KoulutusalaLapin ammattikorkeakouluLiiketalous, hallinto ja markkinointi

  • 10 219 sanaa Arctic Powerin palvelutoiminnasta 

   Mattson, Jesse (Rovaniemen ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää miten Rovaniemen ammattikorkeakoulun alaisen Arctic Power–osaamiskeskittymän asiakkaat ja yhteistyökumppanit ovat kokeneet palvelutoiminnan ja millä keinoilla sitä voitaisiin kehittää. ...
  • 3D Mobile Game Engine Development 

   Liu, Danyang (Kemi-Tornion ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2012)
   With the rapid development of mobile games, more rich and colorful mobile games are demanded. While during the development of mobile games, a good mobile game engine is a key technology, since it can integrate some important ...
  • Ahtausprosessin suunnittelu ja tiedonkulku : Case Kemi Shipping Oy 

   Kylmälä, Mikko (Kemi-Tornion ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2010)
   Kylmälä, Mikko. 2010. Ahtausprosessin suunnittelu ja tiedonkulku, Case Kemi Shipping Oy, Kemi. Opinnäytetyö. Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu. Kaupan ja kulttuurin toimiala. Sivuja 33. Tämän opinnäytetyön tavoitteena ...
  • "Aina saa nauraa!" : Heinolan kesäteatterin bränditutkimus 

   Niemi, Maria (Lapin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyö käsittelee brändiä ja brändin kehittämistä. Tutkimuksen tarkoitus oli selvittää toimeksiantajaorganisaation eli Heinolan kesäteatterin brändin nykytila. Tutkimuksenavulla haluttiin saada tietoa siitä, vastaako ...
  • ALASELKÄPOTILAIDEN FYSIOTERAPIA LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN TERVEYSKESKUKSISSA 

   Hiltunen, Ari (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää alaselkäpotilaan fysioterapian toteutuminen Lapin sairaanhoitopiirin terveyskeskuksissa ennen ja jälkeen Lapin keskussairaalan fysiatrian poliklinikalla käynnin. Tarkoituksena oli ...
  • Alihankintatyön teettäminen Venäjällä - vaikeuksia ja esteitä 

   Burtakhova, Natalia (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytteen tavoite oli tarkastella tuotevalmistuksen ulkoistamista Venäjän lähialueille ja selvittää asiaan liittyvät ongelmakohdat. Päähuomio kiinnittyi Venäjän rajaesteisiin ja erilaisiin yritys- ja tapakulttuuriin. ...
  • Alkoholilain muutos ja sen vaikutus ravintola-alalle 

   Partanen, Anni (2019)
   Vuonna 2017 hyväksyttiin uusi alkoholilaki, joka astui voimaan kahdessa erässä vuoden 2018 aikana. Lakimuutos herätti paljon huomiota suunnitteluaikana, koska useat tahot kokivat lain muutoksien kasvattavan alkoholinkulutusta ...
  • Aloittavan B2B -pienyrityksen brändi-identiteetti 

   Keränen, Henna (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyöni käsittelee brändäyksen aihealueesta yrityksen sisäisen brändi-identiteetin luontia. Teoriatiedon pohjalta työni tarkoituksena oli laatia kohdeyritykselleni kirjallinen identiteettiä käsittelevä brändiohjeisto. ...
  • Aloittavan piensijoittajan sijoitusopas 

   Mukka, Aleksi (Rovaniemen ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyöni on toteuttettu kehittämistyötyylisenä opinnäytetyönä Rovaniemen Handelsbankenin konttorin käyttöön. Työn tarkoituksena on ollut avata yleisimpien sijoitusmuotojen käsitettä sekä kehittää oppilaan ...
  • Aloittavan X-tilitoimiston liiketoimintasuunnitelma 

   Lindqvist, Laura (Kemi-Tornion ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on ollut laatia liiketoimintasuunnitelma aloittavalle tilitoimistolle. Raportointiosuudessa on syvennytty liiketoiminnan ja yrityksen perustamisen osa-alueisiin, jotta on ollut mahdollista ...
  • Alue-edustajan sitouttaminen tiivimpään yhteistyöhön 

