Uusimmat viitteet

 • Esimiehen rooli organisaatiomuutoksen toteutuksessa : Case: Imatran kaupunki tekninen toimi 

  Oinonen, Anne (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2012)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää toimeksiantajalle, Imatran kaupungin tekniselle toimelle, organisaatiomuutoksen toteutusta esimiehen näkökulmasta, miten muutosta hallitaan ja millainen on hyvä muutoksenjohtaja, ...
 • Maahantuontiyrityksen tilaus-toimitusprosessin tehostaminen 

  Meriluoto, Antti (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2012)
  Opinnäytetyössä selvitettiin teknisen kaupan alalla toimivan kansainvälisen konsernin Suomen myyntiyhtiön tilaus-toimitusprosessin tehokkuutta ja taloudellisuutta. Yritys ei toiminnaltaan vastaa täysin itsenäistä maahantuojaa, ...
 • Laskentatyökalun kehittely Henkilöstörahastopalvelut Oy:lle Microsoft Office Excelillä 

  Saksanen, Ellimari (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2012)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehitellä Henkilöstörahastopalvelut Oy:lle laskentatyökalu, jonka avulla pystyy tarkastamaan vuosittain tehtävän rahastolaskennan tuloksen ja oikeellisuuden yhden jäsenen kohdalta. ...
 • Toteutettujen rakennusteknisten uudistusten vaikutus asiakastyytyväisyyteen, case: Yritys X 

  Karjalainen, Jenna (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2011)
  Työn aiheena oli tutkia viime vuosina tavaratalossa tapahtuneiden remonttien vaikutusta asiakastyytyväisyyteen. Tutkimus tehtiin asiakastyytyväisyyskyselynä Yritys X:ssä. Työssä esitetään ensin talon historiaa ja liiketoiminnan ...
 • Tuotannon optimointi jalostuslähtöisesti 

  Puhakka, Ollipekka (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2011)
  Työn tavoitteena oli tutkia tämän hetkisen tuotannonsuunnittelun tilaa ja kokonaistehokkuuden optimointia kartonki- ja päällystyskoneilla. Indikaattoreina käytettiin tuotannon tunnuslukuja ja kustannuksia. Työssä ...
 • Imatran Ketterän toiminnan kehittäminen 

  Oittinen, Ville (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2011)
  Tämä opinnäytetyö käsitteli Suomen kolmanneksi korkeimmalla sarjatasolla, Suomi-sarjassa, pelaavaa Imatran Ketterää. Ketterä on useiden vuosien ajan pyrkinyt nousemaan toiseksi korkeimmalle sarjatasolle, Mestikseen, ...
 • Taloushallinto-ohjelmiston kartoitus Suomen Helluntaiseurakunnissa 

  Nurmiainen, Arja (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2011)
  Opinnäytetyön aiheena oli tutkia ja kartoittaa Suomen suomenkielisten hellun-taiseurakuntien käytössä olevia taloushallinnon ohjelmasovelluksia. Tutkimuk-sen pohjalta oli tavoitteena valita Taavetin Helluntaiseurakunnalle ...
 • Toiminnan ja kilpailukyvyn tehostaminen : Case: Kiinteistönvälitys Fair-Play LKV 

  Räsänen, Mikko (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2011)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli parantaa kiinteistönvälitys Fair-Play LKV:n kilpailukykyä ja toimintaa. Työssä selvitettiin, mihin markkinoinnin ja toiminnan osa-alueisiin kannattaa pk-yrityksenä kiinnittää huomiota, ...
 • Tavaraliikenteen kuljettajien ammattipätevyyden kehittäminen Case Oy Woikoski Ab 

  Puustinen, Tuula (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2011)
  Ammattiautonkuljettajilta vaaditaan nykyään ammattipätevyyskoulutuksia ammattitaidon ja turvallisuuden lisäämiseksi sekä työssä jaksamisen parantamiseksi. Ennen vuoden 2009 syyskuuta ajokorttiinsa C- C1-, Ce1- tai CE ...
 • TUOTTEEN LANSEERAUS : CASE: MAICOflex taipuisa ilmanvaihtokanava 

  Aspfors, Antti (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2011)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten uusi tuote lanseerataan markkinoille, mitkä ovat tuotteen potentiaaliset asiakkaat sekä minkälainen on tuotteen kilpailutilanne. Työn toimeksiantaja on mikkeliläinen ...
 • Työturvallisuuden parantaminen Botnia Joutsenon tehtaan selluvarastossa 

  Heinonen, Timo (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2011)
  Työn tavoitteena oli selvittää Botnia Joutsenon tehtaan selluvaraston työturvallisuusriskejä sekä miettiä korjaustoimenpiteitä niiden poistamiseksi. Tarkoituksena oli raportoida havaituista riskeistä sekä korjausehdotuksista ...
 • Kaukaan sahan lämmönkulutuksen mittauksen, laskutuksen ja raportoinnin nykytila 

  Kuoppa, Veini (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2011)
  Sahalla kulutetaan paljon lämpöenergiaa puun kuivauksessa ja osin rakennusten lämmityksessä. Kuivauksessa käytettävää lämmönkulutusta mitataan useilla eri mittausperiaatteella ja useissa eri pisteissä. Mitattu tieto jalostuu ...
 • TOIMINNAN LAADUN ITSEARVIOINTIA IMATRAN KAUPUNGILLA 

  Tanttu, Juho (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2011)
  Imatran kaupungin strategiassa on mainittu laadun jatkuva parantaminen yhdeksi kaupungin menestystekijäksi. Jatkuvan laadun parantamisen ympyrässä on yhtenä tärkeänä kohtana mittaus. Mittauksen perusteella kartoitetaan ...
 • Arabiemiraattien (Dubain) liiketoimintakultturin mahdollisuudet ja haasteet. Case: Pioport Oy 

  Myöhänen, Laura (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2011)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää toimeksiantajayrityksen liiketoimintakulttuurin tuomia mahdollisuuksia ja haasteita Arabiemiraateissa. Suomalaisyrityksellä on mahdollisuudet ja puitteet rantautua ...
 • Tax free myynnin kehittäminen Clas Ohlsonin Lappeenrannan yksikössä 

  Kuosma, Tuomo (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2011)
  Työssä tutkittiin vuoden 2010 huhtikuusta vuoden 2010 joulukuun loppuun kestäneellä aikavälillä venäläisasiakkaille suunnattujen markkinointi-toimenpiteiden vaikutusta tax free- myynnin määrään. Yrityksessä ei ole ollut ...

Näytä lisää