Uusimmat viitteet

 • Shoe Press Technology and Market Development 

  Taavila, Antti (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Paper and board making process in its basic form is removing water from pre-prepared cellulose fibre – water mixture, pulp furnish. Shoe press is an appliance installed in the paper or board machines press section, the ...
 • Implementation of a metering size press on PM2 at the Georgia Pulp and Paper Macon Mill 

  Savage, Nicholas (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2015)
  The GPP-Macon Mill is in need of a strategic project to bring the mill into a better cost position. Currently the mill is limited by a machine bottleneck after the size press. A metering size press (MSP) can be installed ...
 • Installation of a deinking plant to increase paper machine production : financial analysis and final report 

  Savage, Maurice; Wiggins, Stanton; Howey, Matt; Wright, Kyla; Lenski, Marty (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2015)
  CPP’s Raleigh, North Carolina uncoated freesheet mill has expressed the need for a capital project to generate incremental free cash flow in the coming decades. Two different capital project alternatives were proposed to ...
 • Fleksopainoyksikön kehittäminen 

  Humalamäki, Juuso; Hatavara, Lauri (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2014)
  Opinnäytetyö tehtiin Tampereen ammattikorkeakoululle. Tavoitteena oli kehittää paperilaboratorion RK-pilotkoneen fleksopainoyksikköä. Fleksopainoyksikköön tuli hankkia uusi painolaatta ongelmia aiheuttaneen vanhan laatan ...
 • Pituusleikkurin pölynpoistojärjestelmän kehittäminen 

  Mäkelä, Matias (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2014)
  Työn tarkoituksena oli vähentää pölyn syntymistä mekaanisessa leikkauksessa pituusleikkurilla. Työ tehtiin Fastpap Oy:lle, joka suunnitteli laitteiston UPM Tervasaareen. Paperin pölyävyyteen vaikuttavat asiat alkavat ...
 • Hiontapuun pituuden ja hakemäärän hallinta 

  Vuorinen, Kaarlo (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2014)
  Työn tavoitteena oli selvittää tehtaalle tulevien uusien kuitupuun mittojen vaikutuksia prosessiin. Teoriaosuudessa kerrotaan mekaanisen massan valmistusmenetelmistä, kuitupuun käsittelystä, hiokkeesta ja hierteestä. Työ ...
 • Paksuusprofiilin hallinta kalanterilla 

  Lintunen, Mikko (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2014)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia paperin paksuusprofiilin hallintaa kalanterilla. Tavoitteena oli tutustua laitteistoihin, joiden avulla paperin paksuusvaihteluja voidaan korjata. Tämä opinnäytetyö on Tampereen ...
 • PFI-jauhimen käyttöönotto 

  Leppäkoski, Tuomo (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2014)
  Tämä opinnäyte työ tehtiin Tampereen ammattikorkeakoulun paperilaboratoriolle, joka osti käytetyn PFI-jauhimen keväällä 2013. Työn tarkoituksena oli tehdä PFI-jauhimelle valmistajan ohjeiden mukainen käyttöönotto, kalibrointi, ...
 • Hierteen käytön optimointi 

  Mäkiniemi, Jussi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2014)
  Työn tavoitteena oli nostaa hierteen osuutta mekaanisesta massasta ja selvittää vaikutukset massan ja paperin ominaisuuksiin, yhdessä jälkijauhatuksen kanssa. Teoriaosuudessa on tutkittu jälkijauhatuksen vaikutuksia paperin ...
 • Laboratoriopainolaitteiden käyttöönotto 

  Härkönen, Jyrki (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2014)
  Tässä työssä käsitellään kahden laboratoriopainokoneen sekä spektrofotometrin käyttöönottoa. Painokoneet ovat molemmat RK-Print:n valmistamia ja malleiltaan ne ovat Flexiproof 100-UV -fleksolaboratoriopainokone ja GP-100 ...
 • The effect of pH change to the PGW process and paper machine's runnability 

  Karjalainen, Minna (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2013)
  The main target of this thesis was to found out the effect of pH change to the pressure ground wood (PGW) process and paper machine’s runnability. Thesis contains confi-dential background material.
 • Lämpöherkän paperin valmistus ja asiakashyödyt 

  Paloniemi, Juuso (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2013)
  Työn tarkoituksena on raportoida lämpöherkän paperin valmistusprosessi ja asiakashyödyt, sekä tunnistaa prosessin ongelmakohtia ja niiden vaikutuksia asiakastoimituksiin. Työssä tutustutaan myös erikoispapereiden markkinoihin ...
 • BMA-kosteusanalysaattorin hyödynnettävyys biopolttoainejakeiden ja hakkeiden kosteusmäärityksissä 

  Hautakorpi, Jani (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2013)
  Tämän opinnäytetyön lähtökohtana oli Oy Metsä-Botnia Ab:n mielenkiinto uutta BMA-kosteusanalysaattoria kohtaan. Tarkoituksena oli arvioida BMA-kosteusanalysaattorin hyödynnettävyyttä ja luotettavuutta biopolttoainejakeiden ...
 • Optimizing the dosage of stabilizing chemical 

  Harjula, Tomi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2013)
  A chemical company provides chemical treatment at customer mill in paper industry. This thesis work was done to determine the optimum dosage of stabilizing chemical. The theoretical framework explains the basics of ...
 • Pilotsyväpainokoneen käyttöönotto 

  Saurio, Antti (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2013)
  Työn tarkoituksena oli löytää Tampereen ammattikorkeakoulun ROKO-pilotkoneeseen asennettavaan syväpainoyksikköön sopivat ajoparametrit sisäänajoa varten ja tehdä siitä ohjeet opiskelijoille. ROKO-pilotkoneelle oli jo ...

Näytä lisää