   Pelttari, Ari (Lapin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyö on tehty Ouman konsernille. Työn tarkoituksena on antaa teoreettisia keinoja ja käytännön työvälineitä Oumannin ja alue-edustajien välisen yhteistyön kehittämiseen ja tiivistämiseen sekä alue-edustajien ...
  • Alumnitoimimnnan tuloksellisuuden mittaaminen 

   Nousiainen, Saana (2019)
   Opinnäytetyöni aiheena oli kehittää Lapin ammattikorkeakoulun alumnitoiminnalle laadullisia ja määrällisiä seurantamittareita. Työni pyrkimyksenä oli auttaa alumnitoiminnan kehittämisessä ja luoda sopivia seurantamittareita, ...
  • Ammattiin valmistuvien kokkien yrittäjyysvalmiudet 

   Lehtonen, Raija (Lapin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinnosta kokin koulutusohjelmasta valmistuvien opiskelijoiden yrittäjyysvalmiuksia. Työn tavoitteena oli saada tietoa alan opetuksen sekä ...
  • Ammattiopisto Luovin henkilöstön ulkomaanjaksojen vaikuttavuus 

   Pelkonen, Ella (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön aihe on Ammattiopisto Luovin henkilöstön ulkomaanjaksojen kokemukset ja kehittäminen. Opinnäytetyön tarkoitus on todentaa ulkomaanjaksojen vaikuttavuutta henkilöstön näkökulmasta: mitä vaikutusta ulkomaanjaksoilla ...
  • Analysing the Outbound logistics process enhancements in Nokia-Siemens Networks Global Distribution Center 

   Marjeta, Katri (Kemi-Tornion ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Marjeta, Katri. 2011. Analysing the outbound logistics process enhancements in Nokia-Siemens Networks Global Distribution Center. Master´s thesis. Kemi-Tornio University of Applied Sciences. Business and Culture. Pages 57. ...
  • Analysing the Risks and Challenges of the Pad Device as an Education Tool and Its Influence on Generation Y 

   Sun, Jingxuan (Kemi-Tornion ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2012)
   Sun, Jingxuan 2012. Analysing the Risks and Challenges of the Pad Device as an Education Tool and Its Influence on Generation Y: Bachelor’s Thesis. Kemi-Tornio University of Applied Sciences. Business and Culture. Pages ...
  • Analysis for Marketing Strategy Plan of Pharmaceutical Company : Case: Jiangxi Chenxi Pharmaceutical Company 

   Li, Ying (Kemi-Tornion ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2013)
   The objective of this thesis is to design a marketing strategy plan for Jiangxi Chenxin Pharmaceutical Company in the medicinal market. The ideal outcome of this thesis is to design a marketing strategy plan to help the ...
  • Analysis of Computer-Aided and Artificial Intelligence Technologies and Solutions in Service Industries in Russia 

   Rezanov, Vladislav (Kemi-Tornion ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2013)
   The primary objective of this research study was to investigate the relationship between Computer-Aided and Artificial Intelligence Technologies and customer satisfaction in the context of businesses in Russia. The research ...
  • Analysis of development opportunities for the performance management process : Case: Kela, The Social Insurance Institution of Finland 

   Tolvanen, Timo (Lapin ammattikorkeakoulu, 2014)
   The main objective of this thesis is to study the development opportunities for improving the performance management process with the help of Business Intelligence tools and processes in the case organization. The research ...
  • Analysis of the Architecture of VoIP and SIP to design a secured browser based web phone 

   Mahmood, Syed (Kemi-Tornion ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Mahmood, Syed 2011. Research on analysis of the architecture of VoIP and SIP to design a secured browser based web phone. Kemi-Tornio University of Applied Sciences. Business and Culture. 2 Appendices. Pages 59. The ...