• 2D- Ja 1D-viivakoodien verifiointi lääketeollisuudessa GS1:n, ISO 15415:n ja ISO 15416:n mukaisesti 

   Laukkanen, Riku (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämä insinöörityö oli osa 2D- ja 1D-viivakoodien verifioimiseen tarkoitetun laitteen käyttöönoton valmistelua lääketeollisuuteen. Verifioimisella tarkoitetaan tässä tapauksessa viivakoodeille asetettujen laatuvaatimusten ...
  • 2D-mittalaitteen hankintaprojekti 

   Viitanen, Juho (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä insinöörityö tehtiin Meconet Oy:lle, joka on pohjoiseurooppalainen jousien, lanka-, meisto- ja syvävetotuotteiden valmistaja. Työssä keskitytään laadunseurannan parantamiseen. Työn tarkoituksena on hankkia yritykselle ...
  • 3D-lasertyöstön kehittäminen High Metal Oy:ssä 

   Torikka, Arto (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän insinöörityön tarkoituksena oli parantaa High Metal Oy:n kykyä työstää kolmiulotteisia kappaleita uudella lasertyöstökoneella. Lisäksi yritykseen hankittiin ohjelmisto kolmiulotteisten kappaleiden työstämistä varten. ...
  • 3D-skannaukseen perehtyminen 

   Santaluoto, Olli (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tässä insinöörityössä tarkastellaan erilaisia 3D-skannaustekniikoita ja menetelmiä. Työssä myös kerrotaan esimerkkien avulla eri 3D-skannaustekniikoiden käyttökohteista. 3D-skannaus on Suomessa vielä melko harvinaista, ...
  • 3D-tulostamalla valmistettavan hydraulisen paineenkohottimen suunnittelu 

   Lindqvist, Vili (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tässä insinöörityössä suunniteltiin hydraulinen paineenkohotin valmistettavaksi 3D-tulostamalla metallista. Raportissa käydään läpi Siemens NX:n topologiaoptimointityötilan käyttöä, sekä yleisesti 3D-tulostamiseen liittyviä ...
  • 3D-tulostuksen hyödyntäminen NDT-tarkastuksessa 

   Reiman, Tommi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämä insinöörityö käsittelee materiaalia lisääviä valmistustekniikoita sekä nykyistä tilannetta tulostettujen komponenttien käytössä rikkomattoman testauksen yhteydessä Kiwa Inspectalla. Työn tavoitteena oli helpottaa ...
  • 3D-tulostustekniikan hyödyntäminen tuotekehityksessä ja valaisimien valmistuksessa 

   Jones, Joel (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän insinöörityön tarkoituksena oli pohtia 3D-tulostustekniikan hyötyjä tuotekehityksen tukena valaisintehtaalla. Lisäksi tavoitteena oli tarkastella valaisimien osien valmistusta 3D-tulostustekniikkaa hyödyntäen. ...
  • 3D-älykameran soveltaminen miehittämättömän maa-ajoneuvon autonomiseen ohjaukseen ja lastinkäsittelyn automatisointi 

   Luoma, Mika (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Rakkatec Oy kehittää, suunnittelee ja valmistaa miehittämättömiä maastoajoneuvoja (UGV), joita ohjataan radioyhteyksillä lähietäisyyksiltä. Ajoneuvon alusta on herättänyt mielenkiintoa kriisienhallintatehtävissä, mm. ...
  • 5S-menetelmän käyttöönotto Case: Planmeca Oy 

   Velic, Adel (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön tavoitteena on tutkia Planmeca Oy:n panoraamaröntgentuotannossa syksyllä 2012 toteutetun 5S-projektin onnistuneisuutta. Työ kattaa sekä 5S-periaatteiden mukaisesti suunniteltujen ja toteutettujen panoraamar ...
  • 6 MW:n tulitorvikattilan painetason pudotus : Vaikutus maakaasun kulutukseen ja polttimen toimintaan 

   Laurila, Tuure (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tässä insinöörityössä tavoitteena oli selvittää, mitä vaikutuksia on 6 MW:n tulitorvikattilan paineen tason laskulla kaasulaitteen maakaasun kulutukseen ja polttimen toimintaan. Martinlaakson voimalaitoksen apukattila ...
  • 6S-järjestelmän käyttöönottaminen Polarputki Oy:ssä 

