• Turvallisuustekniikka osana energiatehokasta kiinteistöautomaatiota 

      Jääskeläinen, Jani (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
      Opinnäytetyön tarkoituksena on esittää hyötyjä, joita voidaan saada yhdistämällä turvallisuustekniikka osaksi muuta kiinteistön talotekniikkaa. Kokonaisuuksien toteuttaminen nykyisillä tekniikoilla ja järjestelmillä tarjoaisi ...