KoulutusalaLapin ammattikorkeakouluKuvataide

  • 2D-grafiikan toteutus Trashcat Jump-peliin 

   Lungren, Alex (2021)
   Opinnäytetyössäni lähdin hahmottamaan, mitä elementtejä tarvitsen omaa vi-deopelin toteuttamista varten. Tutkin, millaisia erilaisia askelia on käytävä läpi, mitkä ovat tarpeellisia ja mitkä eivät. Tekstissä analysoin, ...
  • 3D-mallinnuksen käyttö suunnittelutyön apuna : Esimerkkinä Muonion ja Enontekiön osaston suunnittelu Matkamessut 2013 -tapahtumaan 

   Kujala, Sini (Kemi-Tornion ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön aiheena ja tutkimuskysymyksenä on selvittää, kuinka 3D-mallinnusta voidaan käyttää apuna silloin, kun suunnitellaan visuaalista ulkoasua messutilaan. Opinnäytetyö tutkii myös 3D-mallinnuksen käyttöä muilla ...
  • 3D-mallinnus musiikkivideoon : My Journey: Lukko 

   Salmela, Henna (Kemi-Tornion ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyönäni olen mallintanut hahmot ja ympäristöt musiikkivideoon ”Lukko”. Sain toimeksiannon rovaniemeläiseltä progressiivisen metallimusiikin yhtyeeltä ni-meltä My Journey. Tässä opinnäytetyössä käsittelen ...
  • 40 + 3 viikkoa odottavan puutarhassa : Runollinen e-kuvakirja raskausajasta 

   Korhonen-Jokinen, Eeva-Maria (Kemi-Tornion ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyöni aiheena on raskausajan kuvaaminen. Aiheesta olen työstänyt sähköisen runokirjan, 40 + 3 viikkoa odottavan puutarhassa, jossa kuvaan raskausajan muutosprosessia piirrosten ja runojen muodossa. Opinnäytetyöni ...
  • Aitoon koulutuskeskuksen graafisen ilmeen uudistus 

   Hyvönen, Oskari (Kemi-Tornion ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyöni aiheena on Aitoon koulutuskeskuksen graafisen ilmeen uusiminen hyödyntämällä osittain vanhaa ilmettä. Tavoitteena oli päivittää ja nuorentaa Aitoon opiskelijan- ja opettajanoppaita, logoa ja lehtimainontaa ...
  • Antion-Era Teaser Trailer: Animaation toteuttaminen hajautetulla tiimillä 

   Karjaluoto, Saku (2020)
   Antion-Era teaser trailerin toteuttamisessa on ollut mukana käsikirjoittajia, muusikkoja sekä visuaalisia osaajia. Projekti on antanut heille mahdollisuuden työskennellä konkreettisen ”tuotteen” parissa ja kehittää taitojaan. ...
  • Arvot – Arvot ylösalaisin kuvataideteoksissa 

   Rahm, Tiina (2020)
   Arvot vaikuttavat kaikkialla kaiken aikaa. Ympäröivä yhteiskunta määrittelee sen, mitä arvostetaan. Arvokas koostuu varsinaisista arvoista, ihanteista, arvostuksista ja arvokkaista kokemuksista. Määrittelen arvokkaan ...
  • Chiaroscuro-tekniikka ”Pinnan alla kuohuu” -teoksen toteutuksessa 

   Kaakkuriniemi, Tiina (Kemi-Tornion ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tutkin opinnäytetyössäni, kuinka voin hyödyntää oppimaani chiaroscuro-tekniikkaa teoksen ”Pinnan alla kuohuu” toteutuksessa. Tavoitteena on kehittää taitojani. Chiaroscuro tarkoittaa voimakkaalla valo-varjokontrastilla ...
  • Deveteamin graafinen ulkoasu : Työprosessi ja kohderyhmän mielikuvat 

   Lohiniva, Jaakko (Kemi-Tornion ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyössäni käyn läpi graafisen ulkoasun toteuttamisprosessia Deveteam -yritykselle. Graafinen ulkoasu käsittää logon, websivun sekä käyntikorttien suunnittelun. Tavoitteenani oli saavuttaa graafinen ulkoasu joka ...
  • Digitaalinen maalaus itseilmaisun välineenä 

   Saarinen, Janne (2020)
   Opinnäytetyöni käsittelee kevään 2019 aikana tehtyä digitaalista maalaussarjaa, joka rakentuu kuudesta eri teoksesta. Opinnäytetyön kirjallisessa osuudessa käsittelin tuon sarjan valmistumista suunnitelmista valmiiksi ...
  • Digitaalisen maalausprosessin tehostaminen 3d-työkaluin : Peliartistin työn tehostaminen 3d-mallinnusta hyödyntäen 

