KoulutusalaTieto- ja viestintätekniikka

  • 2D Side-scroller pelin toteuttaminen Unreal Enginellä 

   Velinen, Jarkko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Insinöörityön tarkoituksena oli tutustua Unreal Engineen ja opetella tekemään toimiva 2D Side-scroller peli sen avulla. Projektissa käydään läpi pelikehityksen työkaluja ja pelin tekemisen eri vaiheita yksityiskohtaisesti. Peli ...
  • 2D-animaatio videotuotannossa 

   Kattainen, Samuel (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Insinöörityön tarkoituksena oli valmistaa rekrytointivideo Suomen Punaisen Ristin Veripalvelun ylläpitämälle Kantasolurekisterille. Videossa kerrotaan kantasolurekisteristä, kantasoluluovutuksesta ja luovutusvaihtoehdoista. ...
  • 2D-grafiikka tasohyppelypeliin 

   Kaipainen, Sara (2019)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli 2D-grafiikan tuottaminen videopeleihin ja grafiikan erilaisten käyttötarkoituksien tutkiminen. Työssä selvitettiin, kuinka grafiikkaa on tehty jo julkaistuissa videopeleissä ja millaisia ...
  • 2D-kenttäeditorin kehittäminen Unity-pelimoottorille 

   Hienonen, Santeri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Työn tavoitteena oli kehittää työkalu 2D-pelikenttien luomiseen Unity-pelimoottorille. Tarkoituksena oli rakentaa työkalu olemassa olevan peliprojektin tarpeisiin, ja samalla perehtyä työkalun toiminnallisuuden taustalla ...
  • 2D-peligrafiikka 

   Rasinkangas, Teemu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Insinöörityön tarkoitus oli tutkia grafiikan tuottamista valmiiseen 2D-peliin. Peligrafiikan tekemisessä oli otettava huomioon monia teknisiä ja rajoittavia tekijöitä, joita ilmenee peliprojektissa. Insinöörityössä ...
  • 2D-pelihahmon visuaalisen muokkaamisen mahdollistaminen 

   Nevala, Annika (2019)
   Insinöörityön tarkoituksena oli tutkia pelihahmon muokkaamisen mahdollistamista videopeleissä keskittyen erityisesti visuaaliseen muokkaamiseen ja sen monipuolisuuteen. Erityishuomiota kiinnitettiin myös 2D-toteutuksiin, ...
  • 2D-pelimaaston generointi 

   Velinen, Markku (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tässä työssä tutkitaan 2D-pelimaaston generointiin soveltuvia menetelmiä ja tutustutaan olemassaolevien pelien käyttämiin menetelmiin. Tarkoituksena on luoda maastogeneraattori Monster Conflict -peliin. Peli on sivultapäin ...
  • 2D-pelin tasosuunnittelu 

   Seppänen, Jussi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Insinöörityön tavoitteena oli tehdä pelaajaa kiinnostava ja viihdyttävä tasosuunnittelu 2D-peliin. Työssä selvitettiin, mitä tasosuunnittelu on, millä tavalla se toteutetaan ja voidaanko teoriaan pohjautuvilla tasopohjamalleilla ...
  • 3 Applications for Visually Impaired 

   Seppälä, Hannu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   This thesis describes an attempt to create 3 applications for smartphone to aid visually impaired. The applications should be able to guide a blind person in our modern environment. The purpose of this study was to see ...
  • 360-panoraamat osana virtuaalikampusta 

   Järvinen, Eetu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Insinöörityössä tutkittiin 360-panoraamojen kuvaamista järjestelmäkameralla ja automatisoidulla panopäällä sekä kuvausprosessin optimoimista. Insinöörityön pääasiallinen tavoite oli kehittää 360-teknologiaa hyödyntävä ...
  • 360-teknologian hyödyntäminen virtuaalikampuksen toteuttamisessa 

   Hyvärinen, Atte (2019)
   Insinöörityössä tutkittiin 360-teknologiaa osana virtuaalikampuksen toteutusta. 360-teknologia on jatkuvasti kehittyvä tekniikan ala, jonka käyttö on lisääntynyt virtual reality- eli VR-teknologian suosion myötä. Työn ...
  • 360-videon julkaiseminen 

   Ali-Hokka, Lauri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Insinöörityön tarkoituksena oli 360-videoiden tuottamiseen tarkoitettujen työkalujen tutkiminen ja tuotantojärjestelmän hankinta ja käyttöönotto. Tarkoituksena oli saada toimiva 360-videoiden julkaisemiseen ...
  • 360°-video ja tilaääni 

   Mäkelä, Henriikka (2019)
   Insinöörityön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa 360°-video ja sen tilaääni eli monikanavainen äänentoisto sekä perehtyä tarkemmin 360°- ja tilaäänituotantoon. Tavoitteeksi valikoitui 360°-musiikkivideo, jossa ...
  • 3D - mallien käsittely web - ympäristössä 

   Helin, Samuli (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Insinöörityön tarkoituksena oli kehittää 3D-mallien visualisointityökalu WebG-tekniikalla ja vertailla WebGL-sovellusten kehitysalustoja ja -ohjelmointikirjastoja. Työ tehtiin ohjelmistoalan yritykselle. Työssä perehdyttiin ...
  • 3D Camera Tracking for Low-budget Production 

   Ylänne, Teemu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2011)
   The purpose of the thesis was to find out if there is a free tool for 3D camera tracking and if such exists, to compare it with a commercial counterpart. Additionally, it was investigated whether the chosen tool is suitable ...
  • 3D Game Development with Unity : A Case Study: A First-Person Shooter (FPS) Game 

   Xia, Peng (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   The project was carried out to develop a 3D game that could be used for fun and as an efficient way of teaching. The case of the project was a First-Person Shooting Game which the player had to search the enemies on a ...
  • 3D mallinnusohjelman työskentelyä tehostavan lisäohjelman toteutus 

   Niemi, Ilkka (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä insinöörityö tehtiin MP Soft Oy:lle. Työn tarkoituksena oli kehittää vaihtoehtoinen ohjelma MP Soft Oy:n nykyisen Drive Documents -ohjelman tilalle. Kehitettävällä ohjelmalla tehostetaan Creo Parametric -mallinnusohjelman ...
  • 3D Model Data Source for Wikitude 

   Woldegiorgis, Eyob (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   The purpose of this Bachelor’s Thesis was to design an augmented reality based mobile application for Museum of Finnish Architecture. In this document, a brief overview of augmented reality technology, augmented reality ...
  • 3D Modeling Optimization for Multimedia Production 

   Malta de La Plata, Bruno (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   This thesis is a research project on the similarities and difference in 3D modeling and optimizations for different sectors of multimedia. The purpose of this project is to analyse three different areas, and carry out a ...
  • 3D Relics : A Standalone Augmented Reality Mobile Application 

   Duan, Huiwen (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   This project was carried out by Media Engineering and Media degree programmes at Metropolia University of Applied Sciences, with the purpose of showcasing 3D models of historical sites to tourists as an augmentation of ...