KoulutusalaTekstiili- ja vaatetussuunnittelu

  • Ab Suomen Herrainpukimo Oy:n pukukankaat ja asusteet 

   Vilska, Milla (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia, mitä sidosrakenteita kauppanimillä tunnetuissa pukukankaissa käytetään ja miten sidosrakenteet vaikuttavat pukukankaiden ominaisuuksiin. Työssä selvitettiin, mihin käyttötarkoitukseen ...
  • AccuMark Gerber -kaavaohjelmiston oppimishaasteita ja yritysyhteistyön mahdollisuudet : Oulun seudun ammattiopisto 

   Alajeesiö, Eini (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää ja tutkia opettajan näkökulmasta AccuMark Gerber 8.5 -kaavaohjelmiston käyttöä ja oppimista. Työn tarkoituksena oli myös tehdä opiskelijoille oppimateriaalia kaavasuunnittelu-, ...
  • Ajankäytön ja myynnin kehittäminen : Case: KappAhl Koivukylä 

   Falenius, Laura (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää toimintamalli asiakaspalveluun myynnin lisäämiseksi. Lisäksi tavoitteena oli selvittää myyntiin mahdollisesti liittyviä ongelmia ja löytää niihin ratkaisuja. Keskeistä työssä oli ...
  • Alihankintayrityksen etsiminen Vector Factory Oy:lle 

   Mustonen, Terhi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tavoitteeksi muodostui sopivan alihankintayrityksen etsiminen Vector Factory Oy:lle pienen vapaa-ajan naistenvaatemalliston valmistamiseen. Tätä opinnäytetyötä ohjaavana tutkimuskysymyksenä toimi: Missä ...
  • Ammattiin reformin jälkeen, case Tampereen seudun ammattiopisto 

   Linkosuo, Sari; Koskinen, Marja-Leena (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpano toi merkittäviä muutoksia koulutuksen rakenteeseen, koulutuksen järjestäjien rooliin, rahoitusperusteisiin ja opiskelutapoihin. Sen yhteydessä uudistettiin opetussuunnitelmien ...
  • Ankarien käyttöolosuhteiden parkatakki : Suunnittelu ja tuotekehitys, case Sasta Oy 

   Kalland, Anton (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on suunnitella kestävä ja pitkäikäinen parkatakki, joka soveltuu käyttöön vaikeissakin retkioloissa. Tuotteen kestävyys tekee siitä turvallisen, sekä ympäristön kannalta hyvän vaihtoehdon. ...
  • Anti-Theft Bag for Elena Kihlman Design 

   Blom, Johanna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   The subject of this work was to design an anti-theft bag in collaboration with Elena Kihlman Design. The goal with this thesis was to collect information about new materials and facts to support the design process. The ...
  • Arkkuvaatteiden markkinoinnin kehittäminen : case: Viipurin Hautaustoimisto 

   Hyttinen, Annamari (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyössäni tutkin suomalaisen kuolemankulttuurin ja hautaustapojen historiaa ja nykytilaa. Tavoitteenani on selvittää Viipurin Hautaustoimiston puolesta arkkuvaatteiden esillepanon ja markkinoinnin mahdollisuuksia ...
  • Asenne 2014 -mallisto : Kaupallistaminen mallistosuunnittelussa 

   Wuotila, Monna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella Asia Promo -yrityksen Asenne-brändille 2014 miestenvaatemallisto. Mallisto julkaistaan kerran vuodessa ja se myydään kesämallistojen ajankohtana. Malliston tavoite on toteuttaa ...
  • Asiakaslähtöinen palvelutoiminta : case: Named Clothing Finland Oy 

   Liimatta, Niina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli saada vaatteiden kaavoja myyvälle toimeksiantajayritykselle Named Clothing Finland Oy:lle tietoa heidän asiakkaidensa tyytyväisyydestä yrityksen tuotteisiin ja palveluun. Yritys halusi ...
  • Asiakaslähtöisen mallistokonseptin kehitys : case: yritys X 

