• 10–16-vuotiaiden juniorijalkapalloilijoiden alaraajojen tyypilliset rasitusvammat ja niiden ennaltaehkäisy 

   Lindholm, Sari; Mäki, Taru (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa Suomen Palloliiton Länsi-Suomen piirin käyttöön opas juniorijalkapalloilijoiden rasitusvammojen ennaltaehkäisystä pelaajille ja heidän sidosryhmilleen. Opinnäytetyön tavoitteena oli ...
  • Alaraajojen kinesioteippaus-opas 

   Anttila, Erika; Kallio, Tiia-Maria; Leinonen, Minna; Ovaska, Emma (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli valmistaa erilaisiin alaraajavammojen kuntoutukseen ja ennaltaehkäisyyn soveltuva kinesioteippaus-sovellus kirjallisuudesta saatujen tietojen avulla. Opinnäytetyön tavoitteena oli lisätä ...
  • Alaraajojen mittojen luotettava mittaaminen : mittauksissa käytettävän työvälineen kehittäminen Pieni- ja isokenkäiset ry:lle 

   Lappalainen, Minna; Turtola, Anni; Rytinki, Meri; Kaunismäki, Satu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2010)
   Vaatteiden ja jalkineiden koon määrittäminen pohjautuu ihmisen mittojen ja mitta-suhteiden tutkimukselle eli antropometrisiin mittauksiin. Jotta teollisuus voisi tuottaa mahdollisimman hyvin väestölle sopivia vaatteita ja ...
  • Alemman nilkkanivelen pronaatio dynaamisessa liikkeessä 

   Mikkola, Roosa; Nieminen, Marjo; Ritvanen, Jaana (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää pronaation taustalla olevia syitä sekä sen ajoitukseen ja määrään liittyviä asioita juoksussa liikeanalyysien avulla. Tavoitteena oli tuottaa lisätietoa pronaatiosta yhteistyökumppanin, ...
  • Amerikkalaisen jalkapallon pelaajien palautumistuntemukset LymphaTouch®-hoidon jälkeen 

   Hyvönen, Hanna; Salonen, Elina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää luonnollista imunestekiertoa pumppaavan LymphaTouch®-hoitolaitteen soveltuvuutta urheilijoiden palautumiseen harjoitusten välillä. Aihe nousi tarpeesta saada tietoa LymphaTouch®-laitteen ...
  • Charcot'n jalan opas diabetespotilaalle 

   Holthöfer, Mona; Mertens, Sonja; Pyykkö, Suvimari (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS:n käyttöön Charcot’n jalan opas diabetespotilaille jaettavaksi. Tavoitteena oli lisätä diabetespotilaiden tietoutta Charcot’n jalasta eli ...
  • Diabeetikoiden jalkaongelmia ennaltaehkäisevät palvelut : kehitysehdotuksia Ympyrätalon apteekin toimintaan 

   Hagman, Heli; Kavonius, Suvi; Uitto, Niina; Uuranen, Tuuli-Kaisla (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää Ympyrätalon apteekin diabeetikoille suunnattuja palveluita, joilla voidaan ehkäistä diabeetikoiden jalkaongelmien syntyä. Työn tavoitteena oli koostaa ja tuottaa tietoa sekä ...
  • Diabeettisten jalkahaavojen vaikuttavimmat paikallishoitomenetelmät : kirjallisuuskatsaus. 

   Hänninen, Sanna; Jantunen, Sofia-Theresia (2018)
   Diabeteksen yleistyessä ja jalkaongelmien lisääntyessä olisi aiheellista tehdä lisää näyttöön perustuvia tutkimuksia diabeettisten haavojen hoitomenetelmistä ja vaikutuksista. Tehokkaalla hoidolla ennaltaehkäistään haavaumien ...
  • Diabetespotilaiden jalkojen hoidon toteutuminen : – riskiluokka 3:n potilaat Helsingissä 

   Piispanen, Aino; Netti, Ulla (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastolle tietoa, jota voidaan käyttää jalkojenhoidon toteuttamista koskevan päätöksenteon tukena. Tavoitteena oli diabeetikon jalkojen 3. ...
  • Dynaaminen teippi ja alemman nilkkanivelen pronaatio 

   Laakkio, Emma; Pahkala, Anna-Mari; Vatanen, Eve (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli vertailla alemman nilkkanivelen pronaation määrää ja kestoa dynaamisen teipin kanssa ja ilman teippiä, sekä selvittää dynaamisen teipin käyttökokemuksia kyselylomakkeella. Opinnäytetyön ...
  • EMG-säärystimien käytettävyyden arviointi kävelyn analyysissä 

