Huom! Theseus-tuen yhteydenotto on poissa käytöstä teknisten huoltotöiden takia 11.–15.10.2019. Ongelmatilanteessa ota yhteyttä oman ammattikorkeakoulun kirjastoon. Attention! Theseus Support e-mail is out of use 11.–15.10.2019. In case of problems please contact your own UAS Library. OBS! Theseus Support e-post är ur användning 11.–15.10.2019. Om du har problem, vänligen kontakta ditt eget UAS-bibliotek.
  • 5S-menetelmän suunnittelu ja käyttöönotto pintakäsittelylaitoksessa 

   Rinne, Santeri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Insinöörityö tehtiin Finnish Steel Painting Oy:n Kaarinan pintakäsittelylaitokselle. Työn aiheena oli suunnitella ja ottaa käyttöön 5S-menetelmä. Pääasiassa pyrittiin etsimään tuotannossa aiheutuvia hukan lähteitä ja niitä ...
  • alle 1 µm:n kokoisten nestepisaroiden mittaaminen 

   Repo, Juho (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   Insinöörityön aiheena oli mitata alle 1 µm:n nestepisaroiden kokoa. Tavoitteena oli kehittää pisarakokomittauksiin soveltuva mittausjärjestely. Mittausjärjestelyllä pyrittiin määrittämään spray-prosessilla tuotettavien ...
  • Altistumiskartoitus Kromipinta Oy:lle 

   Päivinen, Heidi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän insinöörityön tavoitteena oli toteuttaa kemikaalien altistumiskartoitus orimattilalaiselle Kromipinta Oy:lle. Altistumiskartoituksen tekemiseen käytettiin Stoffenmanager-ohjelmaa. Stoffenmanager on internetselainpohjainen, ...
  • Analyysi osakasmuutosprosessista linjasaneerauskohteessa 

   Fred, Anna (2019)
   Insinöörityön tarkoituksena oli tuottaa yritykselle raportti osakasmuutosprosessista linjasaneerauskohteessa kuvaamalla osakasmuutosprosessin toimivuutta, ajanhallintaa ja kuormittavuutta. Tavoitteena oli tuottaa kattava ...
  • Anturielementtikiekon keskityksen monitorointimenetelmä PERIE-laitteistossa 

   Finer, Paula (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Insinöörityö tehtiin Murata Electronics Oy:lle, joka valmistaa piipohjaisia mikromekaanisia antureita (MEMS). Anturissa oleva elementti valmistetaan piikiekolle, jolle mahtuu tuhansia elementtejä. Työn tavoitteena oli luoda ...
  • Arvovirta-analyysi lijasaneerauksen työvaiheiden tehostajana 

   Hakulinen, Tuomas (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Rakennus- ja saneerausala Suomessa on huonosti tuottavaa ja toimintatavat vanhanaikai- sia. Eräiden tutkimusten perusteella noin 60 % rakennusalan kaikista töistä on hukkaa ja hävikkiä. Rakennusalan tuottavuus suomessa on ...
  • Asbesti- ja PAH-yhdistepitoisilla pintakäsittelytuotteilla käsitellyt peltikatot 

   Nyman, Terhi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tässä työssä perehdyttiin asbesti- ja PAH-yhdisteiden käytön motiiveihin peltikattojen pinnoitteissa. Työssä pyrittiin hankkimaan tietoa vanhoista pinnoitteista ja syventymään monelta eri kannalta niin asbestiin kuin ...
  • Asiakastyytyväisyyden osatekijät ja kehitys 

   Juvonen, Sari (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän insinöörityön tavoitteena oli selvittää Helsingin Herttoniemessä sijaitsevan Inlook Oy:n jauhemaalaamotoimipisteen asiakkaiden tyytyväisyyttä yrityksen maalaamopalveluihin ja toimintaan. Inlook Oy on keskisuuri ...
  • Delivery analysis of customer related technical documentation 

   Alho, Ida (2019)
   Insinöörityön tavoitteena oli tehdä analyysi asiakaslähtöisestä projektidokumentaatiosta sekä kehittää dokumentaatiotiimin työtä. Tutkimuksen aikana tutustuttiin myös dokumentaatioon projektiyksikössä sekä määritettiin ...
  • Epoksi-silaanipinnoitteen mekaaniset ominaisuudet ja puhdistettavuus 

