• Sähköinen julkaisu painovalmiista materiaalista 

      Asikainen, Jere (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
      Insinöörityön tavoitteena oli tutustua sähköisen julkaisemisen keinoihin ja julkaista painettu kirja sähköisessä muodossa. Erilaisia julkaisukeinoja ja -muotoja on monia, ja niistä jokaisella on omat vahvuutensa. Väärää ...