   Salko, Marianna; Antola, Oona; Viitasaari, Sanna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli arvioida Myontec Oy:n EMG-säärystimien käytettävyyttä jalkaterapeutin suorittaman kävelyn analyysin apuvälineenä. Tavoitteena oli tuottaa yhteistyökumppanillemme Myontecille tietoa EMG-säärystimen ...
  • Erityisjalkine diabeettiselle riskijalalle : sovellus diabeetikon erityisjalkinevalintaa ohjaavasta luokittelumallista 

   Mattila, Hannu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa sovellus diabeetikon erityisjalkinevalintaa ohjaavasta luokittelumallista Respecta Oy:n käyttöön. Tavoitteena oli selkiyttää diabeetikon erityisjalkineen kansallista määrittelyprosessia. ...
  • Feelmax® kevytjalkineet ikääntyneiden sisäjalkineina 

   Komi, Pia; Mehtonen, Paula; Mäkelä, Lea; Mäki-Mantila, Anu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kevytjalkineiden käytettävyyttä ikääntyneiden sisäjalkineina sekä tasapainossa tapahtuvia mahdollisia muutoksia käytettäessä kevytjalkineita verrattuna aiemmin käytettyihin ...
  • Foot Posture Indexin käyttö diabeetikoiden yksilöllisten tukipohjallisten arvioinnissa 

   Mentunen, Jenni; Vatanen, Sivi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli arvioida Foot Posture Indexin käytettävyyttä yksilöllisten tukipohjallisten arvioinnissa kliinisessä työssä. Tavoitteena oli kehittää yksilöllisten tukipohjallisten arviointikäytänteitä. ...
  • Hopeasukat ihopsoriasiksen hoidon tukena : käyttökokemuksia Feelmax® SilverHealth -varvassukista 

   Kankkonen, Iina-Maaria (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää ihopsoriaatikoiden kokemuksia Feelmax® SilverHealth -varvassukkien käytöstä. Tavoitteena oli tuottaa käyttäjälähtöistä tietoa hopeaa sisältävien varvassukkien soveltuvuudesta ...
  • Huopakevennyksen käyttö hoidettaessa diabeetikon plantaarisia ihomuutoksia : suositus terveydenhuollon ammattihenkilöille 

   Kangas, Reetta; Kolehmainen, Saara; Nieminen, Heidi; Nurmi, Heidi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa suositus, jonka tavoitteena on tuottaa tietoa huopakevennyksen käytöstä hoidettaessa diabeetikon plantaarisia ihomuutoksia. Suositus on tarkoitettu ensisijaisesti terveydenhuollon ...
  • Jalat Töihin! : toiminnallinen harjoitusohjelma HUS:n henkilökunnan työhyvinvoinnin tueksi 

   Yrjönsalo, Pauliina; Mäkilä, Eevaliisa (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa alaraajoille suunnattu toiminnallinen harjoitusohjelma HUS: n henkilökunnan käyttöön. Tavoitteena oli laatia harjoitusohjelma, jolla voitaisiin edistää työhyvinvointia ja työssä ...
  • Jalkaterapiablogi 

   Kvarnström, Anna; Niskanen, Aino; Pulkkinen, Santeri; Viita, Anssi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa jalkaterapiaa käsittelevä blogi ja tavoitteena jalkaterapia-alan tunnettuuden lisääminen. Opinnäytetyöntekijät kuuluvat jalkaterapiayhteisöön, minkä vuoksi tekijöille oli tiedossa, ...
  • Jalkaterän kliinisten tutkimusten toistettavuus : Systemoitu kirjallisuuskatsaus 

   Seppä, Teemu; Viljamaa, Joel; Kuitunen, Timo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Nilkan ja jalkaterän asentojen ja nivelien liikelaajuuksien mittaaminen ovat keskeisiä jalkaterapiassa käytettyjä arviointimenetelmiä. Toistettavuudella arvioidaan mittausvirheen suuruutta. Toistettavuudeltaan hyvätasoisten ...
  • Jalkojen omahoitotietoutta varusmiehille 

   Joensuu, Johanna; Pousi, Eeva (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2008)
   Tutkimuksien mukaan varusmiehillä on paljon vääristä jalkojen omahoitotottumuksista johtuvia iho- ja kynsimuutoksia sekä lihaskipuja. Jo pienikin kipeä kohta jalkapohjassa tai varpaassa voi muuttaa kävelyä ja pystyasentoa ...