• CRISPR/Cas9-menetelmän optimointi T. reesei -transformaatiossa 

      Mero, Siiri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
      Opinnäytetyö suoritettiin Teknologian tutkimuskeskus VTT:n tiloissa laboratoriossa, jossa kehitetään rihmasienikantoja proteiinien tuottoa varten. Työn tarkoituksena oli optimoida käytettävää Trichoderma reesei -transformaatiota, ...