   Rouvali, Sari (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Työn tarkoituksena oli tutkia epoksipinnoitteen ja epoksi-silaanipinnoitteen mekaanisia ominaisuuksia ja puhdistettavuutta. Epoksi-silaanipinnoite on epäorgaanis-orgaaninen yhdistelmäpinnoite, jolla voidaan teoriassa ...
  • Erilaisten sideainepolymeerikalvojen mekaaniset ominaisuudet 

   Ahlstedt, Jenni (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää ja vertailla CH-Polymersin Oy:n valmistamien erityyppisten ja -rakenteisten polymeerikalvojen lujuus-, sitkeys-, ja kovuusominaisuuksia. Tutkimusmenetelmiksi valittiin veto- ja ...
  • Eriste- ja levyrappauksien soveltuvuudet 1960- ja 1970-lukujen elementtikerrostaloissa 

   Haapasaari, Vili (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämä insinöörityö tehtiin Consti Julkisivut Oy:lle. Työn aiheena oli selvittää 1960- ja 1970-luvuilla rakennetuille elementtikerrostaloille soveltuvimmat eriste- ja levyrappausmenetelmät päälle verhoilussa ja purkavissa ...
  • Eristävän mustesuihkumusteen kehittäminen 

   Hynninen, Jari (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2012)
   Insinöörityön tavoitteena on kasvattaa Electrian osaamista painettavassa elektroniikassa. Työssä on tarkoitus kehittää eristävä mustesuihkumuste, jota voitaisiin käyttää kondensaattoreiden ja transistorien valmistuksessa. ...
  • Esikäsittelyiden vaikutus korroosionestomaalien tartuntaan alumiinipinnoilla. 

   Rikkonen, Juli-Ann (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän insinöörityön tarkoituksena oli kerätä tietoa erilaisten esikäsittelyiden vaikutuksista korroosionestomaalauksen tartuntaan alumiinipinnoilla. Vertailut tehtiin tavanomaisten esikäsittelyiden ja kemiallisten ...
  • Frosio-koulutuksen käytännön harjoitusten suunnittelu 

   Roininen, Marjo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Insinöörityön tarkoituksena oli luoda suunnitelma Frosio-koulutuksen käytännön harjoituksille. Frosio-koulutuksen avulla voi suorittaa kansainvälisen pintakäsittelyn laaduntarkastajan pätevyyden. Koulutus pohjautuu ...
  • Funktionaalisen julkisivupinnoitteen pitkäaikaiskestävyys rapatulla alustalla 

   Kujo, Miika (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämä työ tehtiin Sto Finexter Oy:n toimeksiannosta. Työn tarkoituksena oli tutkia Ston funktionaalisen julkisivuhiertopinnoitteen pitkäaikaiskestävyyttä rapatulla alustalla. Itsepuhdistuvaa StoLotusan® K -hiertopinnoitetta ...
  • Henkilö- ja pakettiautojen alustansuoja-aineiden testaus 

   Hakanen, Ari (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyössä tutkittiin autojen alustoihin tarkoitettuja korroosiolta suojaavia aineita alalla toimivan yrityksen kehitteillä olevaa menetelmää varten, jossa koneellisen pesun yhteydessä auton alustaan ruiskutetaan ...
  • Henkilö- ja pakettiautojen korroosionestoaineiden testaus 

   Hakkarainen, Sini (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2010)
   Materiaali- ja pintakäsittelytekniikan laboratorio aloittaa henkilö- ja pakettiautojen kor-roosionestoaineiden testauksen Inspecta Sertifiointi Oy:n toimeksiannosta. Insinöörityön tar-koituksena on luoda korroosionestoaineiden ...
  • Hiilinanoputkimusteen valmistaminen 

   Keronen, Jori (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Työn tavoitteena oli valmistaa sähköäjohtavaa hiilinanoputkimustetta. Valmistettu hiilinanoputkimuste oli tarkoitus tulostaa Metropolia Ammattikorkeakoulun pietsosähköisellä mustesuihkutulostimella. Hiilinanoputkimusteet ...
  • Hiukkasanturin katalyytit 

   Piirainen, Tomi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2012)
   Insinöörityö tehtiin Pegasor Oy:lle. Yrityksen toiminta perustuu hiukkasanturien valmistamiseen ja myymiseen. Insinöörityö oli osa hiukkasanturin kehitysprojektia. Opinnäytetyön tavoitteena oli määritellä tunnetuista ...