• Koivu- ja kuusiuutteen puhdistaminen lakkaasientsyymillä 

      Heikinheimo, Hanna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2011)
      Insinöörityössä tutkittiin lakkaasientsyymin vaikutusta paineistetulla kuumalla vedellä uutettuun (PHWE, Pressurized Hot Water Extraction) koivu- ja kuusiuutteeseen. Työssä tutkittiin myös kahden yleisesti käytössä olevan ...