KoulutusalaRakennusarkkitehtuuri

  • Aistien merkityksestä arkkitehtuurin kokemuksellisuudessa : Uusi näyttely- ja tapahtumatila Lappeenrannan Linnoitukseen 

   Anniina, Jokinen; Anniina, Jokinen (2020)
   Olemassaoloomme ihmisenä maailmassa kuuluu vahvasti aistimukset ja aistihavainnoista koostuva sisäinen maailma. Kokoamme tähän sisäiseen maailmaamme kuvia ja muistikuvia meitä ympäröivästä maailmasta, ja käytämme tätä ...
  • Aistiergonominen oppimisympäristö : Aistikuormituksen vähentäminen rakennussuunnittelun keinoin 

   Järvinen, Olivia (2020)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia, miten aistiergonomian avulla luodaan lapsen oppimista ja keskittymistä tukeva oppimisympäristö. Työssä pohdittiin, miten aistiergonomian periaatteita voidaan soveltaa rake ...
  • Arkkitehtuurin sopeutumisaste täydennysrakentamisessa 

   Pakkala, Isa (2020)
   Täydennysrakentaminen syntyy tarpeesta täydentää ja tiivistää olemassa olevaa kaupunkirakennetta. Rakentamisen painopiste tulee tulevaisuudessa olemaan yhä enemmän täydennysrakentamisessa, kun rakentamattomat alueet ...
  • Asumisen toiminnot matalassa huonekorkeudessa. 

   Suursalmi, Tuomo (2020)
   Tässä opinnäytetyössä käsitellään asumisen toimintoja ja niiden tarvitsemia tiloja. Tarkastelen tässä työssäni asumisen toimintojen sijoittamista asukkaalle ergonomisesti käytännöllisiin ja helppokäyttöisiin korkeuksiin. ...
  • Circular transformation of vacant office buildings 

   Raatesalmi, Hanna (2018)
   Circular building is a radically different approach to the construction and demolition sector, since it applies the assumptions of circular economy, that is restorative or regenerative by intention and design, instead of ...
  • Ekologinen kestävyys rakennussuunnittelun lähtökohtana 

   Berg, Roope (2019)
   Rakentamista ollaan ohjaamassa energiatehokkaampaan ja ekologisesti kestävämpään suuntaan. Helsinki on laatinut oman ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelman. Ekologisen kestävyyden kannalta merkittävää on myös, että ...
  • Ekologinen konttirakentaminen 

   Montonen, Aleksei (2020)
   Ajatus konttien käyttämisestä kuljettamisen ja säilyttämisen sijaan rakennusten runkorakenteina on yleistynyt kovaa vauhtia. Ilmiönä se on kuitenkin melko uusi ja Suomessa ei ole montaa asuinkohdetta toteutettu konteista. ...
  • Enemmän klubia golfkentille : Golfklubirakennus Östersundomiin 

   Laitinen, Perttu (2019)
   Golf on harrastuksena hyvin sosiaalinen ja ennestään tuntemattomiakin ihmisiä yhteen tuova laji. Golfklubirakennus näyttelee tässä suuressa roolissa, vaikka itse golfkenttä onkin lajin päänäyttämö. Klubirakennuksella olisi ...
  • Erityislapset huomioiva päiväkoti Tampereen Kissanmaalle 

   Väisänen, Antti (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tampereen Kissanmaalla sijaitsevassa Hippoksen päiväkodissa toimii erityislasten integroituja päivähoitoryhmiä. Vanhan kosteusvaurioista kärsineen ja toimimattomaksi todetun päiväkotirakennuksen tilalle suunnitellaan uusi ...
  • Etätyönteon huomioiminen asuinkerrostalon suunnittelussa 

   Merenmies, Sofia (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Etätyö on vauhdikkaasti lisääntyvä työnteon muoto. Se tarjoaa paljon hyötyjä yhteiskunnalle, työnantajalle sekä työntekijälle, mutta ratkaistavia ongelmiakin on. Tässä työssä tutkitaan, millaisia tiloja suunnittelemalla ...
  • Generatiivinen algoritmi suunnittelijan työkaluna : Asuinkerrostalo Sompasaaren Nihtiin 

