• Algoritmikehitys koiran asentotiedon rekisteröimiseen 

   Mourujärvi, Sami (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Insinöörityön päätavoitteena oli luoda prototyyppi apuvälineestä virkakoirien asentotietojen rekisteröimiseen. Työ toteutettiin yhteistyössä Kaunila Oy:n kanssa ja kyseinen apuväline on suunniteltu viranomaisten käyttöön. ...
  • Application Development in Symbian C++ and Qt 

   Zegeye, Fasil (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   The smartphone business landscape has shifted considerably ever since the introduction of the iPhone in 2007. The ensuing years have seen Nokia, the world leader in the smart-phone industry at the time, loose grip on market ...
  • Boxle-Ongelmanratkaisupelin ohjelmointi 

   Salorinne, Juha (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Insinöörityön aiheena on pelinluomisprosessi, jonka tarkoituksena on toimia lisäopetuksena koulussa opitun lisäksi. Tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa peli, jonka tekeminen on sopivan haastavaa. Suunnitelman pohjana ...
  • CANopen-tiedonsiirto-ohjelma Linux- käyttöjärjestelmälle: Metropolian ConceptCar- hanke 

   Nopri, Ville (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämä insinöörityö käsitteli CANopen-protokollaperheeseen perustuvan tiedonsiirto-ohjelman ja tiedonsiirtorajapintakirjaston suunnittelua ja toteutusta Linux-käyttöjärjestelmälle. Työn alussa tutustuttiin erilaisiin tapoihin ...
  • Controlling RS-232 equipped devices using Raspberry Pi and C++ 

   Matikainen, Joona (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   The objective of this thesis was to develop a prototype solution on how to control RS-232 equipped devices with inexpensive hardware using a general programming language, for a company working in the audio-visual (AV) ...
  • Datalaitteiden esikonfigurointijärjestelmä 

   Hiilinen, Anssi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kehittää sovellus, jolla kootaan yhteen ja hallinnoidaan datalaitteiden konfiguroinnissa käytettäviä skriptejä. Sovelluksen lisäksi kehitetään mainittuja skriptejä käytettävyyden ja ...
  • Generic Control Station 

   Ali, Ilmi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Cassidian, a defense and security company, employs a simulation framework called SIRI-US that allows the development of simulation models and applications and provides a runtime environment for them. SIRIUS is intended for ...
  • Hybridiohjelmointi 

   Keronen, Kimmo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Insinöörityössä tutkittiin, minkälaisia etuja voidaan saavuttaa ohjelmoimalla tietokoneohjelma useammalla ohjelmointikielellä. Tutkimuksen tuloksia hyödyntäen toteutettiin julkaisualan ohjelmistoyritys Anygraaf Oy:lle ...
  • Mittaus ja tiedonkeruu Qt-ohjelmointiympäristöllä 

   Yrjölä, Pasi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tässä insinöörityössä otettiin käyttöön Metropolia Ammattikorkeakoulun tilaama Advantech USB-4716 -tiedonkeruumoduuli sekä laadittiin graafisella käyttöliittymällä varustettu ohjelma, jonka avulla moduulia on mahdollista ...
  • Modulaarinen pelimoottori 

   Lehtonen, Mikael (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Insinöörityössä toteutettiin modulaarinen komponenttipohjainen pelimoottori ja perehdyttiin pelimoottoreiden versioihin ja historiaan sekä modernin pelimoottorin arkkitehtuuriin ja suunnitteluun. Modernin pelimoottorin ...
  • MTS2-kokoonpanolinjan tilakoneohjelman kehitystyöt 

   Aalto, Samuli (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2008)
   Tämän insinöörityön tarkoituksena oli tehdä korjauksia sekä täydennyksiä alkuperäiseen MTS2-kokoonpanolinjaston tilakoneohjelmaan sekä luoda ohjelman logiikasta esitettävä tilakonemalli. Linjalle on tehty ohjelma, jonka ...
  • Navigaatio-ohjelman sovittaminen Sailfish-alustalle 

   Jormalainen, Jetro (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Insinöörityössä tutustutaan Qt-kehitysympäristöön ja sen perusominaisuuksiin. Työssä esitellään myös Qt:n uudempaa mobiilikehitykseen tarkoitettua QML-kieltä ja käytetään sitä käyttöliittymän luomiseen. Työssä painotutaan ...
  • Rakennusautomaatiojärjestelmän hälytyskäsittelyn parantaminen 

   Kilpeläinen, Jaakko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Insinöörityö tehtiin rakennusautomaatioratkaisuja toteuttavalle Arealtec Oy:lle. Työ tehtiin, koska yrityksen valvomottomissa kohteissa käyttämä ratkaisu näyttää vain voimassa olevat hälytykset. Tarkoituksena on parantaa ...
  • Renderöintimoottorin toteutus 

   Ruuskanen, Jarno (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämä insinöörityö käsittelee pelimoottorin pohjana toimivan renderöintimoottorin luontia. Insinöörityössä käydään läpi C++-ohjelmointikielellä luodun renderöintimoottorin toteutusta sekä perehdytään OpenGL-rajapinnan ...
  • Roguelike-pelin kehitys 

   Kokkonen, Miro (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Insinöörityön tavoitteena oli toteuttaa helposti laajennettava roguelike-peli, joka sisältää proseduraalisen sisällön luomisen ja tekoälyn ohjaamia objekteja. Peli toteutettiin C++-ohjelmointikielellä uusimman C++14-standardin ...
  • Sovellus ilmastodatan tietokantaan tallentamista varten 

   Känsälä, Jussi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tässä insinöörityössä kehitettiin huoneistoilmastodatan keräävä ja tietokantaan tallentava sovellus Metropolia Ammattikorkeakoululle Save Energy -projektin Helsinki-pilottia varten. Projektin tavoite on muuttaa ...
  • Toimituskohtaisen dokumenttikokoelman hallintatyökalu ACS800-tuoteperheelle 

   Hellsten, Pekka (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2010)
   Insinöörityössä suunniteltiin ja toteutettiin ABB Oy:lle hallintatyökalu, jolla koostetaan ACS800-taajuusmuuttajien toimituskohtainen dokumenttikokoelma. Työkalun keskeisin tehtävä on kerätä tuotteiden manuaalit ja toimintaa ...