• E-kirjan tuottaminen : digitaalisen teoksen luominen ja julkaisu iBooks Storessa 

   Ijäs, Mikko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli avata e-kirjan luomiseen tarvittavaa iBooks Author -ohjelmiston toimintaperiaatetta ja käydä läpi sen keskeisimmät toiminnot aina siihen asti, kun kirja on valmis vietäväksi julkaisuun Applen ...
  • Lukulaitteen määrittely 

   Peuralahti, Mika (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2012)
   Insinöörityön tarkoituksena oli langattoman lukulaitteen määrittely. Tavoitteena oli tehdä tilaajayritykselle määritelmä lukulaitteesta, jonka hinta on asiakkaalle kilpailukykyinen ja joka on lukukokemukseltaan hyvä. ...
  • Painetun ja digitaalisen kirjan yhteissuunnittelu 

   Markkanen, Miina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyössä pyrittiin selvittämään kirja-alalla vallitsevaa digitalisoitumisen mukanaan tuomaa muutosta. Perinteisen painetun kirjan asema tiedonvälittäjänä nollaviiveyhteiskunnassa on horjumassa, ja elektronisen kirjan ...
  • Painetusta kirjasta sähköiseksi : EPUB-julkaisuformaatin käyttö 

   Pulliainen, Tanja (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten painettu kirja voidaan muuntaa sähköiseksi kirjaksi, sekä tutkia EPUB-tiedostomuodon ominaisuuksia ja soveltuvuutta sähkökirjojen julkaisussa. EPUB on yleinen sähkökirjojen ...
  • Sähköinen julkaisu painovalmiista materiaalista 

   Asikainen, Jere (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Insinöörityön tavoitteena oli tutustua sähköisen julkaisemisen keinoihin ja julkaista painettu kirja sähköisessä muodossa. Erilaisia julkaisukeinoja ja -muotoja on monia, ja niistä jokaisella on omat vahvuutensa. Väärää ...