Uusimmat viitteet

 • Kohtaamisia - opettajien ja oppilaiden vuorovaikutustilanteet ja niihin liittyvät tunnetason kokemukset ja käytännöt ammatillisessa koulutuksessa 

  Hautaniemi, Reeta; Heino, Kaisu (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Kehittämistyössä kartoitettiin ammatillisen koulutuksen opettajien ja oppilaiden väliseen vuorovaikutukseen liittyviä tekijöitä ja mahdollisia haasteita. Tavoitteena oli löytää erilaisia konkreettisia toimintamalleja ...
 • Tiivistä ydin ja konkretisoi teoria : millainen on hyvä opetusvideo? 

  Utriainen, Sampo; Miettinen, Erno (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Kehittämistyön tarkoituksena oli kehittää videopedagogiikkaa ja selvittää, miten videopedagogiikkaa voidaan hyödyntää paremmin opetuksessa ja millainen video soveltuu opetukseen. Kehittämistyö perustuu 10 opettajalle ...
 • Ammatillisen opettajan työn tulevaisuus vuonna 2025 

  Kortelainen, Immo; Koivunen, Sini; Koivisto, Tuula; Korvenranta, Tiina; Pakarinen, Risto; Korpela, Veera (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2015)
  Tämä kehittämistyö on tehty osana ammatillista opettajankoulutusta. Työ on tulevaisuuskatsaus ammatillisen koulutuksen uudistuvaan opettajuuteen sekä ammatillisen opettajan osaamisalueisiin. Tarkastelimme työelämän ...
 • Tunteet, identiteetti ja videon käyttö voimauttavassa ohjauksessa 

  Niemelä, Kylli (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2015)
  Kehittämishankkeen päätehtävänä oli selvittää miten Tampereen ammattikorkeakoulun ammatillisen opettajakorkeakoulun ohjaavat opettajat ajattelevat tunteiden vaikuttavan ohjattavan ammatti-identiteettiin ja oppimiseen sekä ...
 • Työssäoppimisen toimintakulttuurin kehittäminen : Opas työssäoppijan ohjauksen tueksi 

  Lahtonen, Pirjo; Ihantola, Mari; Haavisto, Marjo; Lahtinen, Marika; Viljanen, Marita (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2015)
  Tämän ammatilliseen opettajakoulutukseen sisältyvän kehittämistyön lähtökohtana olivat kehittämistyön tekijöiden omat henkilökohtaiset kokemukset työelämässä sekä opiskelijoina työelämäjaksoilla että sittemmin työpaikkaohjaajina ...
 • Selvitys Toppis-koulutusmallista 

  Patana, Elina (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2015)
  Tämän kehittämistehtävän tavoitteena oli tehdä selvitys työvoimakoulutusta ja palkkatuettua työssäoppimista yhdistävän Toppis-mallin järjestämis- ja kehittämiskokemuksista. Kehittämistehtävä syntyi yhtäältä tarpeesta koota ...
 • Videopohjaisten tekniikoiden hyödyntäminen ammatillisen koulutuksen työturvallisuuden edistämisessä 

  Vihervaara, Juha; Kankaanpää, Jari; Lähteenlahti, Vesa; Sallinen, Tuulikki; Virta, Vesa (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2014)
  Turvallinen ympäristö on yksi tärkeimmistä opiskeluympäristöön liittyvistä tekijöistä. Valitettavasti jotkut opiskeluympäristöt asettavat tavanomaista suurempia haasteita turvallisuudelle. Erityisesti ammatillisissa ...
 • Työmotivaatio töelämän muutoksissa 

  Kokko, Kaisa (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2014)
  Tällä työllä haluttiin selvittää sitä, mikä vaikuttaa työmotivaation säilymiseen projekteissa työskentelevien määräaikaisten työntekijöiden keskuudessa. Kehittämistyössä tutkittiin työmotivaatioon vaikuttavia asioita, ja ...
 • Opetussuunnitelmasta toteutussuunnitelmaan 

  Ojala, Jukka; Syrjälä, Marko; Ylinen, Vuokko (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2014)
  Muunsimme Sotilaskeittäjäkurssin koulutussuunnitelman, Kiinteistönhoitajan perustutkinnon opetussuunnitelman ja Rakennusalan perustutkinnon opetussuunnitelman toteutussuunnitelmiksi. Toteutussuunnitelmat on laadittu alaa ...
 • Lähihoitaja opiskelijoiden työssäoppiminen sujuvaksi 

  Hagback, Tarja (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2014)
  Työssäoppiminen on opetussuunnitelman mukaista tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua opiskelua työpaikoilla. Ammatilliset perustutkinnot kestävät pääsään-töisesti kolme vuotta ja yksi tärkeä osuus opiskelua on ...
 • Ammatillisten vuorovaikutus- ja viestintätaitojen opettaminen verkkokurssina 

  Keikko, Tea (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2014)
  Kehittämishankkeen tavoitteena oli laatia hius- ja kauneudenhoitoalalle itsenäiseen opiskeluun soveltuva verkkokurssi. Lähtökohtana kehittämishankkeessa oli opetushallituksen käynnissä oleva ammatillisen perustutkintojen ...
 • Video opetuksen tukena 

  Lähteenmäki, Esa; Setälä, Jani (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2014)
  Kehittämishankkeen tarkoituksena oli selvittää erilaisia videon käyttötapoja opetuksessa. Hankkeen aiheeksi valikoitui video, koska molemmat tekijät olivat työssään huomanneet sen suuren potentiaalin opetuksen tukena. ...
 • Onko oppitunnilta poissaolo ongelma? 

  Karhunen, Ilse (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2014)
  Ammatillisen peruskoulutuksen opetussuunnitelmat ovat osaamisperustaisia, mikä tarkoittaa sitä, että opetukseen osallistumista ja suorittamista tärkeämpää on oppia ja osoittaa osaaminen. Tutkintotodistuksen saa, kun on ...
 • Pintakäsittelyalan perustutkinnon ydinosaamisen kartoittaminen ja sen kirjaaminen 

  Hakola, Pertti (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2014)
  Kehittämishankkeeni aiheena oli kehittää menetelmä, jolla voisi helpottaa niin perustutkinnon mukaisten näyttöjen antamista, vastaanottamista kuin arvioinnin monimuotoisuuttakin. Ongelmaksi on oppilaitoksissa koettu ...
 • Ongelmaperustainen oppiminen ammatillisessa aikuiskoulutuksessa 

  Eskelinen, Tuula (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2014)
  Kehittämishankkeen tavoitteena oli selvittää, miten voidaan hyödyntää ongelmaperustaista oppimista ammatillisen aikuiskoulutuksen opetuksessa. Tarkoituksena oli saada tietoa ja kokemusta siitä kuinka ongelmaperustainen ...

Näytä lisää