Metropolia Ammattikorkeakoulu - Selaus asiasanan mukaan "öljynjalostus"

  • LCF–katalyytin aktiivisuuden ja lisäysten seurannan kehittäminen 

   Hokka, Mirko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Neste Oilin Porvoon jalostamo on keskittynyt keskitisletuotantoon, ja siellä sijaitsevan tuotantolinja neljän päätehtävänä on pilkkoa ja vedyttää jalostamon tyhjötislauksen pohjaöljy arvokkaimmiksi tuotteiksi. Pohjaöljy ...
  • Massapantakorjaukset petrokemianalan kunnossapidossa 

   Suomi, Tommi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämä insinöörityö tehtiin Neste Oil Oyj:lle. Työn tarkoituksena oli tutkia jalostamoympäristössä käytettyjä putkistojen ja painelaitteiden tilapäisiä vuotojen korjausmenetelmiä. Tavoitteena oli selvittää nykyiset toimintamallit ...
  • Perusöljyä valmistavan VHVI-yksikön tuotteiden optimointia 

   Karhula, Tarja (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   Insinöörityössä tutkittiin ajotapojen ja prosessiolosuhteiden vaikutusta perusöljyä valmistavan VHVI-yksikön tuotteiden ominaisuuksiin.
  • Pohjaöljy-yksikön tyhjiön raskaan kaasuöljyn vesimääritysmenetelmät 

   Laitinen, Tiia (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2012)
   Insinöörityössä oli tarkoituksena tutkia Neste Oilin Porvoon jalostamon tuotantolinjalla 4 sijaitsevan pohjaöljy-yksikön tyhjötislauskolonnista tuotteena saatavan raskaan kaasuöljyn (LCF KART) vesipitoisuutta. Työn ...
  • Porvoon öljynjalostamon vedyn tuotannon optimointi 

   Luosujärvi, Jari (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämä insinöörityö tehtiin Porvoon öljynjalostamon kehitysosaston toimeksiantona. Tavoitteeksi asetettiin Porvoon öljynjalostamon vetytaseen laskeminen ja vedyn tuotannon optimointi vastaamaan vedyn kulutusta. Vetytaseen ...
  • Synthesis of single and mixed metal oxides for VOCs oxidation 

   Chen, Xuemeng (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2012)
   Volatile organic compounds (VOCs) are important environmental pollutants that can originate from petroleum refineries, fuel storage and loading procedures, painting and printing operations, and motor vehicles. These compounds ...