• Circular transformation of vacant office buildings 

   Raatesalmi, Hanna (2018)
   Circular building is a radically different approach to the construction and demolition sector, since it applies the assumptions of circular economy, that is restorative or regenerative by intention and design, instead of ...
  • Ekologinen kestävyys rakennussuunnittelun lähtökohtana 

   Berg, Roope (2019)
   Rakentamista ollaan ohjaamassa energiatehokkaampaan ja ekologisesti kestävämpään suuntaan. Helsinki on laatinut oman ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelman. Ekologisen kestävyyden kannalta merkittävää on myös, että ...
  • Enemmän klubia golfkentille : Golfklubirakennus Östersundomiin 

   Laitinen, Perttu (2019)
   Golf on harrastuksena hyvin sosiaalinen ja ennestään tuntemattomiakin ihmisiä yhteen tuova laji. Golfklubirakennus näyttelee tässä suuressa roolissa, vaikka itse golfkenttä onkin lajin päänäyttämö. Klubirakennuksella olisi ...
  • Erityislapset huomioiva päiväkoti Tampereen Kissanmaalle 

   Väisänen, Antti (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tampereen Kissanmaalla sijaitsevassa Hippoksen päiväkodissa toimii erityislasten integroituja päivähoitoryhmiä. Vanhan kosteusvaurioista kärsineen ja toimimattomaksi todetun päiväkotirakennuksen tilalle suunnitellaan uusi ...
  • Etätyönteon huomioiminen asuinkerrostalon suunnittelussa 

   Merenmies, Sofia (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Etätyö on vauhdikkaasti lisääntyvä työnteon muoto. Se tarjoaa paljon hyötyjä yhteiskunnalle, työnantajalle sekä työntekijälle, mutta ratkaistavia ongelmiakin on. Tässä työssä tutkitaan, millaisia tiloja suunnittelemalla ...
  • Generatiivinen algoritmi suunnittelijan työkaluna : Asuinkerrostalo Sompasaaren Nihtiin 

   Hänninen, Janne (2019)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli tutkia ja hyödyntää tietokoneen laskentaan perustuvaa arkkitehtisuunnittelua. Tietokoneen rooli suunnitteluprosessissa on muuttumassa ohjelmien kehittyessä sekä laskentatehon lisääntyessä ...
  • Herttoniemen sairaala-alueen uudelleenrakentaminen : täydennysrakentamisen hyödyt lähiympäristölle 

   Kärnä, Mirka (2019)
   Länsi-Herttoniemeen on etsitty mahdollisia paikkoja täydennysrakentamiselle. Herttoniemen terveys- ja hyvinvointipalvelut ovat siirtyneet Kalasatamaan ja sairaalarakennus sekä terveyskeskus tullaan purkamaan. Herttoniemen ...
  • Historiallisen pienvenetelakan kehittäminen ja uusi käyttö 

   Hyyppä, Miikka (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Suomenlinnan maailmanperintökohdetta Helsingissä on kehitetty vuosikymmeniä ammattitaidolla kunnioittaen vanhoja rakennusmenetelmiä- ja materiaaleja. Alueen ympäristö ja luonto ovat herkkiä niin historiallisten arvojen ...
  • Historiallisen rakennuksen muutossuunnitelma vaihtoehtosuunnitelmien kautta 

   Nykänen, Tiina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Historiallinen rakennus tarkoittaa rakennusta, jonka kulttuurihistoriallinen arvo on todettu ja tunnustettu. Kulttuurihistoriallisia arvoja omaavat rakennukset ovat myös usein eritavoin suojeltuja. Kaikkia historiallisesti ...
  • Hybridimalli toimistorakennuksen muutossuunnittelussa 

   Virkamäki, Matias (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Vajaakäyttöasteisen toimistotilan määrä Helsingissä on nyt suurimmillaan ja sen kasvu on kiihtynyt entisestään viime vuosien aikana. Samaan aikaan kaupungilla on vaikeuksia vas-tata nopean väestönkasvun aikaansaamaan suureen ...
  • Ikääntyvien asuinkerrostalo osana palvelukorttelia 

