• 3D Game Development with Unity : A Case Study: A First-Person Shooter (FPS) Game 

   Xia, Peng (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   The project was carried out to develop a 3D game that could be used for fun and as an efficient way of teaching. The case of the project was a First-Person Shooting Game which the player had to search the enemies on a ...
  • AIS-järjestelmän reaaliaikatietojen esittäminen 

   Hoang, Long (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Insinöörityön tarkoituksena on ohjelmoida AIS-sovellus, jolla haetaan reaaliaikadataa Digitraffic REST -rajapinnalta ja esittää Suomen merialueella olevien alusten sijainnit SpatialWe-bin kartan tasolla. Sovellusta kehitetään ...
  • ASP.NET Web API 2:ta hyödyntävä Angular 4 -sovellus 

   Aspiola, Atte (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Insinöörityön tavoitteena oli päivittää VäestöWeb-niminen sovellus käyttämään uusimpia web-ohjelmoinnissa käytettäviä tekniikoita: Angular 4:ää ja ASP.NET Web API 2:ta. Sovelluksen tarkoitus on tarjota kunnille dataa ...
  • Aspektipohjainen .NET-ohjelmistokehitys 

   Virta, Mark (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tässä insinöörityössä käsitellään tehokasta ja erittäin yleistä koodia tuottavaa ohjelmointitapaa, aspektiohjelmointia, sekä verrataan sitä perinteisempiin, oliopohjaiseen ja proseduraaliseen ohjelmointiin. Työssä ...
  • Business Application Development In Azure : Cloud Service Introduction 

   Mstoi, Michael (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   The goal of this project was to study and develop an e-commerce web application with Microsoft’s newest technology called ASP.NET. The development was done with Microsoft tools like Visual Studio 2013 and C# language. ...
  • C# mobiilipeliohjelmoinnissa 

   Ryynänen, Vesa (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Insinöörityössä tarkasteltiin C#-kielen käyttöä mobiilipeliohjelmoinnissa. Työn tarkoituksena oli selvittää, millaisia mahdollisuuksia C# tarjoaa mobiilipelikehittäjälle, ja tutkia, onko kielen osaamisesta hyötyä ...
  • Chatbot implementation with Microsoft Bot Framework 

   Sannikova, Svetlana (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   The purpose of this thesis is to create a chatbot application for a Slack channel and to get familiar with the Microsoft Bot Framework and Azure Cloud services. The chatbot project was designed in cooperation with .NET ...
  • Design and building process of dynamic web application : Ubuoy Imagine Cup 2013 App 

   Kureichyk, Aliaksandr (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   The purpose of this thesis work was to study and explore the creation process of web ap-plication from the planning stages of it, to the end. The application was built, designed and styled based on new modern theme of ...
  • Developing Interoperable Online Backup Software 

   Nida, Dawit (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2011)
   With ever-increasing amounts of digital data, various data storing techniques can be applied to overcome and minimize the risk of losing a single file or the whole system data. Data can be stored using different mechanisms ...
  • Development of Game Prototype 

   Evlannikov, Sergey (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   The study is dedicated to game prototype development. The development process is con-sidered from the standpoint of a programmer, game designer and artist. The goal of the study was to prepare a ready game prototype. The ...
  • Dialogieditori 

   Alasalmi, Mika (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Insinöörityön tavoitteena oli tehdä pelintekoa helpottava dialogieditori Windows-ympäristössä käytettäväksi. Ohjelman on tarkoitus nopeuttaa dialogidatatiedostojen luontia pelejä varten ja antaa myös koodausta ymmärtämättömille ...
  • Editor Tools Development for Creating Avatar Content : The Avatar Content Editor 

   Kovács, Balázs Dénes (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   The goal of thesis was to create a more efficient replacement for a tool used for creating avatar content for a new game. This new tool had to manage clothing, color and other in-game products in direct communication with ...
  • Front End Programming in Designing Responsive Web Application for Imagine Cup 

   Bello, Idowu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   The purpose of this thesis work was to study and explore the creation process of building responsive web application to the end users. The specific goal was to develop a responsive Web application where professional can ...
  • Hallintaportaali sosiaalisen mobiilipelin ylläpitoon 

   Kiiskinen, Kasper (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Insinöörityön tarkoituksena oli kehittää Vulpine Gamesille web-sovellus, jolla voidaan seurata ja hallinnoida Last Planets -pelin pelimaailmaa. Last Planets on ilmaispelattava strateginen massiivimoninpeli IOS:lle, jossa ...
  • Isometrinen Pelimoottori 

   Kurvinen, Sami (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää isometrisen pelimoottorin pohja ja tarkastella siinä käytettyjä ohjelmia ja työkaluja. Moottorin toteutuksessa keskityttiin tekemään mahdollisimman joustava ja helposti ymmärrettävä ...
  • Isännöitsijätoimiston hallintojärjestelmä 

   Santapukki, Olli (2019)
   Insinöörityön aiheena oli luoda järjestelmä isännöitsijätoimistolle. Järjestelmän päätarkoituksena oli parantaa isännöitsijän ja asiakkaiden välistä viestintää sekä luoda isännöitsijätoimistolle hallinnollisia työkaluja. ...
  • Käyttäjänhallintajärjestelmä PK-yrityksen tuotannon tarpeisiin 

   Lähtevänoja, Vili (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän työn aiheena oli kehittää TAG Systems Finland Oy:n tuotannon tarpeisiin toteutettu käyttäjänhallinta- ja sisäänkirjautumisjärjestelmä korvaamaan vanha, käytössä oleva järjestelmä. Tavoitteena oli luoda järjestelmä ...
  • Laajan verkkoyhteistyömoninpelin prototyyppi 

   Viisanen, Teemu (2019)
   Insinöörityössä kehitettiin prototyyppi pelialan yritykselle ja aiheena oli laaja verkkoyhteistyömoninpeli. Tavoitteena oli luoda pelikonsepti, pelinkehityssuunnitelma ja pelin toiminnoista koostuva prototyyppi. Työn ...
  • LINQ : ohjelmointikieleen yhdistetty hakuarkkitehtuuri 

   Vuorinen, Mikko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2010)
   Insinöörityön aiheena oli esitellä Microsoft .NET Framework 3.5 -ohjelmistokehykseen kuuluva "Language Integrated Query"-niminen hakuarkkitehtuuri, lyhyemmin LINQ. LINQ tarjoaa C# 3.0- ja Visual Basic -ohjelmointikieliin ...
  • Maalaustyökaluliitännäisen toteutus pelimoottorille 

   Taussi, Henri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Insinöörityön tavoitteena oli tehdä 3D-mallien maalaustyökalu liitännäinen Unity-pelimoottorille ja tutkia kilpailevia 3D-mallien maalaustyökaluja ja niiden ominaisuuksia. Projektina toteutettiin 3DM-Spary-niminen ...