• Ruokahalun vaikutus asetyylikoliinisolujen aktiivisuuteen 

      Niiranen, Karri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
      Ylipaino on maailmanlaajuinen ongelma. Tähän mennessä markkinoilla olleet lääkkeet ovat olleet joko teholtaan liian heikkoja tai aiheuttaneet vakavia sivuvaikutuksia. Ruokahaluun vaikuttavia tekijöitä on tutkittu laajalti ...