• Immuniteettimittausten vertailu 

      Schumacher, Harry (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2010)
      Tässä insinöörityössä tutkittiin testattavan laitteen häiriönsietokykyä säteilevien sähkö- ja magneettikenttien häiritsevien vaikutusten alaisena sekä toimintakykyä jännite- ja virtainjektiolla tehdyn häirinnän alaisena. ...