• Arabidopsis thalianan genomin muokkaus CRISPR/Cas-tekniikalla 

      Mäki, Mikko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
      Opinnäytetyö suoritettiin Helsingin yliopiston Bio- ja ympäristötieteiden laitoksen kasvibiologian osastolle osana laajempaa tutkimusprojektia. Työn tarkoituksena oli yrittää muokata kohdennetusti osa Arabidopsis thalianan ...