• Ohjelmapohjan toteuttaminen TFT-näytön käyttöönottoa varten 

      Tötterman, Maarit (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
      Insinöörityön tavoitteena oli toteuttaa ohjelmapohja TFT-näytön ohjaamiseen. Ohjelmapohja tehtiin Amplition Oy:n käyttöön, ja sen tarkoitus on helpottaa TFT-näyttöjen käyttöönottoa tulevissa projekteissa. Opinnäytetyössä ...