Uusimmat viitteet

 • Järjestelmätoimitusten ulkoisten kenttäväylien testausmenetelmät : PROFIBUS & PROFINET 

  Shabulinzenze, Josué (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Valmet Automation. Työn tarkoituksena oli kehittää Valmetille DNA-järjestelmään liitettyjen PROFIBUS-, PROFINET- ja IEC61850-väylien, sekä muiden väylien testausohjeet asiakastestiä ja ...
 • Tuotantotilojen valaistuksen energiatehokkuuden parantaminen 

  Vasenius, Jani (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä laskettiin Kyrel Oy:n tuotantotilojen perusvalaistuksen uusimista varten kustannuslaskelma. Laskelmassa selvitettiin muutamasta eri valaisinvaihtoehdon ja valaistuksen ohjauksen kombinaatiosta ...
 • Väylä- ja tila/hälytyslistan suunnittelu 

  Palani, Sabah (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä käsitellään prosessiautomaation keskeiset asiat, kuten prosessiautomaation rakenne, hajautettu ohjausjärjestelmä (DCS) ja TLJ-järjestelmä. Lisäksi käsitellään viestintä teollisuudessa yleisesti ja ...
 • KKS-signaalitunnusjärjestelmän kehittäminen laitossuunnittelua varten 

  Kytö, Tomi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana oli Valmet Technologies Oy. Työssä yhdenmukaistettiin Valmetin voimalaitossuunnittelussa käytettävien instrumenttien ja laitteiden positiointiin liittyvien signaalitunnusten käyttö. ...
 • I/O-liityntöjen ja kenttäväyliin liitettyjen laitteiden testausohjeet 

  Matikka, Teemu (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyön aihe on I/O-liityntöjen ja kenttäväyliin liitettyjen laitteiden testausohjeet. Työ tehtiin Valmet Automationille. I/O-liitynnät, I/O-laitteet ja kenttäväyliin liitetyt laitteet muodostavat Valmetin ...
 • Codesys-pohjaisen automaatio-ohjelmiston muuntaminen Siemens TIA Portal -järjestelmään 

  Lempinen, Toni (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tehtiin selvitystyö, miten IEC 61131-3 -standardin mukainen Codesys-pohjainen automaatio-ohjelmisto muunnetaan Siemens TIA Portal -kehitysympäristöön. Tavoitteena oli tuottaa toimeksiannon antaneelle ...
 • DALI-valaistusohjausjärjestelmän suunnittelu ja käyttöönotto 

  Ilvesmäki, Joonas (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän insinöörityön tarkoituksena oli suunnitella ja käyttöönottaa monikäyttöisen liikekiinteistön uusi valaistusohjausjärjestelmä. Koko valaistusjärjestelmä päivitettiin kattavan saneerauksen yhteydessä muiden talotekniikan ...
 • Kerrostalon automatisoitu valvontajärjestelmä 

  Takala, Janne (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Nykyajan kerrostalokiinteistöissä on rakennustekniikan kehityksen myötä alettu yhä enemmän käyttää automatisoituja valvontajärjestelmiä. Nykyaikaisissa rakennusprojekteissa tarvitaan lisää kiinteistöautomaation osaajia. ...
 • Energiamonitori 

  Taipale, Juha (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli rakentaa kotiautomaatiojärjestelmä, joka kykenee näyttämään kotitalouden hetkellisen tehonkulutuksen. Lisätavoitteina oli mitatun datan tallennus johonkin myöhemmin käsiteltävään ...
 • XR-teknologia voimalaitosten kunnossapidossa 

  Äijälä, Teemu (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä perehdyttiin XR-teknologioiden käyttöön voimalaitosten kunnossapidossa. Työ toteutettiin kirjallisuuskatsauksena. Työn tarkoituksena oli saada kattava kuva virtuaalitekniikoiden nykytilanteesta ja ...
 • SCADA-järjestelmän käyttö ja hyödyntäminen 

  Kirstua, Jonne (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tutkitaan ja perehdytään, kuinka TAKK:n sähköverkossa käytetään SCADA-järjestelmää. Tarkoituksena on kehittää harjoitus, jota pystytään hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti osana sähkövoimatekniikan ...
 • Laatujärjestelmä sähköalan liiketoimintaan 

  Oranen, Tommi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työ tehtiin Suomen Talotekniikka-konsernille. Työn tarkoituksena oli luoda laatujärjestelmä konsernin sähköliiketoiminnalle. Tarve laatujärjestelmän luomiselle syntyi konsernin sähköliiketoiminnan kasvaessa uusille ...
 • Sähköauton latauslaitteen verkkovaikutukset 

  Laine, Erno (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia kiinteistön jakeluverkon sähkönlaatua mittaamalla sähkönlaatuanalysaattorilla jakokeskusta, jossa ladattiin täyssähköajoneuvoja sekä hybridi ajoneuvoja. Mittaukset suoritettiin PlugIt ...
 • Väyläohjattujen laitteiden komponenttitestauksen pilottitoteutus 

  Järvenpää, Jani (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Laatu on monelle yritykselle yksi merkittävimmistä kriteereistä tuotteidensa valmistuksessa. Tavallisesti laadun testaus toteutetaan vaiheittain eri tuotantovaiheissa. Kuitenkin Sandvik Mining and Contruction (SMC) Oy:ssä ...
 • Aurinkosähköjärjestelmän etähallinta 

  Saarikko, Mikko (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena on löytää alle sadan euron hintainen ohjainlaite, joka pystyy vastaanottamaan HTTP-viestejä siihen liitettävän releen ohjaamiseksi. Laitetta tulee pystyä ohjamaan internetissä sijaitsevan ...

Näytä lisää