KoulutusalaMuotoilu

  • 1960-luvun pientalon perusparannus ja laajennus 

   Jauja, Agnese (2020)
   Opinnäytetyössäni suunnittelin laajennuksen ja perusparannuksen 1960-luvun pientaloon. Kohde on kasvavalla pientaloalueella sijaitseva yksikerroksinen 113 m² :n talo, joka on valmistunut vuonna 1969. Taloon on tehty ...
  • 3D-tulostus kankaalle 

   Koivunen, Svetlana (2019)
   Opinnäytetyössä käsitellään 3D-tulostuksen mahdollisuuksien hyödyntämistä tekstiilisuunnittelussa, testaamalla erilaisten filamenttien tulostusta erilaisille kankaille. Toimeksiantajana on Metropolia Ammattikorkeakoulun ...
  • 3D-tulotuksen soveltaminen yksilöllisesti istuvien moottoripyöräkypärien valmistukseen 

   Manninen, Seppo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämä opinnäytetyö tutkii 3D-tulostamisen soveltamismahdollisuuksia moottoripyöräkypäri-en massavalmistuksessa. Otan selvää, voidaanko 3D-skannaamisen ja 3D-tulostamisen avulla tehdä yksilöllisesti istuvia moottoripyöräkypäriä ...
  • A Textile and Costume Design Project : including the construction of a costume for a stage production ‘Kullervo’. 

   Koppinen, Maija (2020)
   Tämä opinnäytetyö esittelee tekstiili- ja pukusuunnitteluprojektia. Projekti sisältää johdannon puku- ja tekstiilisuunnitteluun, koulutuspaketin sekä työpajan, puvun valmistuksen (huivin/peitteen) ’Kullervo’-nimiselle ...
  • Aava - Wellness Spa 

   Poikolainen, Netta (2019)
   Opinnäytetyöni aiheena on konseptoida wellness spa kokonaisuus, jossa suunnittelun lähtökohtana on biofilia. Opinnäytetyöni esittelee vision siitä, kuinka biofiliaa hyödyntämällä voidaan tuoda elämyksiä ja kokemuksia suoraan ...
  • Aistien juhla : mentaalinen värien näkeminen osana näkövammaisuutta tapaustutkimuksen ja taidetekstiiliteoksen keinoin 

   Pirttiaho, Eeva (2019)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia, miten näkövammaiset näkevät värejä ja mitä tekstiilisuunnittelijan on otettava huomioon näkövammaiselle suunniteltaessa. Opinnäytetyössä kartoitettiin myös ihmisen värinäkökykyä ...
  • Ajassa muuttuva perinne : perinnekuosien mahdollisuudet nykykäytössä 

   Toop, Elle (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyöni tavoite on selvittää, olisiko Suomessa tarpeeksi asiakaskuntaa kansanperinneaiheisille tuotteille. Suomessa perinnekuoseista inspiroitujen tuotteiden tarjooma on suppeampi kuin Virossa. Tutkimukseni lähtökohtana ...
  • Akustiikan merkitys kouluympäristössä 

   Viitala, Kaisu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön aiheena on tutkia akustiikan merkitystä kouluympäristössä ja suunnitella kangaspäällysteiset akustiikkapaneelit Hietakummun ala-asteen koulun ruokalaan, jossa on jo vuosia havaittu ongelmia liiallisen ...
  • Akustisen taulumalliston suunnittelu yksityisasiakkaalle valmista Mood Frame Acoustic -konseptia hyödyntäen 

   Aivila, Tanja (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   Akustiikka on haastava ja pinnalla oleva aihe, jota on työn tekemisen aikana käsitelty paljon sisustus- rakennus- ja tekniikan alan lehdissä, joten aihe on ajankohtainen. Akustiikkaa on käsitelty työssä poimimalla tärkeimmät ...
  • Antiikinaikainen kankaan valmistusprosessi : tiedonhankinta ja käytännön sovellus 