   Inkiläinen, Samuel (2020)
   Opinnäytetyössäni pyrin tutkimaan erilaisia tapoja tehostaa 2d-kuvantuotannon prosessia peliartistin näkökulmasta 3d-työkaluja hyödyntäen. Toinen tavoitteeni oli vastata kysymykseen, mitä hyötyä työnkulkujen yhdistämisestä ...
  • Digitaalisia öljyvärejä : Modernin taiteen tyylien sovellus digitaaliseen taiteeseen 

   Moisanen, Tuomas (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyössäni tarkastelin modernin taiteen aikana tehdyn taiteen eri suuntauksien työtapoja ja sovelsin niitä digitaaliseen maalaukseen. Toiminnallinen osuus sisälsi kaksi maalausta joihin on sovellettu kahden eri modernin ...
  • Erilaisten sisältöjen luominen maalauksiin samoilla elementeillä 

   Kyllönen, Annu (Kemi-Tornion ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2013)
   Toteutin opinnäytetyönä kaksi maalausta tilaustöinä ja tutkimuskysymyksenäni oli, kuinka luoda erilaiset sisällöt maalauksiin käyttämällä samoja elementtejä. Tilaustöiden lähtökohtana toimi näyttelyssä ollut maalaukseni, ...
  • Ettei etäisyys ikävöisi : Saamenkielisen kertomuskokoelman digitaalinen kuvitus 

   Paltto, Outi; Paltto, Olavi (Kemi-Tornion ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyöni aihe on Olavi Palton saamenkielisen kertomuskokoelman osakuvitus. Kokoelma sisältää Akankoskella ja sen lähistöllä eläneiden Jullá- ja Bihtoš-sukuihin liittyviä kertomuksia. Tarinakokoelma on osittain ...
  • Ex Cinere Checkmate : Kuinka lisätä animaatioon pelillisiä elementtejä 

   Välitalo, Jenni (Lapin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyöni aiheena on pelillisten elementtien lisääminen animaatioon. Sen tavoitteena on tutkia tekemääni animaatiota, joka on rytmitetty pelillisiä elementtejä varten. Käsittelen tekemäni animaation tekoprosessin, ...
  • Fifty Shades of Snow : Lumen viisikymmentä sävyä 

   Mäkinen, Miia (Lapin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyössäni tutkin lumen värien monimuotoisuutta ja niitä mahdollisuuksia, joita lumi ainutlaatuisena valoa heijastavana luonnonpintana tarjoaa. Teososa sisältää neljä abstraktia akvarellimaalausta. Jokainen maalaus ...
  • Fotogrammetria peliassetin valmistuksessa : Visuaalisen videopeliympäristön luominen valokuvien avulla 

   Könkkölä, Juho (2020)
   Toiminnallinen opinnäytetyöni käsitteli videopeliassettien tekemistä fotogrammetriatekniikalla käyttäen apuna ilmaisia Meshroom- ja Blender 3D -mallinnusohjelmia. Tutkimukseni keskittyi yksittäisen assetin luomisprosessiin ...
  • Frida Kahlon Via Dolorosa kuvina : Kuvaprojisoinnin suunnittelu näytelmään Toivon Puu, pysy lujana 

   Rivander, Anita (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyöni tarkoitus oli valita ja valmistaa kuvamateriaalia Aino Piirolan kirjoittaman ”Toivon puu, pysy lujana” -monologinäytelmän taustalle tulevaa kuvaprojisointia varten. Näytelmä kertoo meksikolaisen kuvataiteilija ...
  • Graafinen ilme ja uskottavuus 

   Kyllönen, Johanna (Lapin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyössäni tutkin graafisen ilmeen vaikutusta yrityksen tai muun tahon uskottavuuteen. Käyn aihetta läpi koulutetun ammattilaisen näkökulmasta. Opinnäytetyöni teoreettinen viitekehys perustuu graafista suunnittelua ...
  • Graafisen ilmeen suunnittelu : Tieteellisen julkaisun graafisen ilmeen suunnittelu 

   Käyhkö, Ella-Noora (Lapin ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyöni tavoite oli suunnitella graafinen layout tieteen kentällä olevalle verkkojulkaisulle. Tein julkaisun kolmen kuukauden aikana ollessani vaihdossa National University of Ireland Galway yliopistossa. Tein ...