Uusimmat viitteet

 • Kuudenarvoisen kromin korvaaminen kolmenarvoisella kromilla elektrolyysissä 

  Neuvonen, Joonas (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on tarkastella Niklaamo Murtoniemi Oy:n pinnoitusprosesseja ja suunnitella, kuinka kuudenarvoinen kromi voitaisiin korvata kolmenarvoisella. Niklaamossa käytetään kuudenarvoista kromia niin ...
 • Luonnonkosmetiikkatuotesarjan raaka-ainekartoitus 

  Jaakkola, Kirsi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee uuden luonnonkosmetiikkatuotesarjan raaka-aineita. Työn tarkoituksena on kartoittaa kosmetiikkaa valmistavalle yritykselle luonnonkosmetiikkatuotteissa sallitut raaka-aineet. Tuotesarja ...
 • Stanssitoimintojen 5S kehittäminen 

  Salmela, Matias (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2015)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee kartonkiteollisuudessa toimivan tuotantolaitoksen kartongin jalostuskoneiden 5S toimintojen kehittämistä. Työn tavoitteena oli suunnitella kolmelle kartongin jalostamiseen tarkoitetulle koneelle ...
 • Nestekaasutäyttölaitoksen toimintaohjeet 

  Vehviläinen, Pekka (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2015)
  Opinnäytetyön tarkoitus oli luoda toimintaohje Oy Woikoski Ab:n Pirkkalan toimipisteen laajamittaisen toiminnan nestekaasutäyttölaitokselle. Toimintaohjeen lisäksi tarkoitus oli luoda laitokselle huolto-ohjelma ja ...
 • Voiko metsäteollisuus kannattaa Suomessa? 

  Salo, Laura (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2015)
  Työn tarkoituksena oli selvittää, millainen Suomen metsäteollisuuden tilanne nyt ja kuinka se on muuttunut 25 vuoden aikana. Selvittämällä nämä asiat on tarkoitus vastata työn nimenä olevaan kysymykseen, voiko metsäteollisuus ...
 • OOO Kiilto Kalugan dry-mix tehtaan tuotannon tehostaminen 

  Kankkunen, Kari (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2014)
  Dry-mix tehtaan kokonaisprosessi muodostuu useasta eri yksikköprosessista alkaen raaka-aineiden varastoinnista, niiden annostelusta, sekoituksesta ja valmiin tuotteen pakkaamisesta. Prosessissa käytettävät raaka-aineet ...
 • ISO 14001-standardin mukainen ympäristöjärjestelmä 

  Kudjoi, Tiina (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2014)
  Opinnäyteyön tavoitteena oli laatia muovialalla toimivalle yritykselle ISO 14001-standardiin perustuva ympäristöjärjestelmä. Tarve ympäristöjärjestelmälle nousi esiin asiakkaiden tarpeesta sekä yrityksen omasta halusta ...
 • Paksuusprofiilimittalaitteen käyttöönotto 

  Moisio, Katariina (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2014)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä Octagon-merkkisen paksuusprofiilimittalaitteen käyttöönotto ja sen soveltuvuuden määrittäminen tutkimus- ja tuotekehityslaboratorion käyttöä varten. Uusi laite soveltuu ensisijaisesti ...
 • Environmental Degradation of Glass-fiber Reinforced Vinyl Ester : Public Part 

  Salonen, Samu (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2013)
  The objective of this research was to study vinyl ester composite grating. Vinyl ester polymers are utilized in various chemically challenging environments. This thesis project focused on the chemical resistance of glass ...
 • Kumin vulkanointi 

  Prepula, Markku (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2013)
  Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää kumin vulkanoinnin merkitys ja vulkanoinnin toteuttaminen. Myös eri kumityyppejä tutkittiin. Työ toteutettiin tutkimalla kirjallisuutta. Vulkanoimalla eli ristisilloittamalla ...
 • Kaapelikourun kannen valmistaminen ekstruusiolla 

  Kari, Jussi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2013)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää uusi tuote tehtäväksi Teknikum Oy:n muoviosastolla. Tavoitteena oli tutkia käytössä olevan muoviekstruusiolinjaston soveltuvuutta uuden tuotteen valmistukseen ja tehdä laitteisiin ...
 • Designing an energy neutral artisan brewery 

  Esteve, Marina (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2013)
  Due to nowadays’ interest in producing high-quality artisan beer, the aim of this project is to set up an artisan microbrewery as a space attached to a bar or a house in order to make beer (100 l every three weeks). This ...
 • Kumin kierrätys Teknikum Oy:ssä 

  Aaltonen, Katri (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2012)
  Tämän työn tarkoituksena oli selvittää eri kierrätysmahdollisuuksia Teknikum Oy:ssä syntyvälle kumijätteelle. Alun perin työn tarkoituksena oli selvittää, onko yrityksen jätekumia mahdollista käyttää Valkeakoskella sijaitsevan ...
 • Muovien ruiskuvalu 

  Lamminen, Jarkko (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2012)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee muovien ruiskuvalua. Sen tavoitteena oli kattava kirjallisuusaiheinen työ, josta selviää muovien ja niiden ruiskuvalun tärkeimmät osa-alueet. Opinnäytetyössä muovien jaottelu tehtiin käytön ...
 • Hapon talteenoton haihdutuslinjojen optimointi 

  Karru, Samuli (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2012)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona kemianalan yritykselle Sachtleben Pigments Oy. Tutkimus tehtiin yrityksen hapon talteenotto-osastolla koskien lähinnä osastolla olevia haihdutuslinjoja. Tarkoituksena oli ...

Näytä lisää