Uusimmat viitteet

 • Pakokaasuahtimet : Rakenne ja toiminta 

  Pakarinen, Ville (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tutkintotyön tarkoituksena oli syventää omaa tietämystäni pakokaasuahtimista ja ahtamista koskien. Tutustuen pakokaasuahtimen osiin, erilaisiin ahdinten toimintatapoihin ja käyttötarkoituksiin. Pakokaasuahtimia käytetään ...
 • Vuoden 2019 mitta- ja kääntyvyyssäädösten mukaisten autonkuljetusperävaunun mitoitus sekä valmistettavuus- ja kustannusarviointi 

  Soininen, Joonas (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Jyki Oy:lle tehdyssä opinnäytetyössä perehdyttiin autonkuljetusyhdistelmiin ja niiden toimintaan sekä raskaan kaluston mittoja, massoja ja kääntyvyyttä koskeviin lakiasetuksiin. Työssä tutustuttiin vuoden 2018 ajoneuvosäädöksiin, ...
 • Corrosion Prevention Problems in the Supply Chain 

  Miettinen, Miikka (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Corrosion is a costly phenomenon, both financially and for people’s health, in the worstcase scenario. When a small, corroded structure collapses, it can cause a larger structure to collapse as well, leading to huge financial ...
 • ISO 9001-Laatujärjestelmän päivittäminen 

  Munne, Joonas (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli päivittää yrityksen vanha ISO 9001:2008 -standardia vastaava laatukäsikirja vastaamaan uuden ISO 9001:2015 -standardin vaatimuksia. Laatukäsikirjan päivittämiseksi yrityksille annettiin vuonna ...
 • CNC-ohjattu liimanlevityskone 

  Valtonen, Lauri (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja valmistaa CNC-ohjattu liimanlevityskone. Koneen tavoitteena on luoda edellytykset yrityksen jatkuvasti suurentuvien sarjakokojen liimauksen automatisointiin. Liimaus on ...
 • CAB Plan käyttöönotto 

  Aalto, Henri (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tarkastella CAB Plan -ajanvarusjärjestelmän käyttöönottoa Autokeskus Oy:llä, erityisesti Tampereen toimipisteessä. Työssä vertailtiin uuden ajanvarausjärjestelmän eroja suhteessa ...
 • Huoltoliidit valtuutetun merkkihuollon jälkimarkkinoinnissa 

  Ihalainen, Päivi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia huoltoliidien kannattavuutta Volkswagen korjaamossa ja tutustua maahantuojan antamien työkalujen käyttöön korjaamon huoltoneuvojien näkökulmasta. Autojen pidentyneet huoltovälit ...
 • Laatukäsikirjan päivitys ISO 9001:2015 versioon katsastusyritykselle 

  Niemelä, Tomi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli päivittää kohdeyrityksen vanhentunut ISO 9001:2008 -standardin mukainen laatukäsikirja uusimpaan ISO 9001:2015 versioon. Opinnäytetyö toteutettiin Tampereella sijaitsevalle Kymppikatsastus ...
 • Varaosatoimien optimointi : RS Huolto Oy 

  Oksanen, Leo (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli perehtyä RS Huolto Oy:n varaosatoimintaan ja luoda yrityksen johdolle ehdotuksia siitä, miten varaosatoimintaa voitaisiin optimoida tehokkaammaksi ja paremmin tuottavaksi. Tavoitteena oli ...
 • Ilma-aluksen painojakauman hallinta 

  Lappalainen, Johannes (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia prototyypiksi valmistetun miehittämättömän ilma-aluksen pituusvakavuutta. Tavoitteena oli määrittää optimaalinen sijainti painopisteelle, jotta aluksen lento-ominaisuudet olisivat ...
 • Formula Student rungon vääntöjäykkyyden ja painon optimointi 

  Koskinen, Aki (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin vuoden 2018 Tampere UAS Motorsportin Formula Student-kilpa-autoon liittyen. Opinnäytetyön tarkoituksena oli optimoida putkirunkoisen kilpa-auton rungon vääntöjäykkyyttä ja painoa. Tavoitteeksi ...
 • Imusarjan optimointi ahdetussa moottorissa 

  Rahunen, Tero (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä keskitytään imusarjan virtaukseen ja perehdytään turboahtimen vaikutukseen moottorin ilmanvirtauksessa. Työssä tehtiin laskelmia imusarjan osista, mallinnettiin tämän pohjalta imusarja Volvon 8-venttiiliseen ...
 • Sähkömagneettisen yhteensopivuuden lähtökohtien selvitys ajoneuvosuunnittelun tueksi 

  Koskinen, Waltteri (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä käsitellään sähkömagneettista yhteensopivuutta (EMC) ja osa-alueita mitkä sisältyvät siihen. Langattoman tiedonsiirron lisääntyessä ja prosessorien kellotaajuuksien kasvaessa tarve sähkömagneettisien ...
 • Metsätyökoneen voitelusuunnitelma 

  Nurminen, Jukka (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin John Deere Forestry Oy:lle, maailman suurimmalle metsätyökoneiden valmistajalle. Opinnäytetyö syntyi tarpeesta määrittää voiteluaineen tarve metsätyökoneen laakereille. Tässä työssä on perehdytty ...
 • Autokorjaamon taloudellisen tuloksen parantaminen 

  Haapala, Elisa (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön on tilannut pirkanmaalainen autokorjaamo, joka tavoittelee tuloksen parantamista tulevia investointeja varten. Työn tavoitteena oli tuottaa toimeksiantajalle käytännön ratkaisuja tuloksen parantamiseksi. ...

Näytä lisää