   Hänninen, Janne (2019)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli tutkia ja hyödyntää tietokoneen laskentaan perustuvaa arkkitehtisuunnittelua. Tietokoneen rooli suunnitteluprosessissa on muuttumassa ohjelmien kehittyessä sekä laskentatehon lisääntyessä ...
  • Helsingin kantakaupungin palomuurit ja niiden mahdollisuudet täydennysrakentamiseen 

   Ritaluoma, Heikki (2020)
   Kaupungistumisen jatkuessa kaupunkien tiivistäminen on välttämätöntä. Helsinki on suurimmaksi osaksi hyvin väljään rakennettua ja täydennysrakentamisen mahdollisuuksia on taajama-alueilla runsaasti. Tämä opinnäytetyö ...
  • Herttoniemen sairaala-alueen uudelleenrakentaminen : täydennysrakentamisen hyödyt lähiympäristölle 

   Kärnä, Mirka (2019)
   Länsi-Herttoniemeen on etsitty mahdollisia paikkoja täydennysrakentamiselle. Herttoniemen terveys- ja hyvinvointipalvelut ovat siirtyneet Kalasatamaan ja sairaalarakennus sekä terveyskeskus tullaan purkamaan. Herttoniemen ...
  • Historiallisen pienvenetelakan kehittäminen ja uusi käyttö 

   Hyyppä, Miikka (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Suomenlinnan maailmanperintökohdetta Helsingissä on kehitetty vuosikymmeniä ammattitaidolla kunnioittaen vanhoja rakennusmenetelmiä- ja materiaaleja. Alueen ympäristö ja luonto ovat herkkiä niin historiallisten arvojen ...
  • Historiallisen rakennuksen muutossuunnitelma vaihtoehtosuunnitelmien kautta 

   Nykänen, Tiina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Historiallinen rakennus tarkoittaa rakennusta, jonka kulttuurihistoriallinen arvo on todettu ja tunnustettu. Kulttuurihistoriallisia arvoja omaavat rakennukset ovat myös usein eritavoin suojeltuja. Kaikkia historiallisesti ...
  • Hotel Nihti - hotellirakennus Helsingin Kalasatamaan 

   Nieminen, Mikko (2020)
   Tilastojen mukaan Helsingin matkailijamäärät ovat olleet viime vuosina kasvussa. Kasvaviin matkustajamääriin on vastattu rakentamalla lisää hotellikapasiteettia, ja puhutaankin Helsingin hotellibuumista. Uusia hotelleja ...
  • Hybridimalli toimistorakennuksen muutossuunnittelussa 

   Virkamäki, Matias (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Vajaakäyttöasteisen toimistotilan määrä Helsingissä on nyt suurimmillaan ja sen kasvu on kiihtynyt entisestään viime vuosien aikana. Samaan aikaan kaupungilla on vaikeuksia vas-tata nopean väestönkasvun aikaansaamaan suureen ...
  • Hyvinvoinnin mahdollistaminen urbaanissa asuinkerrostalossa 

   Rågård, Marina (2020)
   Opinnäytetyön tutkielma osuuden tarkoituksena oli tutustua hyvinvoinnin ja arkkitehtuurin käsitteisiin. Lisäksi tavoitteen oli löytää ne arkkitehtuurin keinot, jonka avulla mahdollistetaan asukkaiden hyvinvointi urbaanissa ...
  • Ikääntyvien asuinkerrostalo osana palvelukorttelia 

   Sonne, Niina (2019)
   Ikääntyvien asuminen on hyvin ajankohtainen aihe Suomessa ja muualla Euroopassa. Väestön ikääntyessä ja keskittyessä kaupunkialueille, tarvitaan uusia asumisratkaisuja, joissa huomioidaan erityisesti kasvava hoidollisten ...
  • Ilmailukeskus. Nummelan lentokentän terminaalirakennus 

   Rego, Anna (2020)
   Nummelan lentokenttä on laajentamassa toimintaa. Lentokentällä on tällä hetkellä menossa kaavoitus, joka määrittelee, että lentokentälle voidaan suunnitella julkisia rakennuksia. Malmin lentokentän mahdollinen sulkeminen ...