• Vajaatäyttöisten EDTA- ja litium-hepariiniputkien sopivuus analyyseihin 

      Nykänen, Satu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
      Opinnäytetyön tarkoitus oli tutkia, vaikuttaako EDTA- ja litium-hepariiniputkien vajaatäyttöisyys kliinisen kemian analyyseihin. Opinnäytetyön aihe saatiin Päijät-Hämeen laboratorio- ja lääkehuollon keskuksen kliinisen ...