   Geijer, Susanna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän työn tarkoituksena on sisäisen sekä ulkoisen markkinointitutkimuksen avulla suunnitella perustrikootuotteiden mallistokonsepti, jota voidaan hyödyntää viitteellisenä ohjeistuksena tuotekehityksessä sekä kokoelmasuu ...
  • Asiakaslähtöisen tuoteprosessin kehittäminen : Case: Nokian Neulomo Oy 

   Rantanen, Jenni-Mari (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyö toteutettiin Nokian Neulomo Oy:n toimeksiantona. Nokian Neulomo Oy on neulosta ja trikoovaatteita valmistava yritys, joka tarjoaa alihankintavalmistusta myös muille alan toimijoille. Tutkimusongelmana oli ...
  • Asiakassuhteiden luominen pienessä tekstiilidesignstudiossa : Case: Studio Pulla 

   Eilola, Rita (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee asiakassuhteiden luomista pienessä suomalaisessa tekstiilidesignstudiossa. Aihetta lähestytään asiakashankinnan ja markkinoinnin kautta. Opinnäytetyön kehittämistehtävän tavoitteena oli tutkia ...
  • Asiantuntijan henkilöbrändin rakentaminen sosiaalisessa mediassa : Sosiaalisen median markkinointisuunnitelma henkilölle Start Living Your Best Life -blogin takana 

   Nygård, Linda (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyö toteutettiin laadullisena tutkimuksena, jonka tarkoituksena oli selvittää, mitä tulee ottaa huomioon asiantuntijan henkilöbrändiä rakennettaessa: miten henkilöbrändi luodaan ja mitä sosiaalisen median kanavia ...
  • B2B-asiakkaan liiketoiminnan kehittäminen: Case: Swiss Lady Oy 

   Brugnoli, Kati (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Swiss Lady Oy, suomalainen agentuuriyritys, joka myy ja markkinoi laadukkaita alus- ja yöasuja, uimapukuja, sukkia ja lastenvaatteita. Lähtökohtana tälle kehittämistehtävälle oli löytää ...
  • B2B-verkkokaupan kehittäminen vaatetusalan pienyritykselle 

   Sivonen, Maisa (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyö kertoo erään suomalaisen vaatetusalan yrityksen B2B-verkkokaupan kehittämisestä kaupallisemmaksi, käyttäjäystävällisemmäksi ja kohderyhmälähtöisemmäksi. Työ toteutettiin toimeksiantona suomalaiselle miesten ...
  • Brändikokemus vaateliikkeessä : Case: JC Jeans Company 

   Remes, Katja (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämä työ käsittelee brändikokemusta ja sen ilmentymistä vaateliikkeessä. Tutkimuskohteeksi valittiin hyvin asiakaslähtöinen vaatetusalan yritys JC Jeans Company, jossa on meneillään brändiuudistus. Työn tavoite oli tutkia, ...
  • Design District Helsinki -alue vaatetusalan yritysten toimintaympäristönä 

   Salonen, Noora (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän opinnäytetyön aiheen valintaan on vaikuttanut tekijän henkilökohtainen kiinnostus sekä pienyrittäjyyteen, vaatteisiin että muotoiluun. Työ tehtiin toimeksiantona Designkortteli ry:lle, joka tunnetaan paremmin nimellä ...
  • Digitaalinen markkinointi vaatetusalalla : Case Mirkka Metsola 

   Koskinen, Liisa (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Markkinointi on liiketoiminnan kulmakivi. Markkinointi on kehittynyt huimasti viime vuosien saatossa, ja suurin muutos on ollut internetin käytön yleistynyt. Kuluttajien digitaalisen median käyttötavat ovat muuttaneet ...
  • Digitaalisen kaavoituksen edistäminen vaatetusalalla : - keskiössä Grafis-kaavaohjelma 

   Turunen, Mia (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Kehittämistyön tavoitteena on edistää digitaalisen kaavoituksen käyttöä vaatetusalalla. Opiskelijat tutustuvat oppilaitoksissa ajankohtaisiin digitaalisiin suunnittelu- ja kaavoitus-ohjelmistoihin, mutta niiden hankinta ...