• Tiedostamattoman merkitys : aikamme haaste luovalle mielelle 

      Petäjäjärvi, Krista (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
      Opinnäytetyö tutkii tiedostamatonta mieltä ja siellä esiintyviä pelkoja. Työ tutkii miten reagoimme alitajuisiin pelkoihin ja sitä, miksi näiden pelkojen tiedostaminen on merkityksellistä. Kirjoitusprosessissa tuotettiin ...