Uusimmat viitteet

 • RALA-Sertifiointi kallionlouhintaan 

  Mansikkamäki, Saara (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli RALA-sertifikaatin valmistelu ja hakeminen kallionlouhinta-alalla toimivalle Metarno Oy:lle. Sertifikaatin haku on tärkeä ja ajankohtainen yritykselle. Rakennusalalla RALA-sertifikaatti on yhä ...
 • Korkeiden lämpötilojen komposiitit lentokonerakenteissa 

  Kemppinen, Jussi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö on tehty Patria Aviation Oy:n tuotekehitysyksikölle syksyn 2018 aikana. Työn tavoitteena oli selvittää, onko nykyisin kaupallisesti saatavilla korkeita lämpötiloja kestäviä komposiittimateriaaleja, jotka ...
 • Tarvikevaraston resurssihankinnan automatisointi JokiLaakerin SMARTTI-järjestelmällä 

  Katila, Arto (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten ja kuinka kannattavaa on siirtää terätyökalujen tilaukset JokiLaakerin SmarttiPlus-järjestelmään, kun kyseessä on vain noin kymmenen henkeä työllistävä yritys. Kohdeyritykseksi ...
 • Arrow-kunnossapitojärjestelmän päivitys ja varaosien varastonhallinnan käyttöönotto 

  Siltanen, Verneri (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2019)
  Opinnäytetyö tehtiin Amerplast Oy:lle. Amerplast valmistaa ja kehittää erilaisia joustomuovipakkauksia, esimerkkinä päivittäiskaupan muovikassit. Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää kunnossapidon varaosien ...
 • Automaatiojärjestelmän toimitusprojektin suunnitteluohjeiden kehittäminen 

  Kärkkäinen, Kiia (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö tehtiin kohdeyritys Valmet Automation Oy:lle Tampereen toimipisteessä. Opinnäytetyönä kehitettiin automaatiojärjestelmän toimitusprojektien suunnitteluohjeistus sellaiseksi, että sen käyttö oli helpompaa ja ...
 • Johtamisen kehittäminen : Kustannustehokas ja oppiva organisaatio 

  Reunanen, Toni (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä vastataan kysymykseen miten kehitetään toimintaa kustannustehokkaaksi, ennakoivaksi, sekä itseoppivaksi organisaatiossa, missä toiminta on monipuolista ja kattaa koko Suomen. Liiketoiminnan kasvu ...
 • Agilon automaattivaraston asennus ja käyttöönotto 

  Linkopuu, Teemu (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyöni tavoitteena oli viedä läpi Konecranesin Agilon materiaalihallinnan käyttöönotto MetsäTissuen Mäntän tehtaalla. Agilon on Würthin ja MetsäTissuen yhteishanke ja se toimii ensisijaisesti Würthin tarvikevarastona ...
 • Kudepuoliin liittyvän uuden toimintamallin suunnittelu ja kehitys 

  Kolstela, Jaakko (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö tehtiin Valmet Technologies Oy:lle tehtaan kutomoon tavoitteena parantaa nykyistä kudepuoliin liittyvää toimintamallia. Toimintamallia haluttiin parantaa työn tehokkuuden, työergonomian ja työturvallisuuden ...
 • Lähtölajittelun optimointi 

  Huotila, Henri (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö syntyi kohdeyritys Posti Oy:n tarpeesta optimoida lähtölajittelua ja saada tietoa lähtevän lajittelun pullonkauloista Tampereen lajittelukeskuksessa. Tarkoituksena oli tunnistaa mahdollisia laadun vaihteluun ...
 • Työntutkimus anodisointilaitoksella 

  Mäkelä, Mira (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli suorittaa työntutkimus Purso Oy:n anodisointilaitoksella. Purso Oy suunnittelee ja tuottaa alumiinista valmistettuja ratkaisuja teollisuuden eri aloille sekä järjestelmäratkaisuja julkisivuihin ...
 • Robottisolun PLC:n ohjelmointi : messudemo 

  Kaattari, Jani (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä käydään läpi Tampereen Konepaja- ja Nordic Welding Expo messuille luotua robottisolua. Messudemo koostui idean kehittämisestä, sekä PLC:n ja robotin ohjelmoinnista. Projekti jaettiin kahteen osaan toimeksiantajan ...
 • Maintenance pad : tuotannon reittien suunnittelu ja käyttöönotto 

  Jussila, Julius (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö on tehty UPM Tervasaaren tehtaalle. Työn tarkoitus oli luoda ja käyttöönottaa koneenhoitajille selkeä yhteinen määräaikaiskierros paperikone 8 viira- ja puristinosalle. Lisäksi oli varmistettava, että ...
 • Etähallittavan työstökoneen kappalekiinnittimien suunnittelu 

  Similä, Mikko (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä kuvaillaan ohjelmallisesti hallittavien kappalekiinnittimien suunnitteluprosessi asiakkaan toiveista valmiiksi suunnitelmaksi. Kappalekiinnittimet suunniteltiin työstökoneeseen, jota käytetään varsinaisen ...
 • Nosto-oven ohjausjärjestelmän toteutus ohjelmoitavalla logiikalla 

  Vesalainen, Esa (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön kohteena oli jousiavusteisesti toimiva nosto-ovi, joka avattiin käsin nostaen. Tarkoituksena oli muuttaa tämä nosto-ovi automaattiseksi. Opinnäytetyössä selvitettiin, voidaanko nosto-oven automatisointi ...
 • Tuotantoympäristön parantaminen 5S-menetelmän avulla 

  Haavisto, Jussi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Walki oy Valkeakosken tehtaalla aloitettiin loppuvuodesta 2017 jalostuskoneen investointiprojekti, jossa koneen tuotantoympäristö muuttui laitemuutosten ja turvallisuusratkaisujen muutosten vuoksi. Turvallisuusmääräysten ...

Näytä lisää