   Nykänen, Katja (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyö koostuu kahdesta osasta, teoriaosasta ja käytännön osasta. Teoriaosiossa pyrittiin kartoittamaan olemassa olevan kirjallisen ja kuvallisen tiedon pohjalta yhtenäinen käsitys antiikin aikaisesta kudotun ...
  • Application Concept : Improvement of a UX-Design Office’s Client Experience Through Gamification 

   Johansson, Juha (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   The purpose of this study was to find ways to improve the client experience of Linja Design Office through application design. In a design office like Linja Design client meetings may take longer than planned and the clients ...
  • Arabian kampus : Luonnonmateriaalit & viherkasvit taideopetustilassa 

   Hölttä, Mira (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyössäni suunnittelin uuden Arabian kampuksen taideopetustilat, jotka sijoittuvat Helsingin Arabianrantaan niin kutsutulle Tavi-talolle. Metropolia Ammattikorkeakoulu keskittää tulevaisuudessa nykyiset 20 toimipistettä ...
  • "Around the world" Neulekimonomallisto 

   Korte, Anniina (2019)
   Opinnäytetyö käsittää neulekimonomalliston suunnitteluprosessin ja tekijän omaa suunnittelijaidentiteetin muodostumista sekä asiakaslähtökohtaisuuden huomioimista suunnittelussa. Vihreänä lankana läpi opinnäytetyön kulkevat ...
  • Asiakaspalvelusovellus myymälässä : Kaksisuuntainen informaatiokanava, case Ninja Finland Oy 

   Kiias, Sabella (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Työn tavoitteena oli konseptoida asiakaspalvelupäätteen käyttöliittymä. Työn toimeksiantajana toimi yksi Suomen johtavista muotikoru- ja asustealan toimijoista. Asiakaspalvelupäätteen tavoitteena on kehittää ja parantaa ...
  • Asuinkerrostalo Klingendahlin kortteliin : kestävän ja joustavan tilasuunnittelun keinoja 

   Pasanen, Laura (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2019)
   Opinnäytetyöni aiheena tutkin joustavia ja kestäviä asuntoratkaisuja sisustusarkkitehtuurin näkökulmasta. Työni pohjautuu keväällä 2018 Tampereen teknillisen yliopiston asuntosuunnittelun kurssilla tekemääni asuinkerrostalon ...
  • Asustemalliston suunnittelu Arela OY:lle 

   Machreich, Lakriima (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön aiheena oli suunnitella asustemallisto suomalaiselle neulevaateyritykselle Arelalle. Asustemallisto on osa jo olemassa olevaa Sunday-kotimallistoa, jonka Arela lanseerasi syksyllä 2016. Opinnäytetyön ...
  • Atala Factory : kylpyhuonetilojen showroom-konsepti vanhaan tehdasrakennukseen 

   Lappalainen, Janne (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyöni aiheena oli suunnitella konsepti kylpyhuoneiden showroom-tiloja varten Nilesin entiseen tehdaskiinteistöön Berliinin Weissenseellä. Tulevan showroomin tilaajana oli Atala GmbH & Co. KG, joka on Berliinin ...
  • Augmented Reality -sovelluksen käyttöliittymän suunnittelu 

   Noutere, Pietari (2019)
   Opinnäytetyöni käsittelee käyttöliittymän suunnittelua Sciar Company Ltd -yritykselle. Lopputulos on valmis ulkoasu Microsoft Hololenssille toteutettavaan sovellukseen. Sciar Company Ltd on 2018 perustettu startup yritys, ...
  • Aulan tilasuunnitelma Optima Pietarsaari 

   Kianta, Maiju (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyöni aiheena oli toteuttaa aulan tilasuunnitelma ammatillista koulutusta tarjoavalle oppilaitos Optimalle Pietarsaaren. Vuonna 1959 rakennetun koulurakennuksen rinnalle rakennetaan uusi lisärakennus, jonka aulatilat ...
  • Automaattinen vauvan nukuttaja : tuotesuunnitteluprosessi 

   Järvinen, Teemu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyössäni käydään läpi uuden, vauvaikäisille suunnatun nukutustuotteen tuotekehityksen alkumetrit. Työssä kerättiin tietoa tuotteen tulevista käyttäjistä sekä heidän olosuhteistaan. Olen kartoittanut tuotteeseen ...