Uusimmat viitteet

 • Kyberturvallisuuskoulutuksen suunnittelu ja toteuttaminen yrityksen johdolle 

  Antila, Kimmo (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Kyberturvallisuuden osaamisen merkitys suomalaiselle tietoyhteyskunnalle, yksityisille henkilöille, yrityksille ja kansantaloudelle on todella merkittävä ja ajankohtainen. Kyberturvallisuudessa globaali internet on keskiössä, ...
 • Tarinankerronta virtuaalitodellisuudessa 

  Jortikka, Jarkko (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tutkimustyössä tutkittiin tarinankerronnan merkitystä virtuaalitodellisuudelle. Tavoite oli selvittää, miten tarinankerrontaa luodaan virtuaalitodellisuuteen ja miksi tämä on tärkeää. Virtuaalitodellisuuden vahvuus on ...
 • Asiantuntijatyön kehittäminen Kameratori Oy:ssä 

  Lehmus, Jussi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Kameratori Oy:n henkilöstö- ja toimipaikkojen määrä on tuplaantunut reilun vuoden aikana, mikä on asettanut yritykselle uudenlaisia haasteita johtaa kasvanutta toimintaa. Esille nousseita ongelmia ovat olleet mm. ...
 • Verkkokaupan asiakaskokemuksen kehittäminen 

  Palosaari, Sari (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Digitalisoitumisen myötä asiakkaiden ostokäyttäytyminen on muuttunut. Verkko-ostaminen on yleistynyt räjähdysmäisesti viimeisen vuosikymmenen aikana eri-ikäisten kuluttajien keskuudessa, koska tarjolla on mahdollisuus tehdä ...
 • Voittajatiimin rakentaminen : case Nordea Online osaamiskeskus 

  Lindstedt, Nina (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Pankkimaailma on kokenut suuria muutoksia viimeisten vuosien aikana. Digitalisaation luomat mahdollisuudet ovat muuttaneet asiakkaiden odotuksia. Menestyäkseen pankin pitää tarjota asiakkailleen henkilökohtaista neuvontaa ...
 • Palauteprosessin kartoittaminen : 3 Step IT Oy 

  Siikanen, Anita (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kartoittaa kohdeyrityksen Suomen asiakaspalauteprosessin nykytila ja pohtia tutkimuksen tiimoilta mahdollisia kehittämiskohteita. Lisäksi tavoitteena on selvittää miten palvelun laatua ...
 • Lisäarvoa ammattikeittiöiden toimitusprojekteihin yhdessä yrityskumppanin kanssa 

  Jurvanen, Petri (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Yritys Oy on ammattikeittiöalan laitteita ja niihin liittyviä palveluita tarjoava yritys. Valtaosa sen asiakkaista koostuu julkisen sektorin organisaatioista. Viime vuosina Yritys Oy:ssä on havaittu selkeä muutos julkisen ...
 • Yhteisöllinen työtila : maaseudun toimijoiden kohtaamispaikka 

  Katajisto, Päivi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2015)
  Yhteisöllinen työtila on uudenlainen tapa työskennellä. Sen toiminta-ajatus on vuokrata avointa, joustavaa ja modernia toimistotilaa tarpeen mukaan. Toiminnan keskiössä on käyttäjistä muodostuva yhteisö ja yhdessä toimimisesta ...
 • Team Tampere -hankkeen vaikuttavuuden arviointi 

  Holja, Emmi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2015)
  Tampereen kauppakamarin hallinnoiman Team Tampere – hankkeen tavoitteena on vauhdittaa pirkanmaalaisten yritysten kasvua ja kansainvälistymistä, ja tätä kautta myös edesauttaa Tampereen seudun elinkeinotoiminnan kehittymistä. ...
 • Mikroyrityksen kehitysmalli 

  Toikkanen, Petri (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2015)
  Mikroyrityksen kehittäminen on haastavaa, koska sitä tehdään pienillä resursseilla alati muuttuvissa olosuhteissa. Tämän työn tarkoituksena oli auttaa liiketoiminnan kehittämistyötä tuottamalla nopea ja kevyt kehitysmalli ...
 • Säästää vai Säätää? : Työasemalogistiikan asiakasvastuista palveluntuottajan vastuiksi 

  Ahola, Gitte (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2015)
  Tämä kehittämistehtävän loppuraportti käsittelee Puolustusvoimien hallinnollista työasemapalvelua ja sen tuottamista Turvallisuusverkkolain astuttua voimaan 13.1.2015. Turvallisuusverkkolain velvoittamana Puolustusvoimien ...
 • Asiakasymmärrystä sähkösaatavien perintään 

  Liljeroos, Kati (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2015)
  Asiakasymmärryksellä tarkoitetaan koko organisaation läpi kulkevaa prosessia asiakastiedosta ja tämän tiedon hyödyntämistä päivittäisessä päätöksenteossa eri organisaation osissa. Tässä opinnäytetyössä yrityksen perintäprosessia ...
 • Laatutoiminnan käynnistäminen liike- ja mainoslahjayrityksessä 

  Hietala, Anu (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2015)
  Laadun merkitys yrityksen menestymiselle on tiedetty jo kauan. Aiheeseen liittyviä tekniikoita ja työkaluja on vuosien saatossa kehitelty lukuisia ja saatavilla on ohjeita, koulutusta ja konsultointia erilaisiin tarpeisiin. ...
 • SIIVET 2020 - Keski-Suomen Ilmailumuseon uusi palvelukonsepti 

  Nikkilä, Kaisa (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2015)
  Suomessa museoiden toiminta perustuu valtaosin julkiseen rahoitukseen, jonka määrä on viime vuosien aikana reaalisesti laskettuna pienentynyt. Vähäisempi raha ja kiristynyt kilpailu museoasiakkaiden ajasta olivat lähtökohtana ...
 • Kasvun mahdollisuuksista Campusravitassa : Henkilöstö, asiakkaat ja asiantuntijat mukaillussa palvelumuotoilun prosessissa 

  Myyryläinen, Katja (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2015)
  Tamperelainen palvelualan yritys Campusravita Oy tuottaa opiskelija- ja henkilöstöruokailuita, tilaisuustarjoiluita ja kirjakauppapalveluita TAMKin tiloissa. Yritykselle suunnitellussa mukaillussa palvelumuotoilun prosessissa ...

Näytä lisää