Uusimmat viitteet

 • Maalaus digitalisaation aikakaudella 

  Autere, Aino (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä tutkielma jäsentää digitalisaation ja post-internetin vaikutusta nykymaalaukseen, sekä erottelee maalaustaiteen viimeaikaisia kehityssuuntia vertaillen niitä sen teoreettiseen historiaan. Tavoitteena oli tarkastella ...
 • Rypyt kankaalla : vanhuuden ja vanhenemisen representaatiot maalaustaiteessa 

  Luttinen, Maarit (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäyte käsittelee vanhenemisen ja vanhuuden representaatioita maalaustaiteessa. Kirjallinen osio käy teemaa läpi valittujen historiallisten teosten avulla, niitä analysoiden. Miten vanhuus niissä kuvataan ja mitä se ...
 • Hahmoja usvassa : slow cinema suomalaisessa videotaiteessa 

  Järvi, Juho (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee slow cinema -käsitteen kautta suomalaista videotaidetta. Tutkimuksessa esitän mitä slow cinemalla tarkoitetaan ja miten se elokuvakerronnallisesti ja -tyylillisesti tulee teoksesta esille. Käyn ...
 • Veneläiset : venepakolaiset installaatiotaiteessa 

  Hiltunen, Heini (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tein taiteellisena lopputyönäni tilainstallaation kaarnaveneistä ja ihmisen hampaista (sekä aidoista että keinotekoisista), aiheenani venepakolaisuus. Alkuperäinen teosideani syntyi omakohtaisten kokemusteni ja tuntemusteni ...
 • Bio : aktivismi nykytaiteessa 

  Waris, Anni (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyön kirjallinen osa käsittelee taiteen ja aktivismin määritelmiä. Opinnäytetyön tavoitteena on tutkia, mikä määrittää sen, luetaanko jokin teko ensisijaisesti yhteiskunnallisesti kantaaottavaksi taiteeksi ...
 • Valokuva mukana maalauksessa 

  Hartikainen, Anna-Kaisa (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Esittäviä maalauksia tehdessäni käytän maalatessani taustalla usein valokuvaa, josta on tullut minulle luonnostelun muoto. Olen pohtinut valokuvan käyttöä ja sitä, miten se vaikuttaa maalaukseen. Milloin valokuvan kopiointi ...
 • Left over : representation of democracy in the art field 

  Nerg, Henna (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  The written part of my graduation project concerns equality and autonomy in a constantly changing Institution of Art. How the current political atmosphere and its byproducts have been affecting or are going to affect the ...
 • Tirkistys tuntemattomaan : mysteerin rakentuminen optisissa laitteissa 

  Saari, Sanni (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kirjallisessa opinnäytetyössäni pohdin mysteerin rakentumista camera obscuran ja taikalyhdyn tapaisissa teknologioissa ja nykytaiteessa. Käytän taiteellisessa opinnäytetyössäni käyttämästäni tekniikasta käsitettä ...
 • Miten möhkäle inhimillistetään nykykuvanveistossa 

  Fleming, Ida (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyöni kirjallisessa osassa tutkin tekijän fyysisyyttä ja primitiivisen taiteen merkitystä veistoksen inhimillistämisessä. Taidehistoriallisen tarkastelun ohella käytän aineistonani tunnettua suomalaista kuvanveistäjää ...
 • Maalauksen laajentuneet käytänteet 

  Nurminen, Emma (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tutkielmassani tarkastelen maalaustaiteen laajentuneita käytänteitä, niiden muotoa ja materiaalisuutta nykypäivänä. Tutkin kuinka materiaali lokeroi maalaustaiteen ja miten se näyttäytyy nykypäivän taidekentällä. Korostan ...
 • Animaatio nykytaiteessa 

  Vilén, Riina (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö käsitteli animaatiota nykytaiteessa. Opinnäytetyössä tutkittiin, milloin animaatio on nykytaidetta ja milloin ei. Lisäksi tarkasteltiin, miten animaatio sijoittuu nykytaiteen kentälle. Opinnäytetyössä ...
 • Nykytaiteen ja yhteiskunnan välisestä suhteesta : ja taiteen yhteiskunnallisista vaikutusmahdollisuuksista 

  Keva, Arsi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tutkielmassani selvitän nykytaiteen roolia yhteiskunnassa. Olen rajannut tarkasteltaviksi käsittelyalueiksi nykytaiteen roolin keskustelun avaajana ja aktivoijana ja yleisen hyvinvoinnin lisääjänä. Tarkastelen myös taiteen ...
 • Omakuva yksinäisyyden symbolina 

  Lehikoinen, Hanna (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Lopputyöni kirjallisessa osassa pohdin yksinäisyyden roolia taiteellisessa työssä sekä tutkin omakuvaa yksinäisyyden kuvaajana. Tekstissäni tarkastelen yksinäisyyden rajaavia ominaisuuksia sekä sen mahdollisuuksia taiteellisen ...
 • Häpeä nykytaiteessa 

  Mäkipää, Sanni (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Häpeä on läsnä yksilöllisellä ja yhteiskunnallisella tasolla – se on samanaikaisesti yksityistä ja julkista. Häpeän vaikutus sosiaalisissa rakenteissa ja sen historia identiteettikysymyksissä tekevät siitä ajankohtaisen ...
 • Kultainen kosketus - The Golden Touch : kuvan tarinallisuudesta 

  Allonen, Miska (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä on kirjallinen opinnäytetyö, joka tutkii kuvataiteen koulutusohjelman opinnäytetyön taiteellista osuutta ja siihen liittyviä tieteellisiä teorioita. Opinnäytetyön taiteellinen osa Kultainen kosketus – The Golden Touch ...

Näytä lisää