• Toiminnanohjausjärjestelmän hankinnan esiselvitys 

   Konttinen, Henna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Insinöörityön tavoitteena oli luoda vaatimusmäärittely toiminnanohjausjärjestelmän hankintaa varten. Työn toimeksiantaja oli vuonna 2015 perustettu konttorikalusteita valmistava pk-yritys, joka toimittaa tuotteitaan Suomen ...
  • Toiminnanohjausjärjestelmän kartoitus : Huoltopalveluiden toiminnanohjausjärjestelmän vaatimukset 

   Helenius, Jani (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2012)
   Insinöörityö oli tutkimustyö Oy AGA Ab:n teknisen huoltopalvelujen toiminnanohjauksen tietojärjestelmien käytettävyydestä ja käytöstä. Työllä kartoitettiin tietojärjestelmien käyttöä teknisten huoltopalveluiden ja sen ...
  • Toiminnanohjausjärjestelmän valinta pienen yrityksen tarpeisiin 

   Torniainen, Anssi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön aiheena ja tavoitteena oli uuden toiminnanohjausjärjestelmän valinta Copertura-konsernin AT Marine Oy:lle ja Autrosafe Oy:lle Opinnäytetyön aikana tutkittiin tärkeimpiä toiminnanohjausjärjestelmistä ja ...