• Haitallinen harsoluminanssi : mittaaminen Glare 1.0 -ohjelmalla 

      Hallamaa, Tuulia; Sorri, Paula (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2010)
      Opinnäytetyön tarkoitus oli mitata haitallisen harsoluminanssin normaaliarvot uudella dosentti Risto Näsäsen kehittämällä Glare 1.0 -ohjelmalla. Tuloksista muodostettiin normaaliarvokäyrä, jota verrattiin haitallista ...