   Sonne, Niina (2019)
   Ikääntyvien asuminen on hyvin ajankohtainen aihe Suomessa ja muualla Euroopassa. Väestön ikääntyessä ja keskittyessä kaupunkialueille, tarvitaan uusia asumisratkaisuja, joissa huomioidaan erityisesti kasvava hoidollisten ...
  • Kaartin lasaretin puutalojen säilyttäminen muutossuunnitelmien avulla 

   Litja, Kristina (2019)
   Helsingin Kampissa, aivan keskustan välittömässä läheisyydessä, sijaitsee Kaartin lasaretin kortteli, joka on nykyisin suurimmaksi osaksi tyhjillään. Tontin pinta-alasta vain 6% on käytössä. Korttelin luoteisosassa sijaitsee ...
  • Kankaan Puumaja - Puukerrostalo Jyväskylän Kankaalle 

   Hytönen, Oona (2019)
   Puukerrostalorakentaminen on kehittyvä ja kasvava ala niin Suomessa kuin maailmalla. Puukerrostalojen määrä tulee lisääntymään lähivuosina huomattavasti kotimaassa. Tässä opinnäytetyössä olen kartoittanut puukerrostal ...
  • Kerrostalon suunnittelu kaupunkikuvallisesti merkittävään paikkaan 

   Hirvonen, Kristiina (2019)
   Imatran kaupungin keskustassa on viimeisimpinä vuosina tarkasteltu Imatrankosken täydennysrakentamismahdollisuuksia. Tällä hetkellä suunnittelun keskiössä on Napinkulman kortteli, joka sijaitsee Imatran parhaalla paikalla. ...
  • Kokouskeskus Vuosaaren Ramsinniemeen 

   Rantanen, Lassi (2019)
   Tässä opinnäytetyössä tutkitaan, millainen kokouskeskus sopii Helsingin Vuosaaressa sijaitsevan Ramsinniemen ympäristöön. Tutkielman keskeisissä kappaleissa analysoidaan Ramsinniemen aluetta sekä yleisesti kokouskeskuksen ...
  • Koto - Klaukkalan uusi kirjasto 

   Kauppi, Annika (2019)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella uusi kirjastorakennus Klaukkalan keskustaan. Vanha kirjasto on tiloiltaan melko vaatimaton ja syrjässä. Sen palvelut eivät myöskään täysin vastaa kylän asukkaiden ja nykyaikaisen ...
  • Koulurakennuksen korjaussuunnittelu uuden opetussuunnitelman pohjalta 

   Jaakkola, Heta (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Vuonna 2016 peruskouluissa otettiin käyttöön uusi opetussuunnitelma, joka korostaa oppilaiden itsenäistä ajattelua ja aktiivista osallistumista omaan oppimiseensa. Opetussuunnitelman ja kehittyvien opetustapojen myötä ...
  • Kyläsaaren entisen jätteenpolttolaitoksen muuttaminen seikkailu-urheilukeskukseksi 

   Pulkkinen, Tuomo (2019)
   Tammikuun 31. päivä vuonna 1988 jätteenpolttolaitoksen piippu kaatui jyristen maahan. Väkijoukko kauempana hurrasi äänekkäästi. Vihdoin Kyläsaari-liike oli saavuttanut tavoitteensa. Kyläsaaren jätteenpolttolaitos ei ...
  • Laihian Osuusmeijeri (1907-____): Tutkielma käyttötarkoituksen muutoksesta rakennusperinnön säilyttämiseksi 

   Huhtamäki, Elina (2019)
   Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, mitä suojellun rakennuksen säilyminen edellyttää ja millaisia keinoja rakennussuunnittelijalla on tukea rakennusperinnön säilymistä. Tutkimuskohteena oli asemakaavassa suojeltu, ...
  • Lisäkerrosrakentaminen Matinkylässä 

   Virtanen, Nina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Asuntotarve kaupungeissa kasvaa. Olemassa oleva infra ja alueelliset palvelut tekevät lähiöiden täydennysrakentamisesta kiinnostavan ja kustannustehokkaan keinon asukasmäärän kasvattamiseen. Yli sata 1970-luvun ...