KoulutusalaMedia-ala

  • 1,2 miljardin uutinen : Miten Äänekosken tehtaasta raportoidaan? 

   Suopanki, Kaisu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Huhtikuussa 2014 metsätalouskonserni Metsä Group ilmoitti aikeistaan rakennuttaa Äänekoskelle Suomen historian kalleimman sellutehtaan. Itse se nimittää tehdasta biotuotetehtaaksi. Tutkimuksessa tarkastellaan, miten ...
  • 2000-luvun leikkaajan työtavat ja hyvinvointi 

   Humalainen, Aleksi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Elokuvanteon digitalisoitumisen myötä ovat elokuvaleikkaajan työvälineet ja työtavat muuttuneet radikaalisti viimeisen 15 vuoden aikana. Filmimateriaali on jäänyt historiaan ja tilalle on tullut kasa kovalevyjä. Leikkauspöytä ...
  • 25 kuvaa sekunnissa kertoo enemmän : Sisällönhallintajärjestelmän digitaalisen ohjeiston suuntaviivat 

   Eschner, Eveliina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tässä opinnäytetyössä lähdettiin kehittämään yhteistyötahon sisällönhallintajärjestelmän ohjeistokäytäntöjä. Työn ensisijaisena tutkimuksen kohteena on niin sanottujen ruutunau-hoitteiden kasvava genre, jonka asettamia ...
  • 2d- ja 3d-informaatiografiikan ja -animaation tuottaminen oppikirjamateriaaleihin : vuorovaikutteisuus PDF-formaatissa ja sen toimivuus eri laitteissa 

   Turtiainen, Elvi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyöni on asiakkaalle tehtävän oppikirjamateriaalin verkkoaineistoon liittyvä infografiikka, joka sisältää 2d- ja 3d-grafiikkaa sekä -animaatiota. Tämä infografiikka toimii lopullisessa muodossaan interaktiivisena ...
  • 2D-animaation teksturointi After Effectsissä 

   Pöllänen, Hanna-Mari (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena on tutkia, miten After Effects -ohjelmalla voi luoda erilaisia tekstuureita 2D-animaatiotuotannossa. Tutkielmassa tarkastellaan yhtä pienellä tuotantotiimillä toteutetun ...
  • 2D-animaation tuottaminen rotoskooppaustekniikalla 

   Rummukainen, Anna (2020)
   Tässä toiminnallisen ja kirjallisen osuuden sisältävässä opinnäytetyössä käsitellään rotoskooppaustekniikkan eli videon jäljentämistä 2D-animaation tuotannossa. käyttöä 2D-animaatiossa, tarkoituksena saada yleiskuva siitä, ...
  • 2D-animaatiotekniikoiden vertailu digitaalisessa tarinankerronnassa 

   Vainiomäki, Ken (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia frame by frame- ja avainkehysanimaation eroja ja sitä, miten näitä kahta 2D-animaatiotekniikkaa voi yhdistellä ajankäytön kannalta kaikkein tehokkaimmalla tavalla laadusta ...
  • 2D-animaatiotuotannon optimointi 

   Saturo, Reetta (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tutkia 2D-animaatiotuotannon optimoinnin mahdollisuuksia tiukan tuotantoaikataulun vaatimuksissa. Tutkielmassa tarkastellaan kahta asiakasprojektia, jotka on toteutettu pienellä ...
  • 2D-deformaatio-animaatio peligrafiikassa 

   Falck, Tia (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyössä tavoitteena oli esitellä deformaatio-animaation hyötyjä peligrafiikassa. Esimerkillisenä pelinä käytettiin pääasiassa Vanillawaren Dragon’s Crownian, koska siinä yhdistyvät perinteinen sprite sheet ...
  • 2D-grafiikan käyttö peliprojektissa 

   Reimi-Orsa, Anniina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyö on projektikuvaus, jossa on käsitelty kaksiulotteisen grafiikan käyttöä peliprojektissa toteutettujen töiden kautta. Työharjoittelussani tuotin materiaalia peliprojektiin, jonka maailma luotiin pääasiassa ...
  • 2D-hahmoanimaatio live action elokuvissa 

