Uusimmat viitteet

 • Project Management in SAP EHS Fiori Cloud Development 

  Manninen, Pinja (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  This thesis was written for a company, which uses SAP ERP EHS (Environment, Health and Security) component globally for storing and maintaining chemical data and documents. A need for renewing the current Chemical Database ...
 • Kuntalaskutusprosessin automatisointi ohjelmistorobotiikan avulla 

  Törmä, Mika (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Valtioneuvosto on antanut periaatepäätöksen älykkäästä robotiikasta ja automaatiosta osana digitaalisuuden edistämistä. Tavoitteena on automaation ja robotiikkaratkaisujen hyödyntäminen kaikilla yhteiskunnan aloilla kuten ...
 • Tietojärjestelmän kehittäminen palvelumuotoilun menetelmiä soveltaen 

  Hokkanen, Janne (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Loppukäyttäjiä hyödyttävän tietojärjestelmän kehittäminen on haastavaa, koska käyttäjillä on erilaiset tarpeet kehitettävälle tietojärjestelmälle. Tässä opinnäytteessä selvitettiin, miten käytössä olevaa tietojärjestelmää ...
 • Projektinhallintajärjestelmän toiminnallisuuksien tarvemäärittely yritykselle 

  Kytölä, Pasi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö toteutettiin suomalaiselle ohjelmistoyritykselle Provad Oy:lle, jossa sekä henkilöstön että tarjottavien tuotteiden määrät kasvavat nopeasti. Hallittu kasvu edellyttää toimintaan liittyvien prosessien tunnistamista ...
 • Ohjelmistorobotiikka yrityksen prosessien kehittämisessä 

  Ström, Tomas (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Ohjelmistorobotiikka eli Robotic Process Automation (RPA) tuo suuria muutoksia niin julkishallinnon kuin yrityselämän tietojenkäsittelyyn. Prosessien automatisointi ohjelmistorobotiikalla on kustannustehokasta ja ketterää. ...
 • Projektin sisäinen viestintä : Tapaus: Roihu 2016 

  Väyrynen, Virpi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana oli Suomen Partiolaiset ry – Finlands Scouter fs. Se on osa kansainvälistä partioliikettä ja on 60000 aktiivisen partiolaisen yhdistys. Keskusjärjestö on jakautunut 11 piiriin, joista ...
 • Tiedonhallinnalla tehokkuutta toimintaan : Nykytilanne, dokumenttienhallinta ja ryhmätyöskentely 

  Elväs, Saara (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän työn on tarkoitus toimia esiselvityksenä tiedonhallinnan kehittämisprojektille Motiva Oy:ssä. Työn tavoitteena oli kartoittaa tiedon johtamisen ja tiedonhallinnan nykytilannetta sekä tarkastella tarkemmin ...
 • Kotimaisten kielten keskuksen sähköisen aineistokokonaisuuden kehittäminen vuosina 2015–2019 

  Suutari, Toni (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kotimaisten kielten keskus (Kotus) edistää yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa kotimaisten kielten dokumentointia ja rakentaa kielitieteellistä tutkimusinfrastruktuuria. Aineistoja tarvitaan kielenkäytön seuraamisessa ...
 • Tenttiprosessin päivittäminen digiaikaan SEAMKissa 

  Parkkali, Mari (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä käsiteltiin Seinäjoen ammattikorkeakoulun tenttiprosessin päivittämistä digiaikaan. Kehittämistehtävänä oli mallintaa uusi tenttiprosessi, joka kuvaa uusintatenttimisen käytännön toteuttamista ja ...
 • V2X-verkottuneiden ajoneuvojen hallinta 

  Piiroinen, Jukka (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantaja on Tieto Finland Support Services Oy, joka tarjoaa hyvin erilaisia tuotekehityspalveluita. Tämä opinnäytetyö tehtiin älykkäitä liikenneratkaisuita tuottavaan yksikköön, jossa verkottuneiden ...
 • Kaupallistamisselvitys : flyFinland.fi 

  Seppälä, Jussi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin ryhmälle ilmailuvalokuvaajia, jotka ovat järjestäytyneet löyhästi flyFinland.fi:ksi. Ryhmä on saavuttanut noin seitsemän vuoden toimintansa aikana vakiintuneen aseman kotimaisen ilmailuvalokuvauksen ...
 • Projektitoiminnan kehittäminen projektimallilla 

  Hildén, Viivi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana oli Mediamaisteri Oy. Yrityksessä oli todettu organisaation kasvaessa ja projektitoiminnan kehittyessä tarve yhtenäisille dokumentoiduille toimintatavoille ja ohjeille toimitusprojektien ...
 • Magento-sovelluspinon suorituskyvyn kehittäminen suorituskykytestauksen avulla 

  Mäkelä, Mika (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli mitata ja parantaa Magento-sovelluspinon suorituskykyä suorituskykytestauksen avulla. Tarkoituksena oli ensin suunnitella ja toteuttaa ratkaisu Magento-sovelluspinon suorituskykytestaukselle, ...
 • Projektitoiminnan kehittäminen palvelumuotoilun ja kokonaisarkkitehtuurin keinoin 

  Ahvenjärvi, Henna-Riikka (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen eli TAKKin hanke- ja projektitoimintaa. TAKKissa oli todettu tarve hanke- ja projektitoiminnan kehittämiselle: projektisalkkua haluttiin laajentaa, toiminnan ...
 • Projektitoimisto seurakuntayhtymässä : Esiselvitys ja perustamissuunnitelma 

  Aalto, Rami (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Seurakuntien taloudellinen pohja hupenee vuosi vuodelta. Samaan aikaan seurakunnat suunnittelevat ja ottavat käyttöön uusia tai kehittävät jo käytössä olevia sisäisiä ja ulkoisia palveluita, toimintoja ja järjestelmiä. ...

Näytä lisää