   Niinikoski, Kaisu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   6S on yksi Lean-filosofian työkaluista. Sen avulla voidaan työpisteistä ja työympäristöstä saada siistimmät ja turvallisemmat. Järjestyksessä oleva työympäristö antaa positiivinen kuvan yrityksestä nykyisille sekä mahdollisille ...
  • ABB Oy Marinen varaosien hinnoittelu 

   Rämö, Jukka (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tässä insinöörityössä käsiteltiin varaosien hinnoittelua. Opinnäytetyö koostuu kaikille avoimesta teoreettisesta viitekehyksestä sekä salaisesta osuudesta, joka sisältää yrityksen nykytilakartoituksen, hinnoitteluesimerkit ...
  • ABB – Wärtsilä takuuportaalin luonti ja käyttöönotto 

   Kemppainen, Aleksi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä insinöörityö on tehty ABB Oy:lle yhteystyössä Wärtsilä Oyj:n kanssa. ABB Oy on maailmanlaajuinen johtava sähkövoima- ja automaatioteknologiayhtymä. ABB Pitäjänmäki valmistaa suuria tahtigeneraattoreita sen suurimpiin ...
  • Absorptiolämpöpumpun tutkiminen ja kytkennän kehittäminen hybridilämmitykseen 

   Tuomioksa, Iiro (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän insinöörityön aiheena oli perehtyä lämmityskäyttöön suunnitellun kaasukäyttöisen absorptiolämpöpumpun toimintaan sekä suunnitella uudenlainen kytkentä lämmitysjärjestelmän kanssa referenssikytkennän pohjalta. Työn ...
  • AGV-taakan punnitus 

   Ukkonen, Simo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2019)
   Tämän insinööritön aiheena oli kartoittaa eri punnitusmenetelmien ja markkinoilta jo löytyvien valmiiden punnitusjärjestelmien sopivuutta Roclan automaattitrukkijärjestelmään. Tarve kartoitukselle syntyi myyjille tulleiden ...
  • Ajoneuvonostureiden perusteellisessa määräaikaistarkastuksessa havaitut viat ja poikkeamat 

   Koistinen, Mika (2019)
   Insinöörityön aiheena oli kerätä tietoa ajoneuvonostureiden perusteellisessa määräaikaistarkastuksessa havaituista poikkeamista ja vioista. Tavoitteena oli selvittää, kuinka paljon vikoja nostureissa esiintyy, sekä luokitella ...
  • Akselisorvauksen koneistusaikalaskurin laatiminen 

   Toivonen, Joonas (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyö tehtiin Fortaco Oy:n toimeksiantona. Fortaco Oy on saanut alkunsa Komas Oy:n ja Rautaruukki Engineeringin yhteenliittymästä vuonna 2012. Yrityksen toimialaan kuuluvat koneistus, kokoonpano ja komponenttivalm ...
  • Alumiinisen sähkökitaran suunnittelu 

   Åhman, Ossi (2019)
   Insinöörityön tavoitteena oli suunnitella alumiininen sähkökitara Catia V5 - ohjelmistoa käyttäen. Suunnittelu toteutettiin valmistustekniset näkökulmat huomioiden mahdollisimman tarkkaan jo 3D-malleja tehtäessä. Työssä ...
  • AMI 500 -moottorin valmistuskustannusten muodostuminen 

   Koivisto, Harri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tässä insinöörityössä tutkittiin valmistuskustannusten muodostumista AMI 500 -konetyypin induktiokoneille ABB Oy:n Pitäjänmäen Moottorit ja Generaattorit -yksikössä. Työn aihe annettiin yrityksestä, sillä ABB halusi päivittää ...
  • Arduino-pohjainen hälytysjärjestelmä 

   Mallasto, August (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Insinöörityön tavoitteena oli toteuttaa hälytinjärjestelmä, joka voidaan helposti asentaa kotiin tai mökille. Hälyttimellä voidaan seurata liikettä, ovien avautumista, tulipaloja ja vesivuotoja. Hälyttimen pohjana ...