   Härtsiä, Viivi (2020)
   Tämä oppinäytetyö käsittelee 2D-hahmoanimaation ja live actionin yhdistämissä elokuvatuotannossa. Käyn läpi lyhyesti animaation historiaa ja toteuttamiseen liittyviä teknisiä seikkoja sekä termistöä. Tutkin esimerkkien ...
  • 2D-mobiilipelin kenttägrafiikkojen suunnittelu 

   Rantanen, Elias (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Käsittelen opinnäytetyössäni 2D-mobiilipelin kenttägrafiikkojen toteutusta. Monet läpi käymäni tekniikat ja periaatteet ovat yleispäteviä muihinkin peligrafiikan osa-alueisiin ja muihin peligenreihin. En pureudu ...
  • 2D-pelin luominen Construct 2 -ohjelmalla : suunnittelusta ja tuotannosta demoon 

   Wargh, Andreas (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämä opinnäytetyö koostuu toiminnallisesta ja kirjallisesta osasta. Toiminnallinen osa koostuu tuotetusta pelidemosta, joka löytyy liitteistä (ks. liite 2.). Opinnäytetyön toiminnallisena osiona tehtiin 2D-peli Construct ...
  • 2D-Videopelin graafisen sisällön suunnittelu: case Insectica 

   Andersson, Ilkka (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tavoitteena tässä opinnäytetyössä on kertoa peligraafikon työosuudesta videopeliprojektissa. Tällä tavoitellaan kokonaiskuvaa erilaisista työvaiheista, joita se pitää sisällään. Lisäksi kerrotaan myös peligraafikon ...
  • 360-kuvitus 

   Heleä, Elisa (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyössä tutkittiin 360-kuvituksen käyttökohteita ja millaisia haasteita ja mahdollisuuksia laaja-alaisempi kuvapinta tuo mukanaan. Työ keskittyi tarkastelemaan aihetta erityisesti toteutettavaksi kolmiulotteisessa ...
  • 3D camera tracking 

   Tarkka, Lauri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia 3D camera tracking -tekniikkaa ja sen mahdollistamia etuja lisäarvon tuojana. Opinnäytetyöhön sisältyi projekti, jossa MTV3:n kanavatunnukseen lisättiin 3D-teksti hyödyntäen 3D camera ...
  • 3D-animaatiohahmojen uskottavuus : Tapaus: ”The Nerd” 

   Koiranen, Mikko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli toteuttaa alusta loppuun itsenäisesti lyhyt animaatioelokuva The Nerd, jossa perehdyttiin erityisesti kasvojen ilmeisiin ja animaatioon. Tarkoituksena oli tuottaa ...
  • 3D-animaatiohahmon sisältävä live action -kuva animaation näkökulmasta : Case Supermarsu 

   Lempinen, Antti (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyöni ensisijainen tavoite oli selvittää, miten saadaan uskottavasti lisättyä 3D-hahmoanimaatio live action -kuvaan. Kiinnostukseni aiheeseen heräsi, kun olin työharjoittelussa Plotwise Oy:ssä, joka vastasi muun ...
  • 3D-animaation elokuvaus : elokuvauksen estetiikan soveltaminen 3D-animoituun elokuvaan 

   Heiskanen, Mikko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tässä opinnäytetyössä käyn läpi 3D-ohjelman sisäisen kameran esteettistä käyttöä animaatiossa ja kohtausten lavastamisessa. Käsittelen myös jonkin verran esituotantoa, koska se vaikuttaa animaation elokuvauksen estetiikan ...
  • 3D-animaation yhdistäminen live-kuvaan : 3D-objektien ja live-kuvan dynaamisen valotilanteen vuorovaikutus 

   Lehtinen, Jyrypekka (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyö tutkielman tavoitteena oli ensisijaisesti selvittää, mitä tulisi ottaa huomioon kuvakerronnan kohtauksen rakentamis- ja toteutusvaiheessa, kun tarkoitus on käyttää 3D-animaatiota upotettuna live-kuvaan. ...