• Konservointisuunnitelma museorekisteröitävälle ajoneuvolle 

      Peri, Olli (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2012)
      Ajoneuvojen tutkimus ja konservointi on Suomessa ollut todella vähäistä. Museoille suuret tekniset esineet ovat haastavia, sillä ne vaativat suuren määrän resursseja. Niiden säilytys ja kunnossapito tapahtuukin hyvin ...