Uusimmat viitteet

 • Projektin läpiviennin ja seurannan kehittäminen 

  Ali-Lekkala, Aki (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tutkimustyössä kartoitettiin kohdeyrityksen projektinhallintamenetelmiä ja tapoja. Tavoitteena löytää tärkeimmät kehittämiskohteet projektin seurannassa ja läpiviennissä. Työn aikana tutustuttiin projektihallinan ...
 • Sähköverkon rakentamisen kumppaniyhteistyön laatujohtaminen 

  Tolonen, Joni (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli pystyä vaikuttamaan ennakoivasti alueellisten kumppaniurakoitsijoiden työntekijöiden laatuajatteluun sekä -työskentelyyn ennen työhön ryhtymistä ja sen aikana. Työn ajatuksena oli pohtia miten ...
 • Osaamislähtöisen strategisen liiketoiminta-alueen generointi kansainvälisessä infra-alan yrityksessä 

  Mäkilä, Tuomas (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää toimeksiantajan olemassa olevat sekä potentiaaliset, uudet strategiset liiketoiminta-alueet sekä analysoida toimeksiantajan vahvuudet ja heikkoudet näillä toimialueilla. Tutkimuksen ...
 • Lean Management Philosophy in Technical Support 

  Harju, Joni (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  The purpose of this thesis was to study how Lean philosophy can be used in technical support work of a specialist, where the forecasting of workload is not in harmony with the production line. Lean management model was ...
 • Tutkimustoiminnan kehittäminen St1 Nordic Oy:ssä 

  Hautala, Tarmo (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  St1 Nordic on kasvanut reilun kahdenkymmenen vuoden aikana merkittäväksi vaikuttajaksi energiasektorilla ja ennen kaikkea uusiutuvan energian sektorilla. Yrityksen ydinliiketoiminnan (fossiiliset polttoaineet) lisäksi ...
 • Yrityksen hiljainen tieto : Kokeneiden ammattilaisten tietotaidon arvostaminen ja tiedon siirtyminen 

  Ermes, Juhana (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Hiljainen tieto on henkilön omaa sisäistä tietoa. Se koostuu muun muassa kokemuksista, intuitiosta ja vaistoista. Tiedoista, jotka ovat usein tunnepitoista ja henkilölle tiedostamatonta tietoa. Tämä tieto vaikeasti ...
 • Technical support improvement 

  Nygård, Mika (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  The goal in this thesis was to find out possible improvement areas in Glaston Oy technical support incident management process, working practices, used tools and after research to give suggestions to highlighted problems. ...
 • Operatiivisen kannattavuuden parantaminen 

  Laaksonen, Janne (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Yrityksen jälkimarkkinoinnin operatiivisen kannattavuuden taso ei ole saavuttanut johdon asettamia tavoitteita viimeisten tilikausien aikana. Tämän vuoksi nähtiin tarpeelliseksi selvittää, mitkä seikat vaikuttavat ...
 • Ohjelmajohtamisen kehittäminen aluekehitysohjelmissa : Tampereen kaupungin projektimalli 

  Toivonen, Kirsti (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tampereen kaupungilla otettiin kahden vuoden aikana käyttöön projektimalli, salkkumalli ja ohjelmajohtamisen malli sekä perustettiin projektitoimisto. Projektimallin soveltamista täsmennetään ja ohjeistusta täydennetään ...
 • Myllynvuorausten kunnonvalvonnan kehitys 

  Hämäläinen, Ville (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn tarkoituksena oli selvittää millä tavalla Teknikum Oy:n käytössä olevaa myllynvuorausten kunnonvalvontaa ja siihen liittyvää vuorausten mittausmenetelmää voitaisiin kehittää paremmaksi. Tutkimusmenetelmänä käytettiin ...
 • IoT-tuotehallinta 

  Onnela, Jarno (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Perinteisten operaattorituotteiden tuotekehitys- ja tuotehallintamallit kuten TS PROMO, eivät tue parhaalla mahdollisella tavalla IoT-tuotteiden kehitystä ja tuotehallintaa. IoT-tuotteita pitää pystyä kehittämään ...
 • Esimiestyöskentelyn kehittäminen lean-filosofian avulla 

  Onkinen, Mikko (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Suunnittelijatiimien johtaminen insinööritoimistossa on haastavaa. Suunnittelijoiden motivointi ja projektien seuranta ovat vaikeaa, koska suunnittelijoilla on usein eri projektit. Jos suunnittelija työskentelee asiakkaan ...
 • Toimittajalaadun kehittäminen 

  Murto, Antti (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli löytää ratkaisuja ja toimenpiteitä, joilla toimittajalaatua voidaan kehittää. Olen tutkinut yrityksen toimittajakentän laaduntuottokykyä. Tavoitteena on ollut löytää suurimmat laatukuopat sekä ...
 • Ylläpidettävyyden kehittäminen pitkän elinkaaren johtamisjärjestelmiin 

  Piipponen, Olli (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tutkitaan ylläpidettävyyden kehittämistä pitkän elinkaaren johtamisjärjestelmiin. Johtamisjärjestelmät ovat puolustuskäyttöön tarkoitettu tietojärjestelmiä, joilla tuetaan reaaliaikaista taktista ...
 • Laatupoikkeamatyökalun jatkokehitys 

  Oksala, Tero (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä jatkokehitettiin Oscar Pro-toiminnanohjausjärjestelmän laatupoikkeamatyökalua, jotta se palvelisi paremmin yrityksiä eri toimialoilla. Oscar Pro -järjestelmässä oleva laatupoikkeamien käsittelyyn käytetty ...

Näytä lisää