Uusimmat viitteet

 • Rakennushankkeen suunnittelun kehittäminen 

  Korhonen, Helka (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön lähtökohtana oli kehittää Trendikoti Oy:n suunnittelutyöprosessia, joka on yrityksen nopean kasvun myötä jäänyt hieman puutteelliseksi. Tarkoituksena oli selvittää kaikki pientalon rakennusprosessin eri vaiheet ...
 • Yksityisen tien kantavuuden parannushankkeet 

  Solismaa, Antti (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2019)
  Suomen yksityistieverkosto käsittää kolme neljäsosaa Suomen tiestöstä. Laajuutensa vuoksi yksityisteiden kanssa tekemisissä on valtaosa suomalaisista. Tiestön rakenteellisen kunnon takaamiseksi tiestö vaatii jatkuvia ...
 • Raitiotien yhteensovitus katuympäristöön : Case Tampereen Raitiotieallianssi 

  Isotalo, Hanna (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2019)
  Opinnäytetyö tehtiin Tampereen Raitiotieallianssille ja toimeksiantajana oli VR Track Oy, joka on yksi Raitiotieallianssin osapuolista. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia raitiotiesuunnittelun yhteensovituskäytäntöjä ...
 • Betonikerrostalon elementtisuunnittelu ja elementtirakentamisen kehittäminen 

  Myllys, Iiro (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli toteuttaa asuinkerrostalon elementtisuunnittelu betonielementein. Elementtisuunnitteluun kuului kokonaisuudessaan elementtikaavioiden laadinta kerroksittain sekä seinä-, pilari-, ja ...
 • Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje 

  Niskanen, Juha (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tehtiin kaksi rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjekansion päivitystä Sievitalo Oy:n toimeksiannosta. Ohjekansiot on tarkoitettu asunto-osakeyhtiön käyttö- ja huolto-ohjeen laadintaa varten. Toinen kansio ...
 • Elementtituen alapään kiinnitysohje 

  Varjo, Aleksi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö on tehty Sweco Rakennetekniikalle yhteistyössä Hilti (Suomi) Oy:n kanssa. Tarkoituksena oli selvittää seinäelementtien asennusaikaisen tuennan alapään kiinnikkeiden kuormituksia ja tutkia elementtituentaan ...
 • Louhintakenttien tietokoneavusteisessa suunnittelussa käytettävien ohjelmien käyttö ja yhteensovitus 

  Mattila, Henri (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Digitalisaatiosta ja koneohjausjärjestelmistä on tullut arkipäivää infrarakennustyömailla, varsinkin kaivinkoneiden osalta. Koneohjausjärjestelmät toimivat GNSS-satelliittipaikannuksen ja työmaista tehtävien toteutusmallien ...
 • Kunnan kadunrakennustyön aloitusvaiheen vaatimukset 

  Villberg, Miikka (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö koostui Valkeakosken kaupungin kadunrakennustyömaan aloitusvaiheen vaatimusten kartoittamisesta ja selvittämisestä. Kaupungin kadunrakennushankkeen valmisteluissa vaaditaan lakien ja asetusten sekä sopimusten ...
 • Katusuunnitelma : Katusaneerauskohde Itä-Raholassa 

  Nyhammar, Annastina (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoite oli laatia katusuunnitelma seitsemän tonttikadun, yhden pysäköintialueen ja yhden jalankulun väylän saneerausta varten. Opinnäytetyö tehtiin Ramboll Finland Oy:lle Tampereella. Katusuunnitelmaa ...
 • Puujulkisivuelementin käyttö betonikerrostaloissa 

  Vainonen, Joonas (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Puujulkisivuelementtejä on käytetty kerrostalorakentamisessa, mutta huonoin lopputuloksin. Ongelmia on ollut erityisesti asennettavuudessa, tiiviydessä ja kosteudenhallinnassa. Tällä hetkellä puujulkisivuelementtejä käytetään ...
 • 1970-luvun omakotitalon kuntotarkastus 

  Tikkanen, Simo (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suorittaa KH 90-00394-ohjekortin mukainen kuntotarkastus vuonna 1973 rakennettuun Mikkelissä sijaitsevaan pientaloon. Kuntotarkastuksen tavoitteena oli tuottaa kiinteistön omistajalle ...
 • Laatu- ja toimintajärjestelmä maanrakennusyritykselle : Perehtyminen laatu- ja toimintajärjestelmän sisältöön RALA-sertifiointia varten 

  Suonpää, Santeri (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutustua laadun määritelmiin sekä laatuajatteluun. Lisäksi selvitettiin, mitä osa-alueita laatujärjestelmä sisältää ja mitkä ovat niiden vaatimukset. Työn tavoitteena oli laatia Vilppulan ...
 • Kuntoarvio ja PTS-ehdotus : Asunto Oy Äijälänkatu 4 

  Rajaniemi, Katja (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tarkastaa Hämeenlinnassa sijaitsevan Asunto Oy Äijälänkatu 4 kunto aistinvaraisesti. Kuntoarvion pohjalta tehtiin PTS-ehdotus. Kuntoarvion kohteena oli 1974 rakennettu kerrostalokiinteistö ...
 • Työturvallisuus teräsrakennesuunnittelussa 

  Von Koch, Henri (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö on tehty Sweco Rakennetekniikalle, ja työn tarkoituksena on antaa tietoa teräsrakennesuunnittelijalle, mitä työturvallisuus asioita on hyvä ottaa huomioon teräsrakenteita suunnitellessa. Työhön on kerätty ...
 • Rintamamiestalon kuntotarkastus, korjaussuunnitelma ja kustannusarvio 

  Hietanen, Jesse (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli suorittaa kuntotarkastus 1950 vuonna rakennettuun rintamiestaloon ja tehdä tarkastuksen pohjalta kuntotarkastusraportti, korjaussuunnitelma sekä kustannusarvio. Kuntotarkastuksen tavoite oli ...

Näytä lisää