• Helsingin ensihoitopalvelun tulevaisuuskuva 

      Koskinen, Johannes (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
      Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa superriskiruutujen (>700 ensihoitotehtävää/vuosi) ja 1.riskiruutujen (350 – 700 ensihoitotehtävää/vuosi) ominaisuuksien (lukumäärä, tehtävämäärät, kiireellisyysluokat, ...