sensor in PulseOn’s new wrist worn device. The accuracy was tested via two different ...
  • Fyysisen toimintakyvyn mittaaminen älypuhelimella 

   Seppänen, Janica; Takkinen, Iiris (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön aiheena oli selvittää, millaisia älypuhelinsovelluksia käytetään fyysisen toimintakyvyn mittaamiseen. Työssä tutustuttiin fyysisen toimintakyvyn määrittelyn ICF-luokitukseen (toimintakyvyn arvioinnin ...
  • Go-To-Market Strategy for New Medical Device 

   Nykänen, Anna (2019)
   Purpose of this study is to define the components of a Go-To-Market (GTM) strategy for a new disruptive medical device and study how they are utilized by startups. As many companies entering the market for digital medical ...
  • Henkilökohtainen GPS-paikannin T8901 

   Niemi, Pekka (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Insinöörityössä testattiin Top Flytech T8901 - GPS-kellon soveltuvuutta ja mahdollisuuksia muistisairaiden sekä terveiden vanhusten kotihoidon tukemiseen. Tarkoituksena olisi edesauttaa vanhusten kotona asumista mahdollisimman ...
  • Hyvinvointiteknologian toisen asteen koulutuskokeilun yhteistyöverkoston kehittäminen 

   Korhonen, Ella (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän insinöörityön tavoitteena oli luoda yhteistyöverkosto Koulutuskeskus Salpauksessa syksyllä 2015 alkavalle hyvinvointiteknologian koulutuskokeilulle. Verkostoitumisen avulla tehtiin yritykset ja toimijat tietoisiksi ...
  • Ikäihmisten yksinäisyys : - vaikutukset ja hyvinvointiteknologian mahdollisuudet 

   Viitanen, Minna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2012)
   Suomen ikärakenne on muuttumassa merkittävästi, ja se aiheuttaa merkittäviä haasteita sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämiselle. Näihin haasteisiin pyritään löytämään uusia, inhimillisiä ratkaisuja, joilla ikäihmisten ...
  • Ikääntyneille suunnatun verkkopalvelun käyttökokemuksen kehittäminen 

   Laitinen, Peetu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Insinöörityössä tarkoituksena oli tutkia ja arvioida kohdeyrityksen muistelupalvelun käytettävyyttä ikääntyneille. Muistelupalvelu on verkkopalvelu, jossa tallennetaan muistoja ja kokemuksia monimediallisesti eli videoinnin, ...
  • Implantation Forces and Anatomical Fit of Medtentia Annuloplasty Ring in Porcine Hearts 

   Marno, Heikki (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Medtentia annuloplasty ring (MAR) is an implant for mitral valve repair using a helix ring concept developed by Medtentia International ltd. This helix ring implant takes on mitral annuloplasty with a new perspective as ...
  • Järvenpään sosiaalisairaalan esteettömyyskartoitus 

   Lähteenmaa, Juha (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämä opinnäytetyö toteutettiin osana POKE (Päihdehoidon oppimis- ja kehittämiskeskus) -hanketta, jonka tavoitteena on kehittää päihde- ja mielenterveyspalveluita sekä alan koulutusta Järvenpään sosiaalisairaalan, ...