• Pysäköintihallien valaistuksen energiatehokkuuden parannusmahdollisuudet 

      Sorjonen, Antti (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2012)
      Tässä insinöörityössä tutkittiin mahdollisuuksia Fortumin Keilalammen konttorin pysäköintihallien P1 ja P2 valaistuksen energiatehokkuuden parantamiseen. Tarkoituksena oli löytää ratkaisu, joka olisi helposti